Memoriál Ády Hochmanna 7. ročník

dvojboj: hrazda, akrobacie


Datum konání: 6.11.2010
Typ akce :Závod
Určena proveřejnost, členové, cvičitelé, trenéři,
Kategorie:mladší žáci, mladší žákyně, starší žáci, starší žákyně, dorostenci, dorostenky, muži, ženy, muži senioři, ženy seniorky,
Pořadatel / místo konání:T.J. Sokol Pražský
Župa:Pražská - Scheinerova
Kraj:Hlavní město Praha
Kontaktní osoba: - Marie Kohoutková
Ulice:Žitná 42
Město:Praha 2
PSČ:120 00
pořadatel akce:jednota


Memoriál Ády Hochmanna
7. ročník
sobota 6.11.2010
Sokol Pražský, Žitná 42, 120 00 Praha 2
dvojboj: hrazda, akrobacie
 
Kategorie jsou rozděleny na ženy a muže

kategorie 0     rok narození 2003 a mladší
kategorie I       rok narození 2002 - 2000
kategorie II      rok narození 1999 - 1996
kategorie III   rok narození 1995 a starší
 
Všechny bodové srážky dle Pravidel SG.
Účast není dovolena závodníkům registrovaným ve Svazu sportovní gymnastiky.
 
Hodnoty prvků jsou uvedeny u jednotlivých kategorií a nářadí. V provedení se hodnotí např. držení těla, paží.. a dále technika cvičení. Je zde také možno zhodnotit chování závodníka, (ne)upravený vzhled – vlasy, cvičební úbor jak závodníka, tak cvičitele-trenéra.
 
 
Každá jednota smí vyslat max. 5 závodníků za kategorii. Ke každému družstvu musí přidělit jednoho rozhodčího nebo organizátora (např. na měření času, přípravu nářadí,..). Jednota vysílá jednoho rozhodčího na každých 10 závodníků v ženských, případně mužských kategoriích. (Tzn. pokud vyšlete 4 závodnice ženských a 5 závodníků mužských kategorií, musíte vyslat 2 rozhodčí; avšak např. pokud vyšlete pouze 5 závodníků mužských kategorií stačí pouze jeden rozhodčí.) Proti rozhodnutí rozhodčích nelze podávat protesty.
 
Přihláška bez rozhodčího či organizátora bude neplatná! Rozhodčí prozatím nemusí mít zkoušky.
 
Za zdravotní stav nezletilých závodníků odpovídají rodiče. Dospělí závodníci zodpovídají každý sám za svůj zdravotní stav. Účastníci závodu jsou pojištěni smlouvami, sjednanými vysílajícími organizacemi.
 
Závodníci se u prezence prokáží platným členským průkazem a průkazem zdravotní pojišťovny. Ženy a žákyně (kromě kat. 0) odevzdají i podepsanou nahrávku s hudebním doprovodem (audio CD – ne mp3 - označenou jménem a jednotou – audiokazety nejsou povoleny) – hudba nemusí být pouze instrumentální.Každá závodnice musí mít vlastní audio CDs pevně ohraničenou skladbou, tak aby hudbu nemusel nikdo stopovat a přemýšlet, zda závodník již odcvičil či ne.
 
Startovné: Kč 80,--/závodník
 
Družstva žactva musí mít vedoucího (ve cvičebním úboru), který za závodníky odpovídá po celý závod. Cvičitel/trenér bude přítomen nejen při závodě, ale i u každého rozcvičení závodníků, zejména na hrazdě.
 
Závodníci mají gymnastické oblečení (ženy: gymnastický dres či kombinéza, délka nohavic u legín a kombinézy nad kolena; muži: trenýrky, tričko, nátělník – přiléhavé, neplandavé). Pokud necvičí závodník bos, jsou přípustné pouze gymnastické cvičky.
Rozhodčí: světlá trička, košile, halenky; tmavé kalhoty, sukně.
Přihlášky zasílejte do 27. října 2010
na e-mail:       marie.kohoutkova@gmail.com
               nebo na adresu:         Marie Kohoutková
                                               Žitná 42
                                               120 00 PRAHA 2
 
V přihlášce musí být uvedeno: název jednoty, župa; jméno, příjmení a rok narození závodníka. Dále jméno, příjmení a kontakt na rozhodčího.
 
