Zásady ochrany osobních údajů na serveru Sokol.Cz

Systém Sokol.Cz je soukromou iniciativou fyzických osob - více informací a kontakty uvedeny ZDE. Přístup k osobním údajům uživatelů systému Sokol.Cz mají uvedení administrátoři.

Systém je v současnosti provozován na hostingu fy. Zoner software http://www.czechia.com. Podmínky provozu jsou definovány smluvním vztahem s poskytovatelem https://www.czechia.com/clanek/smluvni-podminky/ a zásadami ochrany soukromí https://www.czechia.com/clanek/ochrana-soukromi/

Server nevyužívá žádné vlastní technologie sledující uživatele procházející stránky Sokol.Cz např. pomocí cookies.

Server používá pro sledování statistik provozu službu Google Analytics. Ochranu osobních údajů této služby definuje dokument na adrese https://policies.google.com/privacy?hl=cs.

Systém nevyužívá žádné služby dalších dodavatelů, které by vyžadovaly předávání jakýchkoli osobních údajů uživatelů.

Jednorázově registrovaný uživatel

Systém umožňuje jednorázovou registraci uživatele za účelem rychlého vložení informace na server - volba Vstup bez registrace

Poskytnuté údaje jsou jednorázově uloženy v databázi systému a jsou použity k automatizovanému ověření uživatele a dále není s nimi jakkoli pracováno.

U vložených informací (akce, dokumenty, články...) takto registrovaným uživatelem se objeví zadané jméno a příjmení uživatele ve spojení s datem vložení informace.

Registrovaný uživatel

Systém umožňuje též registraci uživatele za účelem využití všech služeb serveru - volby Nový uživatel či Přihlášení

Poskytnuté údaje jsou uloženy do databáze uživatelů serveru Sokol.Cz

Pro správnou funkčnost systému jsou nutné údaje v minimálním rozsahu: jméno, příjmení, email, sokolská jednota

Uživatel může kdykoli zažádat o zrušení registrace a to zasláním emailu administrátorovi serveru.

U vložených informací (akce, dokumenty, články, jednota, župa, inzerát...) registrovaným uživatelem se objeví zadané jméno a příjmení uživatele ve spojení s datem vložení informace.

Rušení registrace uživatele

Jakýkoli uživatel může požádat administrátora o odstranění / zneplatnění uživatelského účtu prostřednictvím emailu.

Kontakty na administrátory jsou uvedeny ZDE

Obchodní sdělení a mailing

Systém nerozesílá uživatelům žádná komerční sdělení či obchodní nabídky.

Uživatel může zapnout či vypnout zasílání informačních emailů týkajích se novinek v informacích na serveru

Uživatelům jsou zasílány potvzující emaily např. potvrzení registrace, potvrzení vložení informace na server... a další emaily týkající se provozu serveru.

Ve vyjímečných případech je zasílán ověřovací email kontaktní osobě uvedené na konkrétní informaci (akce, dokument, jednota, župa, ...)
Poslední aktualizace zásad ochrany osobních údajů dne 20.5.2018