Sokol.Cz

TeamGym – Junior žactva a dospělých pro rok 2018 - soutěže SPV Praha

PRAHA – OPEN 2018 Bulletin č. 4


Datum konání: 18.3.2018
Typ akce :Závod
Přihlášky do:07.03.2018
Určena proveřejnost, členové, cvičitelé, trenéři,
Pořadatel / místo konání:T.J. Sokol Vyšehrad
Kraj:Hlavní město Praha
Kontaktní osoba:
Ulice:Rašínovo nábřeží 24
Město:Praha 2
pořadatel akce:ČASPV

Google Maps Mapy.Cz OpenStreetMap
Vyberte vrstvu:Sport pro všechny Praha

 

P R A H A  –  O P E N  2018

 

Bulletin č. 4

 

P r o p o z i c e

 

soutěže SPV Praha TeamGym – Junior žactva a dospělých pro rok 2018

 

 

            Soutěž se uskuteční v neděli 18. března 2018 v T.J. Sokol Vyšehrad, 
Praha 2, Rašínovo nábřeží 24.

 

Kategorie soutěže:

 

 • Kat. I A  a  I B - žactvo do 11 let: žákyně, žáci, smíšená družstva – rok nar. 2007 a mladší.
 • Kat. II A a II B  a- žactvo do 16 let: žákyně, žáci, smíšená družstva – rok nar. 2006 až 2002.
 • Kat. III A a III B - dorost a dospělí nad 16 let: ženy, muži, smíšená družstva – rok nar. 2001 a starší.

 

Kategorie A  soutěží podle pravidel platných od 1. 1. 2018 – pravidla Junior UEG a Senior UEG s následujícími výjimkami pro tuto soutěž:

 

Obecně:

 • plocha pro pohybovou skladbu je 12x12 m,
 • rozcvičovací hala není vybavena odpovídajícím nářadím,
 • bandáže nemusí mít tělovou barvu,
 • závodní čísla nebudou použita.

 

Kategorie B soutěží podle „Soutěžního programu TeamGym Junior I – III“ vydaného Českou gymnastickou federací, platného od 1.1.2015 s následujícími výjimkami pro tuto soutěž:

 

Obecně:

 • smíšené družstvo = minimálně jeden závodník opačného pohlaví ve všech disciplínách a sériích,
 • závodníci družstva mohou být z více jednot (je povoleno hostování),
 • trenéři z jednoho družstva nemusí mít na závodišti shodné oblečení, požadováno je sportovní oblečení,
 • plocha pro pohybovou skladbu je 12x12 m.

Pohybová skladba:

 • prvky lze provádět členy družstva na obě strany bez srážky za provedení.

Akrobacie:

 • u kategorie I není požadována týmová série (v obou sériích všichni závodníci předvádí stejnou akrobatickou řadu nebo obtížnost jednotlivých řad zvyšují),
 • výjimka pro uznání řady s opakovanými prvky „přemety stranou ve vazbě“ je platná pro všechny kategorie. Bonifikace pro „3 přemety stranou ve vazbě“ platí pouze pro kategorii I.

Trampolína:

 • u kategorie I není požadována týmová série (v obou sériích všichni závodníci předvádí stejný prvek nebo obtížnost prvků zvyšují).

 

 

POZOR: pro kat. II a III bude na akrobacii použit nafukovací pás airtrack.

 

 

 

Přihlášky:

 

Zaslat nejpozději do 7. 3. 2018 včetně adresy a tel. spojení na vedoucího družstva

na

e-mail: pizova@caspv.cz

 

Pořadatel si vyhrazuje právo nepřijmout družstva přihlášená po termínu.

            Podmínkou účasti družstva na soutěži je zabezpečení jednoho rozhodčího TGJ s platnou licencí (ke každému přihlášenému družstvu) – upřesněte druh licence, tj. původní nebo nová pravidla, třída I, II nebo III. Uveďte jeho jméno na přihlášce družstva, dále uveďte, kterou disciplínu by měl zájem rozhodovat (+ disciplínu náhradní) a tel. spojení.

            Nejpozději do 13. 3. 2018 obdrží vedoucí družstva rozlosování družstev a časový rozvrh zkoušek.

 

Prezence závodníků:

Nejpozději 30 minut před zahájením organizovaného tréninku. U prezence musí družstvo předat ke kontrole soupisku závodníků s daty narození (potvrzenou vysílající složkou); dále vyplněné formuláře pro pohybovou skladbu, akrobacii a trampolínu a 3 CD s nahrávkami.  Pozor – ke každé disciplíně musí být nahrána hudba na samostatném CD. Všechno musí být označeno startovním číslem a disciplínou.

 

Porada rozhodčích bude v zasedací místnosti sboru žen (ve zvýšeném suterénu vlevo vzadu za šatnami).

 

 

Startovné:                700,- Kč za družstvo,  startovné se hradí u prezence.

Trénink družstev:

 

Čas určený na trénink je bezpodmínečně nutné dodržet. Pokud se družstvo nedostaví k tréninku včas, nebude mu čas pro trénink nahrazen, ani posunut. Pokud družstvo nevyužije plánované minuty tréninku, nemůže být zbývající čas poskytnut jinému družstvu.

Jediným důvodem pro posunutí časového rozpisu tréninků je technická závada ze strany pořadatele. O tom rozhoduje ředitel závodu a hlavní rozhodčí.

Jakým způsobem využije družstvo vymezený čas, je plně v kompetenci vedoucího družstva. Ten rovněž dává pokyn hudební režii k zařazení hudby pro pohybovou skladbu. Požadavky na nářadí u trampolíny (k dispozici bude jazyk, bedna dřevěná i molitanová) je nutné domluvit s vedoucím technické čety.

Hudební režie hlásí vždy poslední minutu tréninku a jeho ukončení. Družstvo je povinno po tomto oznámení ihned přejít na další disciplínu, nebo po ukončení tréninku cvičební plochu opustit a urychleně odejít ze sálu!

 

Rozcvičení:

Každé družstvo bude mít vyhrazeno před zahájením soutěže 10 minut na rozcvičení v dolním sále.

 

Vlastní soutěž:

Začíná společným nástupem družstev. Závodníci se dostaví na nástup podle startovních čísel. Slavnostní vyhlášení výsledků soutěže bude bezprostředně po ukončení poslední disciplíny, opět s nástupem jako při zahájení.

 

Společná ustanovení:

 • Za zdravotní stav nezletilých závodníků odpovídají rodiče; u dospělých odpovídá za zdravotní stav každý sám.
 • Každé družstvo musí mít svého vedoucího (staršího 18 let, ve cvičebním úboru), který za závodníky svého družstva odpovídá po celou dobu soutěže.
 • Přístup na cvičební plochu mají kromě rozhodčích a organizátorů pouze cvičící družstva včetně vedoucího ve vyhrazeném čase tréninku nebo vlastní soutěže.

 

 

Praha, únor 2018

 

 

 

 

 

          Ing. Iva Pízová                                                  Mgr. Jitka Rosenbaumová

    hlavní rozhodčí soutěže                                                   ředitelka soutěže

vloženo dne: 13.02.2018 09:25:52 poslední změna: 13.02.2018 09:25:52 Michal Pávek,

Přílohy:

Pozvánka
1503003926_bull4-18_teamgym.doc

(velikost 51712 bajtů)
zobrazeno: 206 x