Sokol.Cz
Upozorňujeme všechny uživatele, že dne 10.2.2020 proběhl přesun systému na nový server. Žádáme uživatele, aby při jakémkoli problému nás kontaktovali na email admin@sokol.cz. Děkujeme všem za spolupráci a přejeme mnoho zdaru.

TeamGym Junior oblast západ - rok 2018/2019


Datum konání: 15.12.2018
Typ akce :Závod
Přihlášky do:02.12.2018
Určena proveřejnost, členové, cvičitelé, trenéři,
Pořadatel / místo konání:T.J. Sokol Praha Královské Vinohrady
Pořádající župa:Jana Podlipného
Kraj:Hlavní město Praha
Kontaktní osoba: Žádejte potvrzení o přijetí e-mailu tel. 728 460 50
Ulice:Polská 1
Město:Praha 2
pořadatel akce:jednota

Google Maps Mapy.Cz OpenStreetMap
Vyberte vrstvu:POŘADATEL: T.J. SOKOL PRAHA KRÁLOVSKÉ VINOHRADY,

ODDÍL SOKOLSKÉ VŠESTRANNOSTI Z POVĚŘENÍ ČOS
POLSKÁ 1, PRAHA 2

 

 

PROPOZICE

Závod TeamGym Junior oblast západ - rok 2018/2019

Místo konání - T. J. Sokol Praha Královské Vinohrady

 

ROK 2018

 

Akce je pořádána za finanční podpory OV ČOS

 

 

Pořadatel:                   T. J. Sokol Praha Královské Vinohrady

                                   Polská 1, Praha 2, z pověření ČOS

 

Datum konání:            sobota 15. 12. 2018

 

Místo konání:              tělocvična T. J. Sokol Královské Vinohrady, Polská 1, Praha 2 (sokolovna v Riegrových sadech)

 

Doprava:                     metro A - stanice Jiřího z Poděbrad, tram č. 11, 13 do stanice Vinohradská tržnice, č. 10 a 16 do stanice Šumavská

 

Kategorie:                   I.          žactvo do 11 let                        rok nar. 2008 a mladší

                                   II.        žactvo do 16 let                        rok nar. 2003 a mladší

                                   III.       dorost a dospělí nad 16 let         rok nar. 2002 a starší

           

kategorie žactva I., II. - závodí společně žáci, žákyně a smíšená družstva

kategorie dorostu a dospělých III. - závodí společně dorostenci, muži, dorostenky, ženy a smíšená družstva

 

O zařazení družstva do věkové kategorie rozhoduje věk nejstaršího závodníka.

 

Poznámka:                  Pro družstva platí:

 

Účast: uzavřená soutěž, pouze družstva ČOS, která se zúčastnila Malých oblastí

Postup do Přeboru ČOS:

Kategorie I. a III.

  • Při účasti do tří družstev postupuje jedno družstvo;
  • Při účasti nad tři družstva postupují dvě družstva.

Dále má pořadatel právo přidělit jednu divokou kartu v každé kategorii.

Kategorie II.

  • Při účasti do šesti družstev postupují 4 družstva;
  • Při účasti nad šest družstev postupuje 5 družstev.

 

Pravidla:                     Soutěž TeamGym Junior vychází z mezinárodních pravidel soutěže TeamGym, kterou pořádá Evropská gymnastická unie (UEG). Z těchto pravidel je odvozen „Soutěžní program TeamGym Junior I - III (dále jen „TGJ“)“ vydaný Českou gymnastickou federací a platný k 1. 1. 2015, který platí s následujícími výjimkami i pro tuto soutěž.

 

Pro družstva dále platí:

Soutěže se nemohou zúčastnit závodníci, kteří startují v podzimní soutěži Malý TeamGym nebo se rok před daným soutěžním období a v daném soutěžním období zúčastňují postupových soutěží ve sportovní gymnastice a TeamGymu, pořádaných ČGF, kromě družstev v kategorii Junior I. – III. na MČR TGJ.

Dále se nemohou zúčastnit členové družstev, kteří jsou registrováni současně v ČOS, ČUS (ČGF) nebo v ČASPV a zabývají se soutěžemi v TGJ a MTG v těchto organizacích. Družstva jsou povinna na základě vyzvání pořadatele prokázat se od ČUS (ČGF) nebo ČASPV potvrzenou soupiskou závodníků, že se jejich členové, kteří jsou v rámci jejich organizace registrovaní, nezabývají uvedenými soutěžemi u této organizace.

Omezení účasti se netýká závodníků a družstev, účastnících se soutěží Českého poháru TeamGymu.

