Sokol.Cz

Cvičíme zdravě

SE


Datum konání: 16.3.
Typ akce :Doškolovací seminář
Určena proveřejnost, členové, cvičitelé,
Pořadatel / místo konání:T. J. Sokol České Budějovice
Kraj:Jihočeský kraj
Kontaktní osoba:Mobil: 777 568 983 e-mail:
Ulice:Sokolský ostrov 1
Město:České Budějovice
PSČ:370 01
pořadatel akce:náčelnictvo ČOS

Google Maps Mapy.Cz OpenStreetMap
Vyberte vrstvu:
Oblastní středisko sportovní všestrannosti Jižní Čechy

Mobil: 777 568 983 e-mail: vzahradko@sokol.eu 

Sokolský ostrov 1, 370 01 České Budějovice
 
 
Dovolte nám, abychom vás pozvali na doškolovací seminář, který se uskuteční v Českých Budějovicích

pod vedením zkušených lektorů Lídy Rakové (fyzioterapeutka, cvičitelka I. třídy Zdr.TV),

Jany Kučerové (cvičitelka III. třídy RG + VS) a  Jarka Kučery (cvičitel I. třídy AE, RG, II. třídy Zdr.TV). 

Jedná se o velmi populární seminář „CVIČÍME ZDRAVĚ IV.“,  který se bude zaměřovat na KURHOVÝ TRÉNINK.

Účastníci budou mít možnost se během teoretické a praktické části seznámit s následujícím programem:


• zásady a kritéria pro sestavení programu funkčního kruhového tréninku,

• rozbor vybraných cviků a jejich modifikace dle fyzických možností a cvičenců mužských i ženských kategorií,

• řazení stanovišť, výběr náčiní, nářadí, pomůcek,

• počet cviků, počet okruhů v závislosti na počtu cvičenců,

• tempo, intenzita cvičení, hudební doprovod,

• praktická ukázka cvičební hodiny kruhového tréninku

• …a něco navíc.


Program začne teoretickou částí v učebně, která potrvá přibližně 60 minut.

Následně se přesuneme do velkého sálu sokolovny T.J. České Budějovice k praktické části.


Seminář je určen pro cvičitele a cvičitelky, kteří pracují s věkovou kategorií – dospělí,

zároveň je však také vhodný pro všechny z řad Sokola i mimo něj,

kteří si chtějí výborně zacvičit a dozvědět se zajímavé informace.
 
 
 

V Českých Budějovicích dne 30. ledna 2019 

 

DOŠKOLOVACÍ SEMINÁŘ CVIČÍME ZDRAVĚ IV.  

KRUHOVÝ TRÉNINK
 
Datum: 16. března 2019, sobota

Místo:  Sokolovna T.J. Sokol České Budějovice, Sokolský ostrov 462/1

Pořadatel: OSSV ve spolupráci se Sokolskou župou Jihočeskou a T.J. Sokol České Budějovice

Prezence: 09:30–09:55

Lektoři: Ludmila Raková fyzioterapeutka, cvičitelka I. třídy Zdr.TV Jana Kučerová cvičitelka III. třídy RG + VS Jarek Kučera  cvičitel I. třídy AE, RG, II. třídy Zdr.TV
 
Program: 10:00–15:30  Teoretická část (cca 60 min) a praktická část.   

Vezmi s sebou vhodný cvičební úbor a obuv do tělocvičny.

Ručník běžného rozměru (pomůcka pro cvičení). 

Psací potřeby pro vlastní poznámky do metodického materiálu.
 
Osvědčení Seminář je řazen mezi doškolovací akce pro cvičitele/ky ČOS,

účast bude podkladem pro prodlužování platnosti cvičitelského průkazu.

Osvědčení o absolvování 6 hodin bude vystaveno dle údajů uvedených v přihlášce.
 
Závazné přihlášky zasílejte do 8. března 2019 na e-mailovou adresu vzahradko@sokol.eu

nebo přes elektronický formulář https://goo.gl/forms/Hn92drqI7W3Xjdq32  kapacita semináře je omezena.
 
Účastnický poplatek 300 Kč – člen Sokola (přinést platnou legitimaci ČOS) 400 Kč – nečlen Sokola
 
Informace o platbě budou zaslány na základě přijaté přihlášky.
 
 
AKCE JE OTEVŘENA TAKÉ PRO ZÁJEMCE Z ŘAD VEŘEJNOSTI
 
 
Lenka Kocmichová v. r. náčelnice ČOS
Petr Svoboda v. r. náčelník ČOS
Vratislav Zahrádko v. r. OSSV JČ  

 

vloženo dne: 16.12.2018 16:19:25 poslední změna: 28.02.2019 00:08:56 Michal Pávek

Přílohy:

Pozvánka
1503004141_pozvanka_cvicime_zdrave_2019.pdf

(velikost 272354 bajtů)
Přihláška
1503004141_prihlaska_cvicime_zdrave_2019.doc

(velikost 155648 bajtů)
zobrazeno: 162 x