Cvičební rok 2021/2022

 Ve cvičebním roce 2020/2021 budeme otevírat následující oddíly:

  • Rodiče a děti - úterý 17:30 - 18:30, stávající členové informace v e-mailu,  informace k náboru nových členů budou publikovány v pátek 10.9.
  • Předškolní děti - úterý 17:30 - 18:30, stávající členové informace v e-mailu,  informace k náboru nových členů budou publikovány v pátek 10.9.
  • Žactvo - pondělí a čtvrtek 18:00 - 19:00 - stávající členové informace v e-mailu,  informace k náboru nových členů budou publikovány v pátek 10.9.
  • Volejbal dospělí - čtvrtek 20:00 - 22:00 
  • Kruhový trénink dospělí - čtvrtek 19:30 - 20:30

Bližší informace vám poskytnou vedoucí jednotlivých oddílů. Kontaktní údaje naleznete v záložce ROZVRH, kde si kliknete na příslušný oddíl.

Zápisy do oddílů dospělých Volejbal a Kruhový trénink budou probíhat po individuálním oslovení příslušného vedoucího oddílu a sdělení informace, za jaké oddíly fungují

Informace o příspěvcích naleznete v záložce ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY

Podmínkou pro účast na cvičení je předložení platného certifikátu o provedeném očkování, nebo o negativním testu, nebo podpis čestného prohlášení.

 

Informace k náboru nováčků

V pátek 10.9. v 15:00 bude otevřena online registrace zájemců o cvičení v dětských oddílech. Odkaz 

https://forms.gle/eybh2NSyfD3BeUHu5 a potrvá až do neděle 12.9. do 12:00.

 Následně budou v neděli večer osloveni zájemci dle pořadí, v jakém vyplnili rezervaci, s přihláškou a dalšími informace z daného oddílu. V současné chvíli máme volných 

  • 12 míst v oddíle Rodiče a děti
  • 5 volných míst v oddíle Předškolní děti 
  • 6 volných míst v oddíle Žactvo v pondělí
  • 3 volná místa v oddíle Žactvo ve čtvrtek