Vítejte na stránkách tělocvičné jednoty Sokol Bratříkov

VALNÁ HROMADA

Termín konání: pátek 1.10.2021 18:00
Místo konání: Sokolovna Bratříkov

Program:

 1.  Zahájení
 2.  Volba zapisovatele
 3.  Volba předsednictva valné hromady
 4.  Schválení programu valné hromady
 5.  Volba mandátové komise, návrhové komise
 6.  Volba volební komise
 7.  Volba člena kontrolní komise jednoty
 8.  Zpráva o stavu jednoty
 9.  Zpráva o hospodaření
 10.  Zpráva kontrolní komise
 11.  Rekonstrukce podlahy
 12.  Plán T.J. na rok 2021
 13.  Zpráva o činnosti oddílu stolního tenisu
 14.  Diskuse
 15.  Usnesení
 16.  Závěr

Občerstvení zajištěno. Po ukončení oficiální části následuje volná zábava.


DOTACE OD LIBERECKÉHO KRAJE
Liberecký kraj nám poskytl dotaci v rámci programu 4.26 Podpora sportovní činnosti dětí a mládeže ve sportovních organizacích 2020 ve výši 10 000 Kč. Dotaci jsme využili na nákup sportovního vybavení pro dětský oddíl Sokolíček.

Za poskytnutí dotace děkujeme.


VEŘEJNÁ SBÍRKA
T.J Sokol Bratříkov zahájil veřejnou sbírku. Více informací zde.