XIII. světová gymnaestráda 2007      
 
(WG 2007)

                                                                 

 

Rakousko, Dornbirn
7.7.2007 – 15.7-2007

 

Informace k 30.5.2007

 

XIII. světová gymnaestráda se uskuteční v Rakousku, v zemi Vorarlberg v Dornbirnu a okolí (30 km na jih od Bregenzu u Bodamského jezera, blízko Německo, Švýcarsko a Lichenštejsko)
Motto WG2007: 4 živly (voda, vzduch, země a oheň)
Heslo WG2007: come together.be one

 

 

Mapa oblasti :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto Dornbirnu:

 

 

 

 

 

 

 

Maskot WG 2007 je dráček RAPPY:

 

 

                       

 

 

 

 

Reprezentace ČR na WG 2007 je tvořena cvičenci z ČASPV, ČOS a VŠ, celkem 796.
Vedení: M. Kalašová, ČGF – J. Bučko, ČASPV – M. Zítko, ČOS – M. Vrána, VŠ – E. Hložková

ČR bude mít v areálu výstaviště svůj stánek v hale č. ?

Jak akce začne v červenci 2007:

v pátek 6.7.2007
-
od 16:00 hod. zkoušky na stadionu u ZŠ Řepy
- od 18:00 hod. generálka tamtéž
- odjezd do Dornbirnu autobusy 21 – 22 hod.,  místo odjezdu Praha Řepy, vzít vhodné jídlo na cestu a na sobotu (event. koupit na místě v Dornbirnu)

 

     v sobotu 7.7.2007

     - příjezd do Dornbirnu ráno cca v 8 hod.
     - ubytování bude ve školách, ve třídách po 10 – 12, karimatky, spacáky (vlastní s sebou !)
     rozdělení pro ubytování: cvičenci skladby POHODA (ČASPV i ČOS) ve školách v
     Dornbirnu, cvičenci skladeb ČOS v Dornbirnu, Klausu, Weileru a Sulz-Röthisu.
     Ubytování cvičenců ČOS: blok Na pouti (Kolín i Vítkovice) v Dornbirnu,ostatní po
     župách, a to Výlet s aerobikem i Chlapáci pohromadě (v současné době se zpracovává)
     ve školách by měly být připraveny průkazky a informace o WG 2007 vč. harmonogramu
     všech vystoupení, plánky dopravy atd.
     - stravování celý den vlastní !!!

    

     v neděli 8.7.2007

- ráno snídaně v příslušné škole

- 16:30 hod. (nástup určitě aspoň o 1,5 hod. dříve) zahajovací ceremoniál v Dornbirnu na stadionu Birkenwiese do 18:30 hod. Průběh: slavnostní nástup delegací a zahajovací program
- od 20 hod.: „Vítejte v národních vesnicích“ – vzájemný kulturní a sportovní program národních reprezentací a hostitelských vesnic

 

Od pondělí 9.7.2007 do soboty 14.7.2007 bude program podle tabulky Harmonogram CZE výpravy (viz dále).

 

v neděli 15.7.2007
 - ráno snídaně v příslušné škole
 - odjezd autobusy do ČR (rozdělení do autobusů bude jiné než při příjezdu. Chceme, aby se cvičenci dostali z Dornbirnu jedním autobusem co nejblíže místa bydliště v ČR)

 

Hromadné skladby:
na Reichshofstadionu v Lustenau (4 km západně od Dornbirnu, doprava místním autobusem z Dornbirnu), rozměry stadionu: 105x75 m, povrch: tráva, 2 m mezi značkami !!!, každá značka označená číslem sloupce a písmenem řady. Na stadionu jsou 4 tribuny pro 10 000 diváků, hlavní tribuna je západní, součástí východní tribuny je TV věž, u stadionu 3 plochy pro rozcvičení, šatny ve stanech – nutný dohled, v místě stánky s občerstvením

 

POHODA (koedukovaná skladba ČASPV, 409 cvičenců z ČASPV a ČOS) označení CZE01 (RELAX), zkouška v pondělí 9.7. 10:30 – 11:00 hod., 1. vystoupení v úterý 10.7. 13:20 – 13:35 hod., 2. vystoupení ve čtvrtek 12.7. 10:20 – 10:35 hod. (viz tabulka harmonogram).

