Vzdělavatelský odbor ČOS

Vzdělavatel: 
Mgr. Michal Burian, Ph.D.
e-mail: mburian@sokol.eu 

Jednatelka:
Mgr. Kateřina Pohlová
e-mail: kpohlova@sokol.eu
tel: +420 257 007 269 

 

Více na oficiálních stránkách ČOS