Všechny e-mailové přihlášky potvrdím zpětným e-mailem (v případě dopisu smskou na telefonní číslo uvedené v přihlášce). Nepřijde-li někomu do týdne potvrzení, kontaktujte mě, prosím, znovu.
 
Pokud budete mít zájem o nocleh, prosím, abyste to závazně uvedli do přihlášky. Nocleh bude možný v tělocvičně ve vlastním spacím pytli a to v případě, že zájem bude mít minimálně 10 lidí. Poplatek Kč 100,--/osoba (včetně snídaně).
 
Přihláška bez výše uvedených náležitostí a zaslaná po 27. říjnu 2010 nebude akceptována.
 
 
 
 
Časový harmonogram
(změna programu vyhrazena dle počtu přihlášených závodníků, případnou změnu se pokusím sdělit včas na e-mail, ze kterého obdržím přihlášku – prosím, překontrolujte Vaše e-maily):
 
8:30 – 9:00     PREZENCE
kategorie II   rok narození 1999 - 1996
kategorie III rok narození 1995 a starší
 
8:45                porada rozhodčích v Tyršově sále (v 1. patře vlevo)
                        (případní organizátoři dorazí též na poradu rozhodčích)
 
9:15                řazení závodníků v Tyršově sále (v 1. patře vlevo)
 
9:30                 ZAHÁJENÍ ZÁVODU – kat. II a III. ve Fügnerově sále (v 1. patře vpravo)
 
10:15 – 10:45   PREZENCE
kategorie 0       rok narození 2003 a mladší
kategorie I        rok narození 2002 - 2000  
 
11:00               řazení závodníků v Tyršově sále (v 1. patře vlevo)
 
11:15               ZAHÁJENÍ ZÁVODU – kat. I a 0. ve Fügnerově sále (v 1. patře vpravo)
 
vyhlašování výsledků jednotlivých kategorií bude průběžné. Výsledky všech závodníků budou vyvěšeny do 15 minut po každém vyhlášení a po skončení celého závodu uvedeny na webových stránkách www.sokolprazsky.cz a www.sokol.cz. Dále budou automaticky rozeslány e-mailem na adresy odkud přijdou přihlášky.
 
VŠECHNY ZÁVODNÍKY, ORGANIZÁTORY A ROZHODČÍ PROSÍM O DODRŽOVÁNÍ ČASOVÉHO HARMONOGRAMU!
 
DIVÁCI MAJÍ MOŽNOST SLEDOVAT ZÁVOD Z GALERIE – 2. PATRO VPRAVO. Do tělocvičny, kde bude probíhat závod, jim vstup nebude povolen.
 
 
 
Hrazda - volné sestavy
 
kategorie 0     - hrazda po ramena     (platí pro žáky i žákyně)
Sestava musí obsahovat nejméně 4 prvky avšak alespoň 3 různé z těchto skupin
Ø      náskok (např.: odrazem snožmo vzpor, odrazem střídnonož výmyk, ..)
Ø      prvek na žerdi (např. ze vzporu únožmo přešvih)
Ø      druhý jiný prvek na žerdi nebo seskok (např. svis vznesmo vzadu, zákmihem seskok)
Bodové srážky – hodnocení z 10 bodů:
-         za každý nesplněný požadavek 2,5 bodu;
-         za provedení a techniku dle Pravidel SG.
 
kategorie I     - hrazda po čelo          (platí pro žáky i žákyně)
Sestava musí obsahovat nejméně 4 prvky libovolně spojené z těchto skupin:
Ø      náskok (např.: odrazem snožmo vzpor, odrazem střídnonož výmyk, ..)
Ø      2 prvky na žerdi, z toho minimálně jeden musí být toč (např.: toč jízdmo vpřed, toč vzad, ze vzporu únožmo přešvih, ..)
Ø      seskok (např.: zákmihem seskok, přednožením povýš seskok)
Bodové srážky – hodnocení z 10 bodů:
-         za každý nesplněný požadavek 2 body;
-         za provedení a techniku dle Pravidel SG.
 
