Sokol.Cz

Zálesácký závod zdatnosti - přebor ČOS


Datum konání: 17.-19.5.2013 16:00 - 13:00
Typ akce :Závod
Přihlášky do:13.05.2013
Určena pročlenové, cvičitelé,
Kategorie:starší žáci, starší žákyně, dorostenci, dorostenky,
Pořadatel / místo konání:Sokol Prostějov II
Kraj:Kraj Vysočina
Kontaktní osoba:Sokolská župa Prostějovská, 582 337 162, 603 113 538,
Ulice:Turistická základna Ptenský Dvorek
Město:Ptení
PSČ:798 43
pořadatel akce:náčelnictvo ČOS
Viz též přílohy

Propozice přeboru ČOS 2013

Zálesácký závod zdatnosti

 

Pořadatel:                         ČOS, odbor všestrannosti, komise pobytu v přírodě a pověřená Sokolská župa Prostějovská

Datum konání:                 pátek 17. května 2013 – neděle 19. května 2013

Místo:                                Ptenský Dvorek, turistická základna Sokol II. Prostějov

Technické zabezpečení:   Sokolská župa Prostějovská

Ředitel závodu:                Josef Špaček

Hlavní rozhodčí:              Oleg Šalbaba, člen komise PP OV ČOS

Stavitel tratí:                     Dušan Komínek

Zdravotní služba:             členové župy Prostějovské s odpovídajícím vzděláním

Přihlášky:                         Písemné za župu - doložené výsledkovou listinou ze župního (oblastního) přeboru pro rok 2012 – 2013 a s kopií potvrzení o zaplacení stravy je nutné odeslat na adresu:

                                           Sokolská župa Prostějovská

                                           U kalicha 2

                                           796 01 Prostějov

Tel.: 582337162 mobil: 603113538

                                           Email: sokol.zupapv@volny.cz

                                           !!! Nejpozději do 13. května 2013 (platí razítko pošty). !!!

                                           V kopii na OV ČOS : J. Zahradníkovájzahradnikova@sokol.eu

 

Prezence:       Pátek 17. května 2013 od 17:00 do 19:30 hodin, doklady podle rozpisu ZZZ pro rok 2012/2013, platné členské průkazy ČOS závodníků s fotografií a podpisem člena, vylepenými členskými známkami na rok 2013. Průkaz pojištěnce. Doklad o zaplacení stravy!

Startovné:      Ve výši 50,-Kč/závodník – bude vybíráno v hotovosti u prezence.

Ubytování:     Vlastní stany, vlastní vybavení (spacáky, karimatky). Pro mladší kategorii je možné ubytování v chatkách: 50,-Kč osoba/noc, spacák, event. prostěradlo vlastní.

                        Počet míst je omezen, přihlášky budeme zařazovat podle data doručení. Ubytování vaší skupiny v chatce vám bude potvrzeno a hradí se na místě.

Stravování:    Společné stravování na základě objednávky v celkové výši 295,- Kč/osoba začíná večeří 17. 5. 2013 a končí obědem (balíčkem) 19. 5. 2013. Úhradu proveďte na účet župy Prostějovské:

č. účtu: 243986695/0300       variabilní symbol: 2222

a číslo župy - příklad (222201 (Jana Podlipného), nebo 222215 (Sladkovského) atp.) nejpozději do 13. května 2013.

                        Jídlo bude vydáváno na základě včasně zaslané závazné objednávky a provedení úhrady na účet župy Prostějovské viz výše. Do stravy je započítána: v pátek večeře, v sobotu plná penze, v neděli snídaně a oběd formou balíčku na cestu. Vlastní jídlo nelze z technických důvodů ohřívat. Na turistické základně bude otevřen bufet - párek v rohlíku, teplé i studené nápoje, cukrovinky, aj.


Základní předpis:       Soutěží se podle rozpisu soutěže v zálesáckém závodu zdatnosti pro rok 2012/2013 ze dne 14. 10. 2012 schváleného komisí PP a soutěžního řádu schváleného komisí PP dne 15. 3. 2013.


