Praha Open - Míčový trojboj

kategorie nejmladší žactvo, předškolní děti a rodiče a děti


Datum konání: 17.11.2017 8:40 - 16:00
Typ akce :Závod
Přihlášky do:04.11.2017
Určena pročlenové,
Kategorie:rodiče a děti, předškolní děti,
Pořadatel / místo konání:T.J. Sokol Karlín
Kraj:Hlavní město Praha
Kontaktní osoba:
Ulice:Malého 1
Město:Praha 8
pořadatel akce:pražské župy

Google Maps Mapy.Cz OpenStreetMap
Vyberte vrstvu:

 

 

Pražské sdružení Sport pro všechny a Pražské župy ČOS

PRAHA – OPEN 2017

 

Bulletin č. 16

 

„Míčový trojboj“

Kategorie nejmladší žactvo, předškolní děti a rodiče a děti

 

Datum konání:   17. 11. 2017 - pátek

Místo konání:    T.J. Sokol Karlín, Malého 1, Praha 8

 

Ředitel soutěže:                 Zuzana Mathauserová

Hlavní rozhodčí:                Anna Horáková

Kategorie:  PD  2.kategorie  -  ročník 2010

                    PD  1.kategorie  -  ročník 2011 - 2012

                    R+D  -  ročník 2013 a mladší + rodič (nebo osoba starší 18 let)

                   V kategorii R+D soutěží děti spolu s rodiči, vždy celý pár.

 

Časový harmonogram závodu:

 

R+D                          prezence   8.40 –   9.10 hod.              zahájení závodu         9.20 hod.

PD  2.kategorie        prezence 11.30 – 11.50 hod.              zahájení závodu         12.00 hod.

PD  1.kategorie        prezence 13.20 – 13.50 hod.              zahájení závodu         14.00 hod.    

 

Závazné přihlášky (jmenovitě) je nutno zaslat nejpozději do 4. 11. 2017 na adresu:

     

e-mail:  pizova@caspv.cz

 

Na pozdější přihlášky nebude brán zřetel, nepřihlášené TJ i ZS se do závodu nepřipouštějí.
Závod je vyhlášen jako soutěž jednotlivců a družstev pro TJ a zájmové skupiny.

TJ či ZS nemohou do závodu přihlásit více závodníků, než umožňují propozice.

Pokud vyšlou závodníků více, bude za každého závodníka, který bude závodit mimo rozsah možnosti přihlášek, vybíráno startovné 200,- Kč.

 

TJ či ZS může do každé kategorie soutěže přihlásit:

 1. Jedno družstvo dívek (4 závodnice) a jedno družstvo chlapců (4 závodníci) –              tj. 2 čtyřčlenná družstva (8 závodníků)

nebo

2) a) jedno družstvo mix (6 závodníků) – 4 závodníci tvoří družstvo ( musí zde být jeden
                                                                         závodník druhého pohlaví)  + 2 jednotlivci                      

nebo

          b) jedno družstvo dívek (6 závodníků) – 4 závodnice tvoří družstvo +  2 jednotlivci                                                

nebo

         c) jedno družstvo chlapců (6 závodníků) – 4 závodníci tvoří družstvo + 2 jednotlivci

                    

                                                                       nebo  

      3)  Jednotlivce (pokud nemá celé družstvo)

 

Na přihlášce bude uvedeno: příjmení a jméno závodníka a rok narození

                                              jméno a kontakt vedoucího družstva  

                                        a vyznačeno, kteří závodníci soutěží za družstvo a kteří

                                        jsou jednotlivci (u bodu 2.)

 

Porada rozhodčích a organizátorů 30 minut před prvním zahájením závodu

 

Startovné - hradí se při prezenci závodníků:   70,- Kč za dítě PD 1 a PD 2

                                                                           70,- Kč za pár R+D

 

U prezence se závodníci prokáží platným členským průkazem ČASPV nebo platným průkazem ČOS nebo soupiskou vysílající organizace. Z předložených dokladů musí být zřejmé datum narození závodníka.

Každá jednota, která má závodníky v kategorii R+D je povinna přihlásit jmenovitě minimálně dva rozhodčí (organizátory), z nichž jeden bude pracovat po celou dobu závodu. Ostatní jednoty jsou povinny přihlásit jednoho rozhodčího (organizátora), který bude pracovat po celou dobu závodu.  Nesplnění této povinnosti bude pokutováno částkou 300 Kč.

 

Pořadí družstev:

Rozlosování družstev bude provedeno před zahájením závodů

 

Další pokyny a upozornění pro všechny účastníky:

 

 • Každá skupina dětí musí mít vedoucího (ve sportovním úboru a obuvi), který za děti zodpovídá po celou dobu závodu.
 • Za zdravotní stav dětí zodpovídají rodiče.
 • Účastníci jsou pojištěni v rámci pojištění svých organizací.
 • Plánované vyhlášení vítězů – 30 min. po ukončení jednotlivého závodu.