kategorie II    - hrazda po čelo          (platí pro žáky i žákyně)
Sestava musí obsahovat nejméně 5 různých prvků libovolně spojených z těchto skupin, z toho 3 na žerdi:
Ø      náskok (např.: odrazem střídnonož výmyk, vzepření závěsem v podkolení, ..)
Ø      toč (např.: toč závěsem v podkolení, toč jízdmo vpřed, toč vpřed)
Ø      přešvihy (např.: přešvih schylmo, přešvih skrčmo)
Ø      vzepření
Ø      seskok (např.: podmet, zákmihem seskok s obratem, ze vzporu skrčka, ..)
Bodové srážky – hodnocení z 10 bodů:
-         za každý nesplněný požadavek 1,5 bodu;
-         za provedení a techniku dle Pravidel SG.
 
kategorie III 
Ženy    - hrazda po čelo         
Sestava musí obsahovat nejméně 5 různých prvků libovolně spojených z těchto skupin:
Ø      náskok - libovolný výmyk či vzepření
Ø      toč
Ø      přešvih
Ø      vzepření nebo výmyk uvnitř sestavy
Ø      seskok
Bodové srážky – hodnocení z 10 bodů:
-         za každý nesplněný požadavek 1,5 bodu;
-         za provedení a techniku dle Pravidel SG.
 
Muži    - hrazda doskočná
Sestava musí obsahovat nejméně 5 prvků:
Ø      nejméně jednou přechod z polohy nižší do polohy vyšší (výmyk, vzepření vzklopmo, vzepření zákmihem, ..)
Ø      alespoň jeden z těchto přechodů musí být proveden švihem (vzepření jízdmo, ..)
Ø      libovolný toč
Bodové srážky – hodnocení z 10 bodů:
-         za každý nesplněný požadavek 1,5 bodu;
-         za provedení a techniku dle Pravidel SG.
 
Akrobacie - volné sestavy
 
Žákyně – kategorie 0 – bez hudebního doprovodu
volná sestava s povinnými prvky bez hudebního doprovodu
Ø      gymnastický pás 10 - 12 m dlouhý
Ø      nejméně 1 krát projít délku pásu
Ø      v sestavě musí být zařazeny povinné prvky ze všech skupin nejméně jednou
1. gymnastický skok s velkým rozsahem
2. rovnovážný prvek s výdrží v postoji jednonož
3. akrobatický prvek, např. kotoul vpřed, přemet stranou
Bodové srážky – hodnocení z 10 bodů:
-         za každý nesplněný povinný prvek 2 body;
-         za neprojití předepsané délky pásu 1 bod;
-         za provedení a techniku dle Pravidel SG.
 
Žáci – kategorie 0
Ø      volná sestava s povinnými prvky
Ø      gymnastický pás 10 - 12 m dlouhý
Ø      nejméně 1 krát projít délku pásu
Ø      v sestavě musí být zařazeny povinné prvky ze všech skupin nejméně jednou
1. gymnastický skok s velkým rozsahem
2. rovnovážný prvek s výdrží, např.: sed s přednožením, váha předklonmo, stoj na hlavě
3. akrobatický prvek, např. kotoul vpřed, přemet stranou
Bodové srážky – hodnocení z 10 bodů:
-         za každý nesplněný povinný prvek 2 body;
-         za neprojití předepsané délky pásu 1 bod;
-         za provedení a techniku dle Pravidel SG.
 
