Sokol.Cz

Vítejte na stránkách tělocvičné jednoty Sokol Bratříkov

VEŘEJNÁ SBÍRKA
T.J Sokol Bratříkov zahájil veřejnou sbírku. Více informací zde.


OZNÁMENÍ
Od 11.5.2020 obnovujeme sportovní činnost za dodržení vládních opatření. Děkujeme, že se chováte zodpovědně.


OZNÁMENÍ
Z důvodu vyhlašeného nouzového stavu vládou ČR kvůli šíření koronaviru rozhodl výbor T.J. Sokol Bratříkov na mimořádné výborové schůzi 12.3.2020 následovně:

 1. Valná hromada odložena na neurčito!!!
 2. Plánované společenské akce jednoty zrušeny.
 3. Pravidelná sportovní činnost jednoty přerušena do odvolání.

Valná hromada - ZRUŠENA!!!
Valná hromada T.J. Sokol Bratříkov se uskuteční v sobotu 14.3.2020 od 16 hodin v sokolovně Bratříkov. Po skončení Valné hromady zahrají 3D. 

Program:

 1. Zahájení
 2. Volba předsednictva valné hromady
 3. Schválení programu valné hromady
 4. Volba návrhové komise, mandátní komise a zapisovatele
 5. Zpráva o stavu jednoty
 6. Zráva o činnosti oddílu stolního tenisu
 7. Zpráva o činnosti Sokolíčku
 8. Členské příspěvky
 9. Zpráva o hospodaření, rozpočet na rok 2020
 10. Zpráva kontrolní komise
 11. Podlaha
 12. Diskuse
 13. Usnesení
 14. Závěr
 15. Volná zábava (zahrají 3D)

Večer s 3D
V sobotu 8.2.2020 od 19 hodin zahrají v naší hospůdce 3D. Více info zde.


Sokolíček

 

Nově Sokolíček probíhá i ve čtrvrtek od 16:30 do 18:00. Čtvrteční hodiny jsou určeny pro starší děti.