Sokol.Cz
Upozorňujeme všechny uživatele, že dne 10.2.2020 proběhl přesun systému na nový server. