Sokol.Cz

Členské a oddílové příspěvky

Podstatné snížení oddílových příspěvků u dětí a žactva bylo umožněno poskytnutím grantu od Městské části Praha 4 na úhradu části provozních nákladů pro cvičení dětí.

Výše příspěvků je platná od 18. 8. 2018

* členský příspěvek je hrazen jednou za kalendářní rok, v rámci něho je každý člen pojištěn

Výsledná částka k úhradě je součet členského a oddílového příspěvku v daném pololetí

Způsob úhrady  

Platba na účet T.J. Sokol Braník I č. 2400731987/2010 , variabilní symbol dle oddílu viz výše, do zprávy pro příjemce uveďte jméno a příjmení plátce

Potvrzení o zaplacení obdržíte během měsíce října od vedoucího svého oddílu.

Platba v hotovosti pouze po dohodě se ses. E. Řibřidovou (evaribridova@gmail.com)

Splatnost

1. pololetí 2019/2020 - do 15. 10. 2019

2. pololetí 2019/2020 - do 31. 1. 2020