Sokol.Cz

VOLEJBAL – MIX – PRAHA – OPEN 2018

Rozpis otevřeného turnaje smíšených družstev v roce 2018 pro neregistrované.


Datum konání: 26.5.2018
Typ akce :Turnaj
Přihlášky do:08.05.2018
Určena proveřejnost, členové, cvičitelé, trenéři,
Pořadatel / místo konání:Dvorce SK Meteor Praha,
Pořádající župa:Jungmannova
Kraj:Hlavní město Praha
Kontaktní osoba:
Ulice:U Meteoru 37
Město:Praha 8
pořadatel akce:pražské župy

Google Maps Mapy.Cz OpenStreetMap
Vyberte vrstvu:

Pražské sdružení Sport pro všechny

a  Pražské sokolské župy ČOS

Pražská – Scheinerova, J. Podlipného, Pobělohorská

 

Bulletin č. 10

 

PRAHA – OPEN 2018

                         

VOLEJBAL – MIX

 

Rozpis otevřeného turnaje smíšených družstev v roce 2018 pro neregistrované.

 

Termín konání:   26. května 2018

 

Místo konání:     Dvorce SK Meteor  Praha, Praha 8, U Meteoru 37

 

Doprava:            Metro B, výstup Palmovka a dále jednu stanici tramvají

/č. 10, 24, 25 / do stanice Stejskalova / směr Kobylisy /

 

Zahájení turnaje:                           9.00 hod.

Prezence:                                         8.30 – 8.50 hod.

 

Předpis:     Hraje se podle platných mezinárodních pravidel odbíjené a podle ustanovení tohoto rozpisu. Hrací systém turnaje bude určen podle počtu přihlášených družstev a upřesněn při losování.

                   Výška sítě při utkání smíšených družstev je jako pro muže.

 

Věková kategorie:  Smíšená družstva – muži, ženy, dorostenky, dorostenci

                                                                           ročník nar. 2003  a starší

Smíšené družstvo tvoří vždy nejméně 2 hráčky doplněné muži.

 

Přihlášky:                          do 8. května 2018

Na adresu:   SPV Praha

Ohradské náměstí 1628/7, 155 00 Praha 5 – Stodůlky

                            e-mail: pizova@caspv.cz

 

Losování:  9. května 2018 v 17.00 hod.

v klubu Sokola Karlín,Malého 1, Praha 8 za účasti zástupců přihlášených družstev. Losována budou přihlášená družstva, která do 8.5.2015 zaplatí startovné Kč 700,-- na účet SPV Praha           č.: 283551389/0800, VS 52018. Nebo ho zaplatí na místě těsně před losováním v hotovosti.

Následně obdrží údaje o hracím systému a rozlosování do skupin.

Vrácení startovného bude možné pouze tehdy, odhlásí-li se družstvo do 20.5.2018. Při nesplnění této podmínky propadá vklad ve prospěch turnaje.

Zvláštní ustanovení: Nebude-li přihlášeno min. 5 dr., turnaj se ruší.

Postup:   A) ČOS: V letošním roce není postup

                    B) ČASPV:  

V letošním roce se republikové finále v Dřevěnicích uskuteční opět jako otevřený turnaj pro družstva ČASPV. Náklady na dopravu bude možné částečně dotovat.

 

Soupisky družstev: Jednotlivá družstva startují vždy na společnou soupisku, na které může být uvedeno maximálně 15 hráčů včetně trenéra.
U smíšených družstev max. 7 mužů a 7 žen, min. 4 muži a 2 ženy. Soupisky obsahují jména, příjmení a rodná čísla hráčů, jsou  potvrzené vysílající složkou a budou odevzdány při prezenci v den turnaje.

Upozornění: V případě, že družstvo nenastoupí s plným počtem hráčů, může

                      ředitel po dohodě s hlavním rozhodčím povolit:

                    a. hrát soutěž s 5 hráči,

                    b. doplnit družstvo jiným hráčem, který už nemůže nastoupit za jiné
    družstvo

Družstvo s menším počtem hráčů než 5 musí ze soutěže odstoupit. Jeho neodehrané zápasy se do soutěže započítávají 0:2, míče 0:50. U neúplného počtu musí být na kurtu vždy min. 2 ženy.

 

Startovné:                              700.- Kč za družstvo

 

Výstroj:     Každé družstvo musí mít jednotné oblečení (alespoň tričko), sportovní obuv na antuku a vlastní míč na volejbal.

 

Rozhodčí: Zajišťuje Pražský volejbalový svaz.

 

Pojištění:     Od 1. 1. 2017 jsou členové ČASPV (včetně našich kolektivních členů), a také členové ČUS a dalších organizací, pojištěni pro případ úrazu pojišťovnou Kooperativa, a.s., smlouva č. 4950050842

Smlouvu podepsal pro celé sportovní prostředí Český olympijský výbor.

 

Ceny:         První tři družstva získají diplomy a poháry.

 

Upozornění: Hráči nesmí být registrováni ve svazu volejbalu, v případě dodatečného zjištění bude družstvo diskvalifikováno.

 

 

 

Praha, duben 2018

 

 

 

 

Zdeněk Bartůněk, v.r.                                       Václav Šercl, v.r.

za Pražské župy ČOS                                            za  SPV Praha

 

 

 

Za správnost: Mgr. Jitka Rosenbaumová

vloženo dne: 17.04.2018 23:14:50 poslední změna: 17.04.2018 23:14:50 Michal Pávek,

Přílohy:

Pozvánka
1503003960_bull10-18_volej.mix.doc

(velikost 36864 bajtů)
zobrazeno: 232 x