Členské a oddílové příspěvky

Podstatné snížení oddílových příspěvků u dětí a žactva bylo umožněno poskytnutím grantu od Městské části Praha 4 na úhradu části provozních nákladů pro cvičení dětí.

Výše příspěvků je platná od 1. 1. 2017

* členský příspěvek je hrazen jednou za kalendářní rok, v rámci něho je každý člen pojištěn

Výsledná částka k úhradě je součet členského a oddílového příspěvku v daném pololetí

Způsob úhrady  

1) v hotovosti na hodině vedoucímu příslušného oddílu

2) na účet T.J. Sokol Braník I č. 2400731987/2010 , variabilní symbol dle oddílu viz výše, do zprávy pro příjemce uveďte jméno a příjmení plátce

Splatnost

1. pololetí 2016/2017 - do 15. 10. 2016

2. pololetí 2016/2017 - do 15. 3. 2017

 

- letní kurty na volejbal se platí zvlášť

-->

V případě nejasnostní ohledně výše placené částky se můžete obrátit e-mailem na ses. Řibřidovou (evaribridova@centrum.cz)