Sokol.Cz

 

Vítejte v sekci Zdravotní komise ČOS 

Zdravotní komise je  zřízena  PV ČOS. Jedním z jejích úkolů je publikovat informace, které mohou  využívat nejen župní  a jednotoví zdravotníci, ale i všichni ostatní zájemci.
 

 

Aktualizace

8.3.2020

Jak snížit riziko nákazy COVID-19?

dodržovat základní hygienická pravidla:

- umývat si ruce mýdlem anebo používat antibakteriální gel s obsahem alkoholu (před jídlem, zvláště po cestě hromadnou dopravou apod.)

- nemnout si oči a obličej; omezit podávání rukou

- při kašli a kýchání si zakrývat nos a ústa nejlépe jednorázovým kapesníkem nebo celou paží/rukávem, nikoli rukou! (kapénky se pak mohou přenést dál); použité kapesníky likvidovat

vyhýbat se úzkému kontaktu s osobami, které mají příznaky nachlazení či chřipky,používat například i dezinfekci, pokud jsme v kontaktu s lidmi, kteří akutními respiračními potížemi trpí

- nezdržovat se v místech s vyšším počtem lidí

- důležité je řádné větrání místnosti

- pro posílení imunity je vhodné konzumovat dostatečné množství ovoce a zeleniny jako přirozených zdrojů vitamínů

- prevencí je také správná životospráva, dostatek spánku, pravidelný přiměřený pohyb na čerstvém vzduchu (např. procházky), vyhýbat se stresu

- při onemocnění je nezbytné zůstat izolován doma a nešířit tak nemoc dále

27.2 .2020

V  sekci  "Sokolská kapka krve"  byly zveřejněny výsledky za  rok 2019. 

 

 

Napište nám, co byste si na těchto stránkách rádi přečetli, děkujeme!

 

 
 
Činnost zdravotníka jednoty
 
- spolupracuje s župním zdravotníkem, případně s ČČK, praktickými lékaři a lékařem tělovýchovným
- spoluorganizuje zdravotní službu a poskytuje první pomoc při podnicích jednoty
- spolupodílí se na vedení Knihy úrazů, vydává formulář Oznámení o úrazu a ve spolupráci s ostatními činovníky formuluje aktuální protiúrazová opatření
- jednou za měsíc doplňuje obsah lékárničky v jednotě
- sleduje hygienu sportovního prostředí (zjišťuje stav šaten, umýváren, záchodů, dbá na čistý vzduch, správnou teplotu a osvětlení v tělocvičnách atd.) a upozorňuje vedení jednoty na odstranění závad, při sportovních akcích (je-li přítomen) sleduje hygienu cvičebního a tréninkového procesu včetně zákazu kouření a konzumace alkoholických nápojů mladistvými
- spolupracuje s cvičitelským sborem při řešení zdravotnických otázek ve sportu, spolupodílí se na ročních a tříletých prohlídkách stavu nářadí
- pečuje o vzdělávání cvičitelů a trenérů v zdravotní problematice v součinnosti se vzdělavatelem, pečuje o zvýšení pohybové aktivnosti populace
- podle možností jednoty se účastní tělovýchovně lékařského sledování (reakce cvičenců na zátěž apod.)
 
 
Činnost župního zdravotníka
 
Pečuje o zdravotnickou činnost ve všech jednotách v župě sdružených. Členy župního zdravotního sboru jsou všichni zdravotníci jednot. Župní zdravotník (předseda župního zdravotního sboru) je spojovacím článkem mezi jednotami a zdravotní komisí ČOS.
 
 

 

Kdo může být zdravotníkem?

Zdravotníka může dělat osoba, která má úplné střední odborné vzdělání v oborech všeobecná sestra, dětská sestra nebo porodní asistentka, dále osoba, která absolvovala kurs první pomoci se zaměřením na zdravotnickou činnost při zotavovací akci (vyškolení členové první pomoci ČOS, ČČK), a student lékařství po ukončení třetího ročníku.