T.J. Sokol Bratříkov

Vítejte na stránkách tělocvičné jednoty Sokol Bratříkov

SOBOTNÍ VEČEŘE

V sobotu 14.5.2022 od 17h. Tentokrát na téma "čarodějná kuchyně". Více info zde.


RETRO VEČEŘE

V sobotu 2.4.2022 od 17h. Více info zde.


VALNÁ HROMADA

Termín konání: pátek 25.3.2022 18:00
Místo konání: Sokolovna Bratříkov

 1.  Zahájení
 2.  Volba zapisovatele
 3.  Volba předsednictva valné hromady
 4.  Schválení programu valné hromady
 5.  Volba mandátové komise, návrhové komise
 6.  Volba volební komise
 7.  Zpráva o stavu jednoty
 8.  Zpráva o činnosti oddílu stolního tenisu
 9.  Zpráva o činnosti dětského oddílu Sokolíček
 10.  Zpráva o hospodaření, rozpočet na rok 2022
 11.  Zpráva kontrolní komise
 12.  Plán T.J. na rok 2022
 13.  Stanovení počtu členů výboru jednoty  a kontrolní komise jednoty na období 2022-2025
 14.  Volba starosty jednoty
 15.  Volba místostarosty jednoty
 16.  Volba jednatele jednoty
 17.  Volba členů výboru jednoty
 18.  Volba kontrolní komise jednoty
 19.  Volba vyslance na VH župy
 20.  Diskuse
 21.  Usnesení
 22.  Závěr

Občerstvení zajištěno. Po ukončení oficiální části následuje volná zábava.


DOTACE OD LIBERECKÉHO KRAJE
Liberecký kraj nám poskytl dotaci v rámci programu 4.26 Podpora sportovní činnosti dětí a mládeže ve sportovních organizacích 2021 ve výši 28 000 Kč. Dotaci jsme využili na nákup sportovního vybavení pro dětský oddíl Sokolíček. Nakoupili jsme vybavení na badminton, žíněnky, podlahové surfy, team walker, míčky na stolní tenis, ocelovou konstrukci na uchycení sportovní sítě.

Za poskytnutí dotace děkujeme.


DOTACE OD LIBERECKÉHO KRAJE
Liberecký kraj nám poskytl dotaci v rámci programu 4.26 Podpora sportovní činnosti dětí a mládeže ve sportovních organizacích 2020 ve výši 10 000 Kč. Dotaci jsme využili na nákup sportovního vybavení pro dětský oddíl Sokolíček.

Za poskytnutí dotace děkujeme.


VEŘEJNÁ SBÍRKA
T.J Sokol Bratříkov zahájil veřejnou sbírku. Více informací zde.