Sokol.Cz

ZZZ, přebor župy Barákovy ve Mšeně


Datum konání: 26.3.2017 9:00 - 15:00
Typ akce :Závod
Přihlášky do:22.03.2017
Určena proveřejnost, členové, cvičitelé,
Kategorie:mladší žáci, mladší žákyně, starší žáci, starší žákyně, dorostenci, dorostenky,
Pořadatel / místo konání:Sokol Mšeno
Pořádající župa:Barákova
Kraj:Středočeský kraj
Kontaktní osoba:Martin Mach, Hana Nečasová, hankanecasova@seznam.cz
Ulice:Na Skaličkách 22
Město:Mšeno u Mělníka
PSČ:277 35
pořadatel akce:župa
Sokolská župa Barákova
Zenklova 2/37, 180 00 Praha 8-Libeň, tel. 284 689 480, e-mail zbarakova@seznam.cz

 

Zálesácký závod zdatnosti (ZZZ)

župní přebor, Mšeno, 26. března 2017

 

Pořadatel: T.J. Sokol Mšeno

Místo závodu: Mšeno, lesopark Debř

Popis závodu: Zálesácký závod zdatnosti (ZZZ) je jedním ze základních závodů sokolského odboru všestrannosti. Koná se v přírodním prostředí, kdy na okruhu cca 4 km plní tříčlenná družstva (mladší žactvo 1,5 km a dvou- až tříčlenná družstva s doprovodem dospělého) úkoly týkající se tělesné zdatnosti, tábornických dovedností a všeobecných znalostí. Běží se na čas a za nesplněný úkol se přičítají trestné minuty (takže čas běhu není rozhodující). Přehled úkolů pro letošní rok je v příloze č. 1.

 

Kategorie - tříčlenná družstva (chlapci i dívky – pohlaví se nerozlišuje)

Mladší žactvo 2007 – 2010
Starší žactvo 2003 – 2006
Dorost 2000 – 2002

Ročník 2010 platí, pokud už je v družstvu aspoň jedno dítě, které už umí číst a psát.

Starší žactvo můžete postaršit o 1 či 2 roky, mladší o 1 rok (výjimečně o 2 roky); podmínkou je aby aspoň jeden člen družstva odpovídal věkem starší kategorii.

 

Technická ustanovení:

- z každé T.J. přijedou se závodníky 2 dospělé osoby, z toho jedna bude za své závodníky odpovídat (mimo dobu, kdy budou na trase závodu), druhá bude využita jako rozhodčí. Za závodníky na trase závodu odpovídá pořadatel, u mladšího žactva doprovod;

- počet přihlášených závodníků není omezen;

- případně nevyužití dospělí se tito nesmí pohybovat na trase závodu;

- za zdravotní stav závodníků odpovídají rodiče;

- všichni účastníci jsou pojištěni v rámci úrazového pojištění ČOS;

- podle postupového klíče (viz rozpis) postupují 1 až 3 družstva v kategorii starší žactvo a dorost na přebor ČOS v ZZZ, který se koná 19.5. – 21.5.2017 v Radíkově u Olomouce; v každé kategorii je možný jeden náhradník;

- vítězná trojice v každé kategorii obdrží diplomy;

- sportovně technické zabezpečení hradí župa Barákova,

- jízdné na vlastní náklady, popř. na náklady vysílající TJ.

 

S sebou vezmi:

  1. jednotlivec: oblečení do přírody dle počasí, sportovní oblečení (se sokolskou symbolikou) a obuv, jídlo a pití na celý den;
  2. družstvo: busola (kromě mladšího žactva) - omezený počet busol zapůjčíme, tužka, hodinky, sirky, šátek, nůž
  3. vedoucí výpravy: lékárnička, mapa Mělnicka (KČT č. 16)

Doprovodu (dozor, rozhodčí) se doporučuje dle počasí teplé oblečení a pláštěnka (budou dlouhou dobu bez pohybu).

Závod se koná pod širým nebem. Pro uložení zavazadel a převlékání budou k dispozici 1 až 2 stany (podle počtu přihlášených a podle počasí). Pro všechny účastníky bude k dispozici malé občerstvení a čaj;

 

Prezence: od 9:00 do 10:00 na kraji lesoparku Debř ve Mšeně

Startovné 50 Kč (nečlen Sokola 70 Kč) za závodníka se hradí při prezenci.

Závodníci z kategorie st. žactva a dorostu se u prezence prokážou platným průkazem ČOS (členskou známku pro rok 2017, datum narození, fotografie s razítkem T.J. a podpis).

V kategorii mladšího žactva mohou startovat i příchozí hosté.

Možno přijet autem až na místo

 

Časový harmonogram:

Prezence 9:00 – 10:00

Porada rozhodčích, nástup, příprava dřeva 10:00 – 10:30

Závod (vč. disciplín oheň, zručnost a první pomoc) 10:30 – 13:00

Vyhodnocení do 14:30

Nástup a vyhlášení výsledků do 15:00

 

Termín závazných přihlášek:
na formuláři (příloha 4) nejpozději do středy 22.3.2017
nejlépe emailem na adresy sokol@mestomseno.cz, zbarakova@seznam.cz,
nebo poštou na adresu TJ Sokol Mšeno, Na Skaličkách 22, 277 35 Mšeno.

Snažte se nahlásit v jednotlivých kategoriích celá tříčlenná družstva. Pokud se vám to nepodaří, přihlaste se i tak, liché závodníky doplníme závodníkem z jiné tělocvičné jednoty.

 

Ředitel závodu: Martin Mach

Hlavní rozhodčí: Hana Nečasová

 

 

 

 

 

 

 

Milan Hybner v.r.                                                                         Petr Mikysek
                náčelník župy Barákovy                                                                                             župní vedoucí pobytu v přírodě

 

 

 

vloženo dne: 25.02.2017 poslední změna: 25.02.2017 Petr Mikysek, Cítov

Přílohy:

Propozice
1488058201_1.doc

(velikost 630272 bajtů)
Seznam úkolů
1488058201_2.doc

(velikost 124928 bajtů)
Závazná přihláška
1488058201_3.doc

(velikost 46080 bajtů)
zobrazeno: 1035 x