Parkour v hodinách všestrannosti

kapacita stále volná, seminář s metodikem Milanem Hybnerem


Datum konání: 12.3.2016 9,30 - 15
Typ akce :Doškolovací seminář
Přihlášky do:28.02.2016
Určena proveřejnost, členové, cvičitelé, trenéři,
Kategorie:mladší žáci, mladší žákyně, starší žáci, starší žákyně, dorostenci, dorostenky, muži, ženy,
Kraj:Olomoucký kraj
Kontaktní osoba:Mgr. Jan Nemrava, tel.776361143,
Město:olomouc
pořadatel akce:ústřední škola ČOS


Parkour v hodinách všestrannosti

č. 905/16

 

Termín :         sobota 12. 3. 2016

Místo:             Olomouc – (místo bude vybráno dne počtu zájemců)

Prezence:       9:00 – 9:30

Výuka:                       9:45 – 15:30

 

Parkour je disciplína, která učí rychle, účinně, elegantně a bezpečně překonávat překážky na cestě z jednoho bodu do druhého. Využívá běhu, šplhu, (pře-)skoků, převalů, pohybu po čtyřech a může zahrnovat i gymnastické prvky. Jinak nazýván také freerunning či l’art du déplacement.

 

Lektoruje:

Lektoruje Metodik ÚŠ ČOS Milan Hybner, garant akreditovaného školení Cvičitelé parkouru. Autor řady metodických materiálů o parkouru.

 

Program:

Představení populární pohybové aktivity zaměřené na překonávání překážek efektivní způsobem. Seznámení s filozofií, základy, nezbytnou průpravou, metodikou nácviku, bezpečností.

Představení a výuka, metodika výuky, vybraných jednodušších prvků, které lze využít v rámci hodin všestrannosti, jako alternativu ke gymnastickým a atletickým činnostem s využitím obvyklého vybavení tělocvičen či venkovního prostředí.

 

Pro koho je seminář určen:

Seminář je otevřen pro všechny cvičitele (zejména žactva a dorostu), členy ČOS i zájemce z řad veřejnosti. Určeno pro začátečníky a mírně pokročilé.  Předpokládáme aktivní zapojení účastníků do výuky. Dobrá kondice, akrobatická průprava výhodou.

 

Vybavení, doprava, strava, podrobnější informace:

Bude upřesněno v podrobnějších informacích pro přihlášené. Doprava a strava na vlastní náklady.

 

Účast:

Účastnický poplatek 300,- Kč/člen ČOS, 500 Kč/nečlen - platba na místě.

Účast si zajistíte přihlášením se nejpozději do 28. 2. 2016. Nejpozději týden před akcí obdrží přihlášení doplňující informace. Pozdější přihlášení po telefonické domluvě možné, dovolí-li to kapacita akce.

Účastníci obdrží osvědčení o účasti na doškolovacím semináři v rozsahu 6 hodin.

 

Přihlášení proveďte buďto přes online formulář zde: http://goo.gl/forms/ZlN1riQMH4

Nebo využijte níže přiloženou word přihlášku, kterou vyplníte a zašlete nejlépe emilem

                                                                                                          Mgr. Jan Nemrava

                                                                                  Vzdělávací středisko župy Ol-Smrčkovy

                                                                                  Tel.776361143, janemrava@seznam.cz

 

Akce je pořádána za finanční podpory OV ČOS.

vloženo dne: 08.01.2016 poslední změna: 26.02.2016 Jan Nemrava, Olomouc

Přílohy:


1452261668_1.doc

(velikost 109568 bajtů)
zobrazeno: 3321 x