Sokol.Cz

Inzerce - Pracovní příležitosti

Platnost vložených inzerátů je 3 měsíce.

Nabídka pracovní pozice

T. J. Sokol Libuš, Libušská 294/129, 142 00 Praha 4 – Libuš
www.sokollibus.cz

Nabídka pracovní pozice
Tělocvičná jednota Sokol Libuš přijme od 1. července 2019 do hlavního pracovního poměru správce sokolovny. Po dobu trvání pracovního poměru je k dispozici služební byt.
V pracovní náplni je zejména úklid a údržba sokolovny včetně venkovních prostor (travnaté plochy, antukové hřiště aj.) a zajišťování provozu.
Životopis a stručný motivační dopis doručte do 31. května 2019 na adresu:
Tělocvičná jednota Sokol Libuš (T. J. Sokol Libuš)
Libušská 294/129
142 00 Praha 4 – Libuš nebo e-mail: sokollibus@volny.cz

Bližší informace:
603 867 428 – starosta jednoty
604 252 820 – místostarostka jednoty
261 912 456 (8:00 – 12:00 hodin) tajemnice jednoty

Kontaktní osoba: Vladimíra Tomášková, tel.: 261 912 456, 603 867 428, 604 252 820,
vloženo: 15.04.2019