Cvičitelé pobytu v přírodě III. třídy +Hlavní vedoucí táborů

školení cvičitelů +akreditované školení vedoucích táborů


Datum konání: 29.4.-5.6.2016 16 - 15,30
Typ akce :Školení
Přihlášky do:03.04.2016
Určena proveřejnost, členové, cvičitelé, trenéři,
Kategorie:rodiče a děti, předškolní děti, mladší žáci, mladší žákyně, starší žáci, starší žákyně, dorostenci, dorostenky, muži, ženy,
Kontaktní osoba:Mgr. Jan Nemrava, tel.776361143,
Město:Radíkov
pořadatel akce:ústřední škola ČOS


Pozvánka na školení

Cvičitelé pobytu v přírodě III. Třídy + Hlavní vedoucí táborů (číslo akce 908/16)

Školení je organizováno ve spolupráci s komisí PP OV ČOS

Termín  :        I. Konzultace 29.4. – 1.5.     II. Konzultace + ZK 3. – 5.6.          

Místo:             Radíkov u Olomouce, areál Chaty pod věží

 

Odkaz na mapu: https://mapy.cz/s/r89U

 

Prezence:       pátek 16 – 17

Výuka             pátek 17 – 22:00, sobota 8:30 – 22:00 neděle 8:30 – 15

 

Školení je určeno zejména pro:

Toto školení je vhodné pro jak pro nové zájemce z řad necvičitelů, tak pro všechny cvičitele všestrannosti, kteří chtějí do programu svých oddílů zařazovat i akce pobytu v přírodě, nebo se zúčastňují zálesáckých závodů zdatnosti. Též je vhodné pro všechny táborové vedoucí a vedoucí různých turistických kroužků ať s kvalifikací cvičitele či bez ní.

 

Výstup, program:     

  • Naučíte se bezpečně a smysluplně provádět cvičení a hry v přírodě, využít v programu tábornické dovednosti,
  • dokážete dobře připravit své svěřence na zálesácké závody zdatnosti, budete platným organizátorem či rozhodčím takového závodu
  • budete umět zorganizovat a zajistit bezpečnost na různých typech výletů a jiných akcí v přírodě, naučíte se specifika poskytování první pomoci v přírodě
  • zorientujete se v platné legislativě a podmínkách pro organizaci dětských táborů, přípravě a sestavování programu tábora a řízení tábora.

 

Podmínky účasti:

Školení je určeno všem zájemcům starším 18 let. Nově není podmíněno absolvováním jiného školení, jak tomu bylo dříve.

 

Požadavky na úspěšné absolvování:

Samostudium některých obecných předmětů (historie, pedagogika, organizace ČOS – bude ověřeno testem

Aktivní účast na školení – přednášky, výklad s diskuzí či praxí, praxe s výkladem

Písemná příprava dle zadání, předpokládaný rozsah jedna strana

Zvládnutí závěrečné zkoušky (písemný test, metodický výstup, ústní zkouška)

 

Úspěšný absolvent získá kvalifikaci Cvičitel pobytu v přírodě III. Třídy a kvalifikaci Hlavní vedoucí táborů (akreditováno MŠMT)

vloženo dne: 08.01.2016 poslední změna: 26.02.2016 Jan Nemrava, Olomouc

Přílohy:


1452262515_1.doc

(velikost 118784 bajtů)
zobrazeno: 3663 x