Sokol.Cz

OBLASTNÍ ZÁVOD TEAMGYM JUNIOR OPEN – PRO VELKOU PRAHU (MALÁ OBLAST)


Datum konání: 1.12.2018
Typ akce :Závod
Přihlášky do:19.11.2018
Určena proveřejnost, členové, cvičitelé, trenéři,
Pořadatel / místo konání:T.J. Sokol Praha Královské Vinohrady
Pořádající župa:Jana Podlipného
Kraj:Hlavní město Praha
Kontaktní osoba:, tel. 605 540 763
Ulice:Polská 1
Město:Praha 2
pořadatel akce:župa

Google Maps Mapy.Cz OpenStreetMap
Vyberte vrstvu:OBLASTNÍ  ZÁVOD  TEAMGYM  JUNIOR

OPEN – PRO VELKOU PRAHU

(MALÁ  OBLAST)

 

ROK  2018

 

Akce je pořádána za finanční podpory OV ČOS

 

Propozice

 

Pořadatel:                   Pražské sokolské župy

(Jana Podlipného, Podbělohorská, Pražská – Scheinerova)

 

Datum konání:           sobota 1. 12. 2018

 

Místo konání:             tělocvična T.J. Sokol Praha Královské Vinohrady, Polská 1, Praha 2 (sokolovna v Riegrových sadech)

 

Doprava:                    metro A – stanice Jiřího z Poděbrad, tram č. 11, 13 do stanice Vinohradská tržnice, č. 10 a 16 do stanice Šumavská

 

Kategorie A:

I.      žactvo   do 11 let                       rok nar. 2008 a mladší

                             II.     žactvo   do 16 let                       rok nar. 2003 a mladší

                             III.    dorost a dospělí nad 16 let        rok nar. 2002 a starší

 

kategorie žactva I., II. – závodí společně žáci, žákyně a smíšená družstva

kategorie dorostu a dospělých III. – závodí společně dorostenci, muži, dorostenky, ženy a smíšená družstva

 

O zařazení družstva do věkové kategorie rozhoduje věk nejstaršího závodníka.

 

Pravidla:         Soutěž TeamGym Junior vychází z mezinárodních pravidel soutěže TeamGym, kterou pořádá Evropská gymnastická unie (UEG). Z těchto pravidel je odvozen „Soutěžní program TeamGym Junior I – III (dále jen „TGJ“)“ vydaný Českou gymnastickou federací a platný k 1. 1. 2015, který platí s následujícími výjimkami i pro tuto soutěž.

 

Výjimky pro soutěž:

            Obecně:

-      Soutěž je pořádána ve cvičebním roce (nikoli v kalendářním)

-      pokud není k dispozici akrobatický pás z pružných částí, lze užít reuter můstek s tím, že jej musí použít všichni závodníci v dané sérii; technický předpis pro nářadí má pořadatel závodu právo měnit, po odsouhlasení náčelnictvem odboru všestrannosti (dále jen OV ČOS) musí však toto uvést v propozicích daného závodu

-      smíšené družstvo = minimálně jeden závodník opačného pohlaví ve všech disciplínách a sériích

-      závodníci družstva mohou být z více jednot (je povoleno hostování)

-      trenéři z jednoho družstva nemusí mít na závodišti shodné oblečení, požadováno je sportovní oblečení

-      tréninková hala není vybavena nářadím

-      plocha pro pohybovou skladbu je 12 x 12 m

-      jako přeskokové nářadí u trampolíny může být místo „jazyku“ užit metací stůl

 

            Akrobacie:

-      u kategorie I. není požadována týmová série (v obou sériích všichni závodníci předvádí stejnou akrobatickou řadu nebo obtížnost jednotlivých řad zvyšují)

-      výjimka pro uznání řady s opakovanými prvky „přemety stranou ve vazbě“ je platná pro všechny kategorie. Bonifikace pro „3 přemety stranou ve vazbě“ platí pouze pro kategorii I.

            Trampolína:

-      u kategorie I. není požadována týmová série (v obou sériích všichni závodníci předvádí stejný prvek nebo obtížnost prvků zvyšují)

 

 

Kategorie B:

I.      žactvo   do 11 let                       rok nar. 2008 a mladší

                             II.     žactvo   do 16 let                       rok nar. 2003 a mladší

                             III.    dorost a dospělí nad 16 let        rok nar. 2002 a starší

 

soutěží podle pravidel platných od 1. 1. 2018 – pravidla Junior UEG a Senior UEG s následujícími výjimkami pro tuto soutěž:

 

Obecně:

  • plocha pro pohybovou skladbu je 12x12 m,
  • rozcvičovací hala není vybavena odpovídajícím nářadím,
  • bandáže nemusí mít tělovou barvu,
  • závodní čísla nebudou použita.