Žákyně – kategorie I
volná sestava s povinnými prvky s libovolným hudebním doprovodem na audio CD
Ø      gymnastický pás 10 - 12 m dlouhý, délka sestavy 35 - 50 s
Ø      nejméně 1 a 1/2 krát projít délku pásu
Ø      v sestavě musí být zařazeny povinné prvky ze všech skupin nejméně jednou
1. gymnastický skok s velkým rozsahem,
2. rovnovážný prvek s výdrží v postoji jednonož,
3. akrobatická řada (spojení alespoň 2 různých rychlých akrobatických prvků bez vloženého kroku, výjimku tvoří 2 rychlé přemety vpřed či 2 rychlé přemety vzad a to i ve spojení v 3prvkové řadě)
Bodové srážky – hodnocení z 10 bodů:
-         za každý nesplněný povinný prvek ze skupin 1 nebo 2 (skok, rovnovážný prvek) 2 body;
-         za nesplněnou akrobatickou řadu 3 body;
-         za neprojití předepsané délky pásu 0,5 bodu a za nesplnění časového limitu 0,5 bodu;
-         za provedení a techniku dle Pravidel SG.
 
Žáci – kategorie I
Ø      volná sestava s povinnými prvky
Ø      gymnastický pás 10 - 12 m dlouhý
Ø      nejméně 1 a 1/2 krát projít délku pásu
Ø      v sestavě musí být zařazeny povinné prvky ze všech skupin nejméně jednou
1. gymnastický skok s velkým rozsahem
2. rovnovážný prvek s výdrží, např.: sed s přednožením, váha předklonmo, stoj na hlavě
3. akrobatická řada (spojení alespoň 2 různých rychlých akrobatických prvků bez vloženého kroku, výjimku tvoří 2 rychlé přemety vpřed či 2 rychlé přemety vzad a to i ve spojení v 3prvkové řadě)
Bodové srážky – hodnocení z 10 bodů:
-         za každý nesplněný povinný prvek ze skupin 1 nebo 2 (skok, rovnovážný prvek) 2 body;
-         za nesplněnou akrobatickou řadu 3 body;
-         za neprojití předepsané délky pásu 0,5 bodu;
-         za provedení a techniku dle Pravidel SG.
 
 
Žákyně – kategorie II
Ø      volná sestava s povinnými prvky s libovolným hudebním doprovodem na audio CD
Ø      gymnastický pás 10 - 12 m dlouhý, délka sestavy 45 - 60 s
Ø      nejméně dvakrát projít délku pásu
Ø      v sestavě musí být zařazeny povinné prvky ze všech skupin nejméně jednou
1. gymnastický skok s velkým rozsahem,
2. rovnovážný prvek s výdrží v postoji jednonož,
3. prvek stojem na rukou
4. dvojný obrat jednonož
5. akrobatická řada (spojení alespoň 3 různých rychlých akrobatických prvků bez vloženého kroku; výjimku tvoří řady obsahující 2 rychlé přemety vpřed + další prvek nebo 2 rychlé přemety vzad + další prvek - tyto řady budou uznány jako tříprvkové, i když obsahují pouze 2 různé prvky)
Bodové srážky – hodnocení z 10 bodů:
-         za každý nesplněný povinný prvek ze skupin 1-4 (skok, rovnovážný prvek, prvek stojem na rukou, obrat) 1,5 bodu;
-         za nesplněnou akrobatickou řadu 2 body;
-         za neprojití předepsané délky pásu 0,5 bodu a za nesplnění časového limitu 0,5 bodu;
-         za provedení a techniku dle Pravidel SG.
 
Žáci – kategorie II
Ø      volná sestava s povinnými prvky
Ø      gymnastický pás 10 - 12 m dlouhý
Ø      nejméně dvakrát projít délku pásu
Ø      v sestavě musí být zařazeny povinné prvky ze všech skupin nejméně jednou
1. gymnastický skok s velkým rozsahem
2. rovnovážný prvek s výdrží, např.: sed s přednožením, váha předklonmo, stoj na hlavě
3. prvek stojem na rukou
4. akrobatická řada (spojení alespoň 3 různých rychlých akrobatických prvků bez vloženého kroku; výjimku tvoří řady obsahující 2 rychlé přemety vpřed + další prvek nebo 2 rychlé přemety vzad + další prvek - tyto řady budou uznány jako tříprvkové, i když obsahují pouze 2 různé prvky)
Bodové srážky – hodnocení z 10 bodů:
-         za každý nesplněný povinný prvek ze skupin 1-3 (skok, rovnovážný prvek, prvek stojem na rukout) 1,5 bodu;
-         za nesplněnou akrobatickou řadu 3 body;
-         za neprojití předepsané délky pásu 0,5 bodu;
-         za provedení a techniku dle Pravidel SG.
 
