Sokol.Cz
Upozorňujeme všechny uživatele, že dne 10.2.2020 proběhl přesun systému na nový server. Žádáme uživatele, aby při jakémkoli problému nás kontaktovali na email admin@sokol.cz. Děkujeme všem za spolupráci a přejeme mnoho zdaru.

 

Vítejte v sekci Zdravotní komise ČOS 

Zdravotní komise je  zřízena  PV ČOS. Jedním z jejích úkolů je publikovat informace, které mohou  využívat nejen župní  a jednotoví zdravotníci, ale i všichni ostatní zájemci.
 

 

Aktualizace

22.8 .2019

V  sekci  "Sokolská kapka krve"  byly zveřejněny výsledky za  1. pololetí roku 2019. Byl aktualizován také Traumatologický plán

 

 

Napište nám, co byste si na těchto stránkách rádi přečetli, děkujeme!

 

 
 
Činnost zdravotníka jednoty
 
- spolupracuje s župním zdravotníkem, případně s ČČK, praktickými lékaři a lékařem tělovýchovným
- spoluorganizuje zdravotní službu a poskytuje první pomoc při podnicích jednoty
- spolupodílí se na vedení Knihy úrazů, vydává formulář Oznámení o úrazu a ve spolupráci s ostatními činovníky formuluje aktuální protiúrazová opatření
- jednou za měsíc doplňuje obsah lékárničky v jednotě
- sleduje hygienu sportovního prostředí (zjišťuje stav šaten, umýváren, záchodů, dbá na čistý vzduch, správnou teplotu a osvětlení v tělocvičnách atd.) a upozorňuje vedení jednoty na odstranění závad, při sportovních akcích (je-li přítomen) sleduje hygienu cvičebního a tréninkového procesu včetně zákazu kouření a konzumace alkoholických nápojů mladistvými
- spolupracuje s cvičitelským sborem při řešení zdravotnických otázek ve sportu, spolupodílí se na ročních a tříletých prohlídkách stavu nářadí
- pečuje o vzdělávání cvičitelů a trenérů v zdravotní problematice v součinnosti se vzdělavatelem, pečuje o zvýšení pohybové aktivnosti populace
- podle možností jednoty se účastní tělovýchovně lékařského sledování (reakce cvičenců na zátěž apod.)
 
 
Činnost župního zdravotníka
 
Pečuje o zdravotnickou činnost ve všech jednotách v župě sdružených. Členy župního zdravotního sboru jsou všichni zdravotníci jednot. Župní zdravotník (předseda župního zdravotního sboru) je spojovacím článkem mezi jednotami a zdravotní komisí ČOS.
 
 

 

Kdo může být zdravotníkem?

Zdravotníka může dělat osoba, která má úplné střední odborné vzdělání v oborech všeobecná sestra, dětská sestra nebo porodní asistentka, dále osoba, která absolvovala kurs první pomoci se zaměřením na zdravotnickou činnost při zotavovací akci (vyškolení členové první pomoci ČOS, ČČK), a student lékařství po ukončení třetího ročníku.