Sokol.Cz

Náčelnictvo odboru všestrannosti

České obce sokolské

 

Oficiální stránky náčelnictva ZDE

Kancelář odboru všestrannosti

Miroslava K O U T S K Á
referentka odboru všestrannosti ČOS
mkoutska@sokol.eu

telefon, záznamník i fax + 420 257 314 176,

sekretariát + 420 257 007 388


Náčelnictvo mužů ČOS :

1. Petr S V O B O D A
náčelník ČOS
vedoucí kanceláře OV
cvičitelské sbory mužských složek
programová a režijní komise
investice OV
TV vystoupení
vedoucí sboru mladších žáků
psvoboda@sokol.eu


+ 420 257 007 349


2. Pavel S T R E J Č E K
1. místonáčelník ČOS
zástupce náčelníka ČOS
vedoucí sboru starších žáků
pastrej@seznam.cz

 

3. Jaromír K U Č E R A
místonáčelník ČOS
vzdělávání
granty OV
aerobik a cvičení s hudbou
vedoucí komise aerobiku, školení, grantové
jkucera@sokol.eu

+ 420 257 007 346

4. Bohumír R O U B A L
vedoucí sboru seniorů

5. Martin S O B O T A
vedoucí komise soutěží
sma@pltep.cz

6. RNDr. Zdeněk L A U S C H M A N N
vedoucí komise pobytu v přírodě
211.cz@centrum.cz

7. Milan M A R E K
vedoucí komise turistiky
marekturista@seznam.cz

8. RNDr. Leonard J A G E L K A
vedoucí komise jógy
leyog@volny.cz

9. PhDr. Zdeněk B A R T Ů N Ě K, CSc.
vedoucí komise pro integr. občanů s postižením

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Jarina Ž I T N Á
čestná náčelnice ČOS

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Náčelnictvo žen ČOS :

1. Ing. Lenka K O C M I C H O V Á
náčelnice ČOS
řízení náčelnictva žen
cvičitelské sbory ženských složek
ekonomika a rozpočet OV
TV vystoupení
vedoucí komise RG
Světový svaz sokolstva
lkocmichova@sokol.eu


+ 420 257 007 339


2. Ludmila R A K O V Á
1. místonáčelnice ČOS
zástupce náčelnice ČOS
vedoucí komise Zdr. TV
odbor zdravotní TV
jóga
lida.rakova@seznam.cz

3. Dagmar T O N C A R O V Á
místonáčelnice ČOS
zahraniční vztahy a akce
integrace zdravotně hendikepovaných
d.toncarova@rehkat.cz

4. Dagmar F I S C H E R O V Á
místonáčelnice ČOS
propagace OV
internetové stránky OV
dana.fisch@seznam.cz

5. Věra S M E J K A L O V Á
vedoucí sboru RD a PD
smejkalova.vera@gmail.com

6. Jana S E D L Á Č K O V Á
vedoucí sboru mladších žákyň
jenkased@seznam.cz

7. Ing. Radka D A Ň K O V Á
vedoucí sboru starších žákyň
dankovar@centrum.cz

8. Ing. Jana  K O S A Ř O V Á
vedoucí sboru dorostenek a mladších žen
jana.sklenarova2@cuzk.cz

9. Ing. Ivana J I R Á N K O V Á
vedoucí sboru žen
ii.jirankova@seznam.cz

10. PhDr. Věra P A Ř Í Z K O V Á
vedoucí sboru seniorek

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

 

Zpracováno podle České obce sokolské + pár telefonů + jiných kontaktů autora.

Našel jsi zde chybu? Či víš doplnění ? Piš na email  .Předem děkuji Michal Pávek