 

CHLAPÁCI (skladba mužů a dorostenců ČOS, 210 cvičenců z ČOS a ČASPV) označení CZE 02 (PROPER FELLOWS) -  první hromadná skladba mužů v historii Světových gymnaestrád.  Zkouška po 9.7.2007  12:30 – 13:00 hod. 1. vystoupení v úterý 10.7. 14:30 – 14:45 hod., 2. vystoupení ve čtvrtek 12.7. 11:30 – 11:45 hod. (viz tabulka harmonogram).

Výstaviště v Dornbirnu:

 

 

Výstaviště v Dornbirnu (Das Messegelände, The Exhibition Centre) má celkem 16 hal. Jedna z hal je vyhrazena pro stravování.Okolo hal bude tzv. „Gymnaestrádní míle“, tam budou stánky s občerstvením a možnost kulturních představení. Pódiové skladby budou předváděny v osmi – devíti halách.
Výlet s Aerobikem (blok ČOS) označení CZE11 (TRIP WITH AEROBIC). Orientační harmonogram vystoupení bude součástí programu, který obdrží ve škole každý účastník, v tabulce harmonogram (viz dále) jsou informace k dnešnímu dni, ale mohou být měněny.

Na pouti ( blok ČOS - Sokol Vítkovice a Sokol Kolín) označení CZE12 pro vystoupení v halách výstaviště. Skupina FLYING BOYS pro vystoupení ve městě HARDoznačení CZE53.

Blok ČASPV  označení CZE 13 pro vystoupení v halách výstaviště , pro vystoupení ve městě BREGENZ na pódiích označení CZE 52.

Blok VŠ označení CZE14 pro vystoupení v halách výstaviště , pro vystoupení ve městě HARD na pódiu označení CZE 51.

Skupina KOLB DANCE vystoupí pouze na FIG Gala, označení CZE 06.

 

Vystoupení ČR na výukových fórech jsou označena jako CZE100, CZE101, CZE102, CZE103

 

Místní doprava (MHD) v Dornbirnu:
- vlakem ve směru sever –jih a zpět, Bregenz – Feldkirch, dvoupatrové vlaky každé 3 - 4 min.

- autobusy budou navazovat na vlaky a pojedou směrem východ – západ a zpět jak v Dornbirnu, tak i z a do ostatních „Národních vesnic“ (National villages)
- doprava „MHD“ na účastnický průkaz zdarma

 

 

Stravování:

- snídaně od neděle 8.7. do neděle 15.7.2007 (8 snídaní) ve školách ráno, doba bude upřesněna

- obědy: pro každého z výpravy ČR objednáno 7 obědů, od neděle 8.7. do soboty 14.7.2007, budou podávány v prostoru výstaviště v hale pro 4000 strávníků

- večeře: pro každého z výpravy ČR objednány pouze 4 večeře, (lze vybrat v libovolné dny od soboty 8.7. do soboty 14.7.2007,  výdej v prostoru výstaviště v hale

- je znám jídelní lístek, jedno jídlo bude vegetariánské

 

Hala pro stravování:

 

 

Pojištění účastníků české výpravy:

hromadně u pojišťovny Generalli, v současné době jsou k dispozici kartičky, které musí mít všichni v Dornbirnu s sebou, a účastníci podepisují příslušný doklad. Pojištění platí do zahraničí až do 30.6.2008 (pozor kartičky nezahazovat!!!)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto škol pro ubytování cvičenců skladeb ČOS:

Základní škola KLAUS

 

                                    

 

 

 

 

Škola WEILER:

 

 

 

 

 

 

 

Škola SULZ-RÖTHIS:

 

 

 

Závěrečný ceremoniál bude v sobotu 14.7.2007 od 19 hod. na stejném stadionu v Dornirnu jako zahájení (stadion Birkenwiese)

Volný čas: prohlídka okolí, návštěva ostatních vystoupení, turistika. Nabídka je veliká (pozor na ceny), možnost výletu i do Lichtenštejnu, Švýcarska (pas), nejlépe najít na www.wg2007.com

 

 

Věřím, že se cvičencům bude v Dornbirnu a okolí líbit, a že všichni udělají všechno pro dobrou reprezentaci našich organizací (ČOS, ČASPV a VŠ) i České republiky

 

 

Zpracoval: 30.5.2007 Miroslav Vrána, náčelník ČOS, vedoucí výpravy ČOS na WG2007