T.J. Sokol Bratříkov

Členské příspěvky

Výše příspěvků platná pro rok 2022
Děti do 18 let platí 90 Kč/rok.
Dospělí ve věku 18-65 let platí 200 Kč/rok.
Senioři nad 65 let platí 90 Kč/rok.
V rámci členského příspěvku je každý člen pojištěn.

Platba příspěvků
Přípěvky můžete platit v hotovosti nebo převodem.

Převodem na účet jednoty č. 111085406/0300, do zprávy pro příjemce uveďte jméno a příjmení plátce. Níže QR kód s číslem účtu T.J. Sokol Bratříkov.

V hotovosti po dohodě s hospodářkou jednoty ses. Vlastou Kotyzovou.
Splatnost příspěvků je nejpozději do 31.12. v daném roce.