 

Výjimky pro soutěž:

 

Obecně:

- soutěž je pořádána ve cvičebním roce (nikoli v kalendářním),

- technický předpis pro nářadí má pořadatel závodu právo měnit, po odsouhlasení náčelnictvem odboru všestrannosti (dále jen OV ČOS) musí však toto uvést v propozicích daného závodu,

- smíšené družstvo = minimálně jeden závodník opačného pohlaví ve všech disciplínách a sériích,

- závodníci družstva mohou být z více jednot (je povoleno hostování),

- trenéři z jednoho družstva nemusí mít na závodišti shodné oblečení, požadováno je sportovní oblečení,

- tréninková hala není vybavena nářadím,

- plocha pro pohybovou skladbu je 13 x 13 m,

 

Akrobacie:

- u kategorie I. není požadována týmová série (v obou sériích všichni závodníci předvádí stejnou akrobatickou řadu nebo obtížnost jednotlivých řad zvyšují)

- výjimka pro uznání řady s opakovanými prvky „přemety stranou ve vazbě“ je platná pro všechny kategorie. Bonifikace pro „3 přemety stranou ve vazbě“ platí pouze pro kategorii I.

 

Trampolína:

- u kategorie I. není požadována týmová série (v obou sériích všichni závodníci předvádí stejný prvek nebo obtížnost prvků zvyšují)

 

 

Disciplíny:                   1. Pohybová skladba

                                   2. Akrobacie

                                   3. Trampolína

 

Přihlášky:                   Do 2. 12. 2018 na e-mail: tgjVinohrady@seznam.cz. Žádejte potvrzení o přijetí e-mailu.

Pokud ho neobdržíte do tří dnů, volejte na tel. 728 460 505.

Přihláška musí obsahovat soupisku závodníků s daty narození a s čísly členských průkazů.

U prezence nutno předložit členské průkazy. Formuláře s indexem obtížnosti pro pohybovou skladbu,

akrobacii a trampolínu musí být odevzdány na předepsaných tiskopisech při prezenci.

Časový harmonogram soutěže a zkoušek bude zaslán přihlášeným družstvům včetně formulářů s indexem obtížnosti do 9. 12. 2018.

 

Podmínka:                  Každé družstvo zabezpečí jednoho rozhodčího s platnou licencí, který bude rozhodovat celý závod.

V případě nesplnění této podmínky složí družstvo náhradu 1 000,-Kč.

U družstev je podmínkou účasti oficiální sokolská symbolika, viditelně a důstojně umístěná na hrudi nebo na rameni cvičebního úboru.

 

Při prezenci je nutné odevzdat formuláře na PS v 8 kopiích. Formulář na PS můžete odeslat naskenovaný na adresu tgjVinohrady@seznam.cz.

 

Startovné:                   700,- Kč

 

Ceny:                          Družstva na prvních třech místech obdrží medaile a diplom, družstva na dalších místech diplom.

 

Vyřazení družstva ze soutěže, pokud:

 

- nesplní podmínky Rozpisu soutěže,

- se prokáže, že některý z uvedených údajů v přihlášce není pravdivý, bude družstvo ze soutěže bez náhrady vyřazeno a zaplatí pořadateli pokutu 2 000,- Kč, splatnou jeden měsíc po datu zjištění; v případě, že tato částka nebude uhrazena, nebude závodníkům jednoty umožněn start v dalším soutěžním období v soutěžích TGJ ČOS,

- se nezúčastní bez omluvy zahájení nebo zakončení daného stupně soutěže,

- členové družstva nebudou respektovat pokyny pořadatelů.

 

Hudební nahrávky:     Nahrávky pro všechny disciplíny odešlete na mail tgjVinohrady@seznam.cz ve formátu:

                                   JxxxyyyNazevDruzstva

                                   xxx = I, JII, JIII

                                   yyy = AKR, TRA, POD

                                   př: JIAKRVinohrady   

Hudbu jako zálohu přineste na Flash disku.

 

Na akrobacii bude užit pružný pás.

Jako přeskokové nářadí u trampolíny bude k dispozici:

Kůň, Švédská bedna, „jazyk

 

Stravování závodníků není zajištěno.

 

 

 

V Praze, listopad 2018.

 

Ing. Bohuslav Povondra                     Mgr. Zuzana Míková              Ing. Kateřina Zíková

hlavní rozhodčí                                    garant akce                          ředitel závodu

 

 

 

 

Přihláška

Velká oblast - Praha TeamGym – Junior

přihláška v příloze

vloženo dne: 11.08.2018 12:39:54 poslední změna: 27.11.2018 16:34:40 Michal Pávek

Přílohy:

Pozvánka TGJ 2018
1503004028_tgj_propozice.doc

(velikost 208896 bajtů)
zobrazeno: 539 x