Sokol.Cz

OBLASTNÍ ZÁVOD SOUTĚŽE MALÝ TEAMGYM OPEN – PRO VELKOU PRAHU (MALÁ OBLAST) ROK 2018


Datum konání: 2.12.2018
Typ akce :Závod
Přihlášky do:19.11.2018
Určena pročlenové, cvičitelé, trenéři,
Pořadatel / místo konání:T.J. Sokol Praha Královské Vinohrady
Pořádající župa:Jana Podlipného
Kraj:Hlavní město Praha
Kontaktní osoba:, tel. 605 540 763
Ulice:Polská 1
Město:Praha 2
pořadatel akce:župa

Google Maps Mapy.Cz OpenStreetMap
Vyberte vrstvu:OBLASTNÍ  ZÁVOD  SOUTĚŽE  MALÝ  TEAMGYM

OPEN – PRO VELKOU PRAHU (MALÁ OBLAST)

ROK 2018

 

                               Akce je pořádána za finanční podpory OV ČOS                              

 

Propozice

 

Pořadatel:                   Pražské sokolské župy

(Jana Podlipného, Podbělohorská, Pražská – Scheinerova)

 

Datum konání:           neděle 2. 12. 2018

 

Místo konání:             tělocvična T.J. Sokol Praha Královské Vinohrady

                                   Polská 1, Praha 2 (sokolovna v Riegrových sadech)

 

Doprava:                     metro A - stanice Jiřího z Poděbrad, tram č. 11, 13 do stanice Vinohradská tržnice, č. 10 a 16 do stanice Šumavská

 

Kategorie:                  0   žactvo   do   8 let                          rok nar. 2010 a mladší

                             I.   žactvo   do 11 let                          rok nar. 2007 a mladší

                              II.  žactvo   do 16 let                         rok nar. 2002 a mladší

                              III. dorost a dospělí nad 16 let           rok nar. 2001 a starší

 

 

Kategorie žactva 0., I., II. závodí společně žáci, žákyně a smíšená družstva.

Kategorie dorostu a dospělých III. závodí společně dorostenci, muži, dorostenky, ženy a smíšená družstva.

 

O zařazení družstva do věkové kategorie rozhoduje věk nejstaršího závodníka.

 

Pravidla:                     Soutěž Malý TeamGym vychází z pravidel a technických ustanovení Soutěžního programu TeamGym Junior I – III. Z těchto pravidel a technických ustanovení jsou odvozena „Technická ustanovení a pravidla pro soutěže Malý TeamGym“ platná od 1. 9. 2015.

Dále se soutěž řídí „Soutěžním řádem“ OV ČOS, schváleným dne 12. 9. 2014

Soutěže se nemohou zúčastnit závodníci, kteří startují v podzimní soutěži TeamGym Junior nebo se rok před daným soutěžním obdobím a v daném soutěžním období zúčastňují postupových soutěží ve sportovní gymnastice a TeamGymu pořádaných ČGF.

Dále se nemohou zúčastnit členové družstev, kteří jsou registrováni současně v ČOS, ČUS (ČGF) a v ČASPV a zabývají se soutěžemi v TGJ a MTG v obou organizacích. Družstva jsou povinna na základě vyzvání pořadatele se prokázat od ČUS (ČGF) nebo ČASPV potvrzenou soupiskou závodníků, že se jejich členové, kteří jsou v rámci jejich organizace registrovaní, nezabývají uvedenými soutěžemi u této organizace.

 

Discipliny:                 1. Akrobacie

                                   2. Trampolína

 

Přihlášky:                Do 19. 11. 2018 na e-mail: dana.fisch@seznam.cz.

Žádejte prosím potvrzení o přijetí e-mailu. Pokud ho neobdržíte do tří dnů, volejte na tel. 605 540 763.

Přihláška musí obsahovat soupisku závodníků s rodnými čísly a u sokolských družstev s čísly členských průkazů.

U prezence nutno předložit členské průkazy (sokolské jednoty), ostatní organizace průkazy, ze kterých je patrný rok narození.

Formuláře s indexem obtížnosti pro akrobacii a trampolínu musí být odevzdány na předepsaných tiskopisech při prezenci.

Časový harmonogram soutěže a zkoušek bude zaslán přihlášeným družstvům včetně formulářů s indexem obtížnosti do 27. 11. 2018.

Pořadatel malé oblasti má právo nepřijmout z důvodu naplnění kapacity závodu družstva, která do dané oblasti spádově nepatří.

Naopak má povinnost přijmout všechna sokolská družstva, která do spádové oblasti patří.

 

Podmínky:               Každá jednota, která nominuje do závodu dvě a více družstev musí zajistit minimálně jednoho rozhodčího,

který bude rozhodovat celý závod a v případě, že není schopna rozhodčího zajistit, složí náhradu ve výši 200,- Kč pořadateli závodu.

U sokolských družstev je podmínkou účasti oficiální sokolská symbolika, viditelně a důstojně umístěná na hrudi nebo rameni cvičebního úboru.

 

Družstvo bude vyřazeno ze soutěže pokud:

  • nesplní podmínky Rozpisu soutěže
  • se prokáže, že některý z uvedených údajů v přihlášce není pravdivý, bude družstvo ze soutěže bez náhrady vyřazeno a zaplatí pořadateli pokutu 2 000,- Kč, splatnou jeden měsíc po datu zjištění; v případě, že tato částka nebude uhrazena, nebude závodníkům jednoty umožněn start v dalším soutěžním období v soutěžích TGJ ČOS
  • se nezúčastní bez omluvy zahájení nebo zakončení daného stupně soutěže
  • členové družstva nebudou respektovat pokyny pořadatelů

 

Startovné:                   600,- Kč.

 

Ceny:                          Družstva na prvních třech místech obdrží medaile a diplom,

družstva na dalších místech diplom.

 

Poznámka:                 Pro družstva ČOS končí soutěž Oblastním kolem západ.

Start na těchto závodech je podmínkou pro postup do tohoto kola. Oblast západ se uskuteční 16. 12. 2018 v Praze.

 

 

Hudební nahrávka:     Nahrávky pro všechny discipliny odevzdat při prezenci na CD disku,

s označením čísla skladby; CD musí být označeno disciplínou a jednotou.

 

Na akrobacii bude užit pružný pás.

K dispozici bude švédská molitanová bedna JIPAST ve výškách 90 a 120 cm, klasická švédská bedna, kůň

 

Stravování závodníků není zajištěno.

 

 

 

V Praze, listopad 2018                                                          Dagmar Fischerová

                                                                                         náčelnice župy Podlipného

vloženo dne: 06.11.2018 10:13:20 poslední změna: 06.11.2018 10:13:20 Michal Pávek

Přílohy:

Pozvánka
1503004063_mtg_mala_oblast_propozice.doc

(velikost 50176 bajtů)
zobrazeno: 218 x