 

  • Na akrobacii bude použit rojtr.

 

Pro sokolská družstva, která chtějí postoupit na Velkou oblast a na Přebor ČOS platí, že musí závodit v kategorii A.

Kategorie B bude uskutečněna pouze při účasti více než tří družstev v dané kategorii.

 

Pro všechna družstva platí:

Soutěže se nemohou zúčastnit závodníci, kteří startují v podzimní soutěži Malý TeamGym nebo se rok před daným soutěžním období a v daném soutěžním obdobím zúčastňují postupových soutěží ve sportovní gymnastice a TeamGymu, pořádaných ČGF, kromě nominovaných družstev OV ČOS na M ČR TGJ.

Dále se nemohou zúčastnit členové družstev, kteří jsou registrováni současně v ČOS, ČUS (ČGF) a v ČASPV a zabývají se soutěžemi v TGJ a MTG v obou organizacích. Družstva jsou povinna na základě vyzvání pořadatele se prokázat od ČUS (ČGF) nebo ČASPV potvrzenou soupiskou závodníků, že se jejich členové, kteří jsou v rámci jejich organizace registrovaní, nezabývají uvedenými soutěžemi u této organizace.

 

Discipliny:                 1. Pohybová skladba

                                   2. Akrobacie

                                   3. Trampolína

 

Přihlášky:                Do 19. 11. 2018 na e-mail: dana.fisch@seznam.cz. Žádejte prosím potvrzení o přijetí e-mailu. Pokud ho neobdržíte do tří dnů, volejte na tel. 605 540 763. Přihláška musí obsahovat soupisku závodníků s rodnými čísly a u sokolských družstev s čísly členských průkazů. U prezence nutno předložit členské průkazy (sokolské jednoty), ostatní organizace průkazy, ze kterých je patrný rok narození. Formuláře s indexem obtížnosti pro pohybovou skladbu, akrobacii a trampolínu musí být odevzdány na předepsaných tiskopisech při prezenci. Časový harmonogram soutěže a zkoušek bude zaslán přihlášeným družstvům včetně formulářů s indexem obtížnosti do 27. 11. 2018.

Pořadatel malé oblasti má právo nepřijmout z důvodu naplnění kapacity závodu družstva, která do dané oblasti spádově nepatří. Naopak má povinnost přijmout všechna sokolská družstva, která do spádové oblasti patří.

 

Podmínka:                  Každé družstvo zabezpečí jednoho rozhodčího s platnou licencí.  V případě nesplnění této podmínky složí družstvo náhradu

500.- Kč.

U sokolských družstev je podmínkou účasti oficiální sokolská symbolika, viditelně a důstojně umístěná na hrudi nebo na rameni cvičebního úboru.

 

Startovné:                   700.- Kč.

 

Ceny:                          Družstva na prvních třech místech obdrží medaile a diplom, družstva na dalších místech diplom.

 

Poznámka:                 Pro družstva ČOS je start na těchto závodech podmínkou pro postup do oblastního kola Západ, které se uskuteční 15.12.2018 v Praze.

Vyřazení družstva ze soutěže:

Družstvo bude vyřazeno ze soutěže pokud:

  • nesplní podmínky Rozpisu soutěže,
  • se prokáže, že některý z uvedených údajů v přihlášce není pravdivý, bude družstvo ze soutěže bez náhrady vyřazeno a zaplatí pořadateli pokutu 2 000,- Kč, splatnou jeden měsíc po datu zjištění; v případě, že tato částka nebude uhrazena, nebude závodníkům jednoty umožněn start v dalším soutěžním období v soutěžích TGJ ČOS,
  • se nezúčastní bez omluvy zahájení nebo zakončení daného stupně soutěže,
  • členové družstva nebudou respektovat pokyny pořadatelů.

 

Hudební nahrávka:     Nahrávky pro všechny discipliny odevzdat při prezenci na CD disku s označením čísla skladby; CD musí být označeno disciplínou a jednotou.

 

Na akrobacii bude užit pružný pás.

Jako přeskokové nářadí u trampolíny bude k dispozici:

kůň, švédská bedna, „jazyk“, švédská molitanová bedna JIPAST ve výšce 90 a 120 cm, molitanová přeskoková kostka ve výšce 100 – 140 cm

 

 

Stravování závodníků není zajištěno.

 

 

V Praze, listopad 2018                                                          Dagmar Fischerová

                                                                náčelnice župy J. Podlipného

vloženo dne: 06.11.2018 10:17:56 poslední změna: 06.11.2018 10:17:56 Michal Pávek

Přílohy:

Pozvánka
1503004064_tgj_mala_oblast_propozice_upr._doc.doc

(velikost 49664 bajtů)
zobrazeno: 143 x