Kategorie:                  Žactvo 11 – 14 let (rok nar. 1999 – 2002) tříčlenná hlídka chlapecká, dívčí nebo koedukovaná (smíšená)

                                    Dorost 15 –17 let (rok nar. 1996 – 1998) tříčlenná hlídka chlapecká, dívčí nebo koedukovaná (smíšená)

Cestovné:        Bude uhrazeno 3 + 1 závodníku a 1 členu doprovodu pro každou kategorii po předložení jízdenky hromadnou dopravou za použití slev, nebo při          použití osobního vozidla vlastníkovi vozidla ve výši 3,-Kč/km při plně obsazeném vozidle (po předchozím schválení jízdy náčelnictvem ČOS ses. Zahradníková tel.: 257007343).

Disciplíny:

 • Běh terénem v délce 4 200 m (žactvo) a 4 400 m (dorost) na vytýčené trase
 • Překážková dráha (žactvo)
 • finská lávka s pevnými vodorovnými lany
 • lanová překážka „tramvaj“ (krátká lana zavěšena na horním laně s chůzí na spodním laně)
 • shup na volném laně
 • Překážková dráha dorost
 • zavěšený žebřík
 • lanová překážka horní volné lano, spodní lano pevné
 • šplh na zavěšeném laně libovolným způsobem (cca 4m)
 • Odhad vzdálenosti
 • Určení azimutu (žactvo)
 • Postup podle azimutu (dorost) - cca 200 m
 • Poznávání rostlin, hub a zvířat
 • Morseova abeceda
 • Hod na svislý a vodorovný cíl
 • Uzlování
 • Poznávání souhvězdí a hvězd
 • Poznávání mapových značek
 • Práce s pilou a sekyrou
 • Poznávání měst, hradů, zámků a významných památek v ČR

Mimo běžecký okruh:

 • Historie a současnost Sokola – vědomostní test (mimo běžecký okruh)
 • Oheň – přepalování provázku ve výši cca 50 cm (mimo běžecký okruh)
 • Zdravověda (mimo běžecký okruh)
 • vědomostní test
 • transport (pomocí improvizovaných nosítek ze dvou tyčí a celty, nebo pomocí trojcípého šátku)
 • KPR - Umělé dýchání a masáž srdce bude provádět každý člen hlídky po dobu minimálně 1 minuty. Členové hlídky se budou v provádění masáže a dýchání plynule střídat. Pozici si členové hlídky vylosují (1. – provede ohledání, zjištění stavu postiženého, zavolání ZS a zahájí záchranu, 2. – pokračuje v záchraně, 3. – střídá druhého a končí na povel rozhodčího).

 

Ceny:         Vítězným hlídkám budou předány putovní sekery. Hlídkám na 1. – 3. místě diplomy a medaile. Vítězným hlídkám bude nabídnuta účast na sokolském setkání v rakouském Oetzu v roce 2014. (jízdné hradí ČOS)

Všem účastníkům účastnické listy.

 

Různé:        Protesty k výsledkům lze podat do 30 min. po oznámení výsledků prostřednictvím vedoucího župní výpravy hlavnímu rozhodčímu se vkladem 100 Kč. V případě uznání protestu bude vklad vrácen.


Rámcový program:

Pátek 17. 5. 2013:     

16:00 - 19:30 hod.         příjezd župních výprav, prezence, stavba stanů

do 20:00 hod.                večeře                                 

20:30 hod.                     povinná porada vedoucích družstev, losování startovních čísel a startovního pořadí.