Ženy – kategorie III
Ø      volná sestava s povinnými prvky s libovolným hudebním doprovodem na audio CD
Ø      gymnastický pás 10 - 12 m dlouhý, délka sestavy 60 - 80 s
Ø      nejméně dvakrát projít délku pásu
Ø      v sestavě musí být zařazeny povinné prvky ze všech skupin nejméně jednou
1. gymnastický skok s velkým rozsahem,
2. rovnovážný prvek s výdrží v postoji jednonož,
3. prvek stojem na rukou
4. dvojný obrat jednonož (360°)
5. akrobatická řada (spojení alespoň 3 různých rychlých akrobatických prvků bez vloženého kroku; výjimku tvoří řady obsahující 2 rychlé přemety vpřed + další prvek nebo 2 rychlé přemety vzad + další prvek - tyto řady budou uznány jako tříprvkové, i když obsahují pouze 2 různé prvky)
Bodové srážky – hodnocení z 10 bodů:
-         za každý nesplněný povinný prvek ze skupin 1-4 (skok, rovnovážný prvek, prvek stojem na rukou, obrat) 1,5 bodu;
-         za nesplněnou akrobatickou řadu 2 body;
-         za neprojití předepsané délky pásu 0,5 bodu a za nesplnění časového limitu 0,5 bodu;
-         za provedení a techniku dle Pravidel SG.
 
 
Muži – kategorie III
Ø      volná sestava s povinnými prvky
Ø      gymnastický pás 10 - 12 m dlouhý
Ø      nejméně dvakrát projít délku pásu
Ø      v sestavě musí být zařazeny povinné prvky ze všech skupin nejméně jednou
1. gymnastický skok s velkým rozsahem
2. rovnovážný prvek s výdrží, např.: sed s přednožením, váha předklonmo, stoj na hlavě
3. prvek stojem na rukou
4. akrobatická řada (spojení alespoň 3 různých rychlých akrobatických prvků bez vloženého kroku; výjimku tvoří řady obsahující 2 rychlé přemety vpřed + další prvek nebo 2 rychlé přemety vzad + další prvek - tyto řady budou uznány jako tříprvkové, i když obsahují pouze 2 různé prvky)
Bodové srážky – hodnocení z 10 bodů:
-         za každý nesplněný povinný prvek ze skupin 1-3 (skok, rovnovážný prvek, prvek stojem na rukou) 1,5 bodu;
-         za nesplněnou akrobatickou řadu 3 body;
-         za neprojití předepsané délky pásu 0,5 bodu;
-         za provedení a techniku dle Pravidel SG.
 vloženo dne: 16.09.2010 poslední změna: 16.09.2010 Michal Pávek,

Přílohy:

Propozice
1284666144_1.doc

(velikost 74752 bajtů)

Související informace:

Dokumenty k stažení

Výsledky - Memoriál Ády Hochmanna - 6.11.2010 - Marie Kohoutková
výsledky 7. ročníku dvojboje na hrazdě a akrobacii
Přidáno: 10.11.2010 10:18:39

Fotogalerie

Memoriál Ády Hochmanna 6.11.2010 část 2 6.11.2010
autor: Michal Pávek, , vloženo: 12.11.2010 02:51:42
Memoriál Ády Hochmanna kat. I. a 0. 7. ročník sobota 6.11.2010 Sokol Pražský, Žitná 42, 120 00 Praha 2 dvojboj: hrazda, akrobacie

Memoriál Ády Hochmanna 6.11.2010 část 1 6.11.2010
autor: Michal Pávek, , vloženo: 12.11.2010 02:50:37
Memoriál Ády Hochmanna kat. II. a III. 7. ročník sobota 6.11.2010 Sokol Pražský, Žitná 42, 120 00 Praha 2 dvojboj: hrazda, akrobacie

zobrazeno: 2920 x