       

Občerstvení není zajištěno.

 

 

Praha, říjen 2017

 

 

 

Zdeněk Bartůněk, v.r.                                                           Václav Šercl, v.r.

za Pražské župy ČOS                                                  za SPV Praha

 

 

 

Za správnost: J. Rosenbaumová

 

 

Pravidla míčového trojboje pro nejmladší žactvo, předškolní děti a rodiče a děti

 

Disciplíny:

 • kop na branku
 • hod na branku
 • hod na dětský basketbalový koš děti, rodiče na basketbalový koš
  1. Kop na branku – děti
   • ze vzdálenosti 5 m pro R+D, 7 m pro PD a NŽ, gumový míč Ø 15 – 16 cm
   • brankou je spodní díl švédské bedny na šířku nebo florbalová branka
   • každý závodník (i z páru rodičdítě) má 5 pokusů – kopů, provádějí se v celku, tj. všech 5 za sebou

      Hodnocení: každá branka (gól) je jeden bod

  1. Kop na branku – rodiče
   • ze vzdálenosti 9 m (1/2 volejbalového hřiště), gumový míč Ø 15 – 16 cm
   • brankou je spodní díl švédské bedny na šířku nebo florbalová branka
   • každý závodník má 3 pokusy – kopy, provádějí se v celku, tj. všechny 3 za sebou

      Hodnocení: každá branka (gól) je jeden bod

  1. Hod na branku – děti
   • ze vzdálenosti 2 m pro R+D, 3 m pro PD a NŽ, gumový míč velikosti tenisáku
   • hod jednou rukou horním obloukem
   • brankou je spodní díl švédské bedny na výšku
   • každý závodník  má 5 pokusů – hodů, provádějí se v celku, tj. všech 5 za sebou

      Hodnocení: každá branka (gól) je jeden bod, branka odrazem od podlahy je neplatná

  1. Hod na branku – rodiče
   • ze vzdálenosti 9 m (1/2 volejbalového hřiště), gumový míč velikosti tenisáku
   • hod jednou rukou horním obloukem
   • brankou je spodní díl švédské bedny na výšku
   • každý závodník  má 3 pokusy – hody, provádějí se v celku, tj. všechny 3 za sebou

      Hodnocení: každá branka (gól) je jeden bod, branka odrazem od podlahy je neplatná

  1. Střelba na koš – děti
   • hod z libovolného místa při zachování podmínky, že nejmenší vzdálenost od koše = výška dítěte, gumový míč Ø 15 – 16 cm
   • hod horním obloukem obouruč
   • koš = jakýkoli ve výšce min. 1,5 m pro PD a NŽ, min. 1 m pro R + D
   • každý závodník má 5 pokusů – hodů, provádějí se v celku, tj. všech 5 za sebou

      Hodnocení: každý zásah (koš) je jeden bod

  1. Střelba na koš – rodiče
   • vzdálenost – „trestný hod v košíkové“, basketbalový míč
   • hod horním obloukem
   • basketbalový koš
   • každý závodník má 3 pokusy – hody, provádějí se v celku, tj. všechny 3 za sebou

      Hodnocení: každý zásah (koš) je jeden bod

 

Další ustanovení:               Hodnocení celkového výkonu = součet bodů ze všech disciplín

Vyhodnocení:               -    PD, NŽ    družstva dívky, chlapci, mix

                                  jednotlivci chlapci, jednotlivci dívky

 • R+D  družstva dívky, chlapci, mix

                      jednotlivci chlapci, jednotlivci dívky, vítězný pár

                                                                         

                                                                              Helena Vaňková

                                                                  vedoucí Pražského sboru cvičitelů RDPD

 

Přihláška na závody  Míčový trojboj 17. 11. 2017

                                   

Kategorie   … ……………………

                  (R+D, PD , NŽ)

 

Jednota  … ……………………….

Župa ………………………………

 

BUĎ (družstvo hochů a dívek - maximálně  po 4 závodních)

a)  hoši

číslo

příjmení jméno

ročník

1

 

 

2

 

 

3

 

 

4

 

 

b) dívky

číslo

příjmení jméno

ročník

1

 

 

2

 

 

3

 

 

4

 

 

 

NEBO maximálně 6 závodníků: 1 družstvo -  mix, hoši nebo dívky

číslo

příjmení jméno

Ročník

1

 

 

2

 

 

3

 

 

4

 

 

 

a jednotlivci

5

 

 

6

 

 

 

 

vedoucí družstva………… ……………………………….

                             (jméno, spojení)

 

rozhodčí …………………………………………………….

                                   (jméno, spojení)

 

organizátor  ………………………………………………..

                                  (jméno, spojení)

vloženo dne: 17.10.2017 19:38:15 poslední změna: 24.10.2017 23:03:04 Michal Pávek,

Přílohy:

Bull 16-17
1503003568_bull16-17_mic._trojboj.doc

(velikost 65024 bajtů)
zobrazeno: 288 x