Cvičitel aerobiku III. třídy - ŠKOLENÍ ZRUŠENO Z DŮVODU NEDOSTATEČNÉHO POČTU PŘIHLÁŠENÝCH


Datum konání: 22.9.-5.11.2017
Typ akce :Školení
Přihlášky do:13.09.2017
Určena proveřejnost, členové, cvičitelé, trenéři,
Kategorie:ženy,
Pořadatel / místo konání:Tyršův dům v Praze
Kraj:Hlavní město Praha
Kontaktní osoba:Milan Hybner, vedoucí školení,
Ulice:Újezd 450/40
Město:Praha 1
pořadatel akce:ústřední škola ČOS
Odkaz:http://www.sokol.eu/obsah/7195

Google Maps Mapy.Cz OpenStreetMap
Vyberte vrstvu:

ŠKOLENÍ ZRUŠENO Z DŮVODU NEDOSTATEČNÉHO POČTU PŘIHLÁŠENÝCH

 

Termíny

1. konzultace: 22.–24. září 2017,

2. konzultace: 13.–15. října 2017,

zkoušky: 5. listopadu 2017.

 

Školení je zaměřeno na získání pedagogických, metodických a praktických znalostí a dovedností v oblasti aerobních forem cvičení s hudbou. Po absolvování školení budete schopni samostatně vést cvičební jednotku aerobního cvičení s hudbou. Dokáže zvolit vhodný obsah a didaktické postupy se zřetelem k věkovým zvláštnostem a úrovni zdatnosti cvičenců. Zná a umí prakticky používat vhodné povely, pokyny a odborné názvosloví a pojmy.

Absolvování školení III. třídy aerobiku opravňuje samostatné vedení cvičební jednotky aerobiku v rámci oddílů sportovní všestrannosti v tělocvičných jednotách, nicméně neopravňuje k získání živnostenského oprávnění.

Hlavním cílem je zvládnutí správné techniky pohybu, metodiky výuky aerobních choreografií a seznámení s různými příklady kondičních programů. Podmínkou pro přihlášení je věk 18 let. Na školení III. třídy bude v roce 2019 navazovat školení cvičitelů II. třídy, které je akreditováno MŠMT a umožňuje získání kvalifikace „Instruktor aerobiku“.

Na školení se dozvíte:


 • Jaké jsou zvláštnosti aerobního zatížení
 • Jak správně sestavit cvičební jednotku
 • Jaké jsou metody výuky aerobních choreografií a metody rozvoje kondičních schopností
 • Jak správně využívat hudebního doprovodu
 • Jaké jsou nároky na správnou výživu a pitný režim během cvičení
 • Jak zaujmout své cvičence

Vyzkoušíte si prakticky:


 • Sestavit jednoduchou aerobní choreografii a vybrat vhodnou formu její výuky, získáte základní zásobník kroků a cviků
 • Ukázkové hodiny různých forem aerobního cvičení (klasický aerobik, step aerobik, bodyforming, dance aerobik) a jejich metodický rozbor
 • Jak přehledně písemně zaznamenat pohyb s využitím názvosloví
 • Navrhnout vlastní cvičební jednotku
 • Správnou techniku cvičení

Poplatek

Člen ČOS: 1800 Kč

Veřejnost: 3600 Kč

Závěrečná zkouška


 • Závěrečná zkouška slouží k ověření teoretických znalostí a praktických dovedností účastníka školení podle vzdělávacích cílů uvedených v učební osnově příslušné odbornosti.
 • Závěrečná zkouška je povinná pro všechny účastníky školení.
 • Závěrečná zkouška je rozdělena na část teoretickou a praktickou.
 • Teoretická část zkoušky se skládá z písemného testu, metodického dopisu (přípravy na cvičební jednotku nebo jiné písemné práce dle zadání) a ústního ověření.
 • Praktická část se skládá z metodického výstupu.

Na vracení poplatku při případném zrušení přihlášky se vztahují stornovací podmínky. Přečtěte si o možnosti zajištění ubytování, stravování či parkování. Prostudujte si prosím studijní a zkušební řád a v případě nejasností také odpovědi na časté otázky.

Číslo akce

17-004

Kontakt

Hana Šturcová, tel.: 257 007 259, e-mail: skola@sokol.eu

vloženo dne: 08.09.2017 16:10:47 poslední změna: 13.09.2017 18:06:02 Vladislav Voráč

zobrazeno: 141 x