21:00 hod.                     porada rozhodčích, noční hra v lesním terénu

 

Sobota 18. 5. 2013:               

7:30 – 8:30 hod.            snídaně

9:00 hod.                       slavnostní nástup

10:00 hod.                     předpokládaný start závodu

11:30 – 14:00hod.         vydávání obědů v průběhu soutěže

cca 15:00 hod.               ukončení závodu (podle počtu přihlášených hlídek)

 

Po ukončení závodu  ZZZ proběhne během odpoledne doprovodný program s různými aktivitami.

cca 19:00 hod.                        oznámení předběžných výsledků ZZZ

cca 21:00 hod.                        slavnostní táborový oheň

 

Neděle 19. 5. 2013:   

7:30 – 8:30 hod.         snídaně

9:00 hod.                    slavnostní nástup a vyhlášení výsledků

11:30 hod.                  oběd

12:00 hod.                  likvidace tábořiště, úklid plochy, odjezd účastníků

 

Vybavení:

- výpravy:    vlastní stany, vlastní spací pytle a karimatky

- družstva:    vlastní sekerka s obalem (závodníci ji ponesou s sebou po celou dobu závodu), podložka pro psaní, psací potřeby, busola, každý závodník bude oblečen z důvodu bezpečnosti minimálně v tričku (vzhledem k charakteru trati jsou pro ročník 2013 povinná trička s alespoň tříčtvrtečním rukávem) a sportovních kalhot do přírody (minimální délka pod kolena). Na oděvu důstojně umístěná sokolská symbolika (znak Sokola na rukávu nebo hrudníku).

- účastník:    osobní vybavení pro pobyt v přírodě s ohledem na roční období, věci osobní hygieny a případné osobní léky. Oblečení a obutí na hry v přírodě (starší oblečení). Náhradní oblečení pro případ nepříznivého počasí. Pláštěnka, šátek!, dobře svítící baterka!, psací potřeby, průkaz zdravotní pojišťovny, platný průkaz ČOS. Jídlo bude vydáváno v jídelně do talířů.

Všem účastníkům bude zajištěn zdarma po celou dobu pobytu pitný režim.

 

Doprava:

Doprava na turistickou základnu Sokola II. Prostějov: je možná vlakem nebo autem. Vlakem s přestupem přes Prostějov, trať ČD 271, vlaková zastávka Ptení. Autem lze dojet až k turistické základně podle přiložené mapky. Podle mapky lze jít z vlakového nádraží pěšky (1500m).

 

Dne: 15. 3. 2013

 

Miroslav Vrána, v. r.                                                                      Zdeněk Lauschmann, v. r

     náčelník ČOS                                                                          vedoucí komise pobytu v přírodě

 

Přílohy:


 1. Okruhy otázek první pomoci
 2. Soutěžní řád
 3. Otázky z historie a současnosti Sokola
 4. Byliny
 5. Stromy a keře
 6. Souhvězdí a hvězdy
 7. Zoologie
 8. Uzly
 9. Místopis KPČ
 10. Mapa příjezdu k místu přeboru

 

vloženo dne: 18.03.2013 poslední změna: 18.03.2013 Petr Mikysek, Mělník

Přílohy:

Propozice s přihláškou
1363629758_1.doc

(velikost 850432 bajtů)
Soutěžní řád
1363629758_2.doc

(velikost 129536 bajtů)
První pomoc
1363629758_3.doc

(velikost 30720 bajtů)
Historie a současnost Sokola
1363629758_4.doc

(velikost 26624 bajtů)
Ostatní přílohy
1363629758_5.doc

(velikost 182272 bajtů)

Související informace:

Dokumenty k stažení

Výsledková listina ZZZ 2013 - Přebor ČOS - dorost - Kateřina Grulichová
Místo konání: Ptenský Dvorek, župa Prostějovská Datum konání: 17. - 19.5. 2013
Přidáno: 21.05.2013 22:48:21

Výsledková listina ZZZ 2013 - Přebor ČOS - žactvo - Kateřina Grulichová
Místo konání: Ptenský Dvorek, župa Prostějovská Datum konání: 17. - 19.5. 2013
Přidáno: 21.05.2013 22:47:24

zobrazeno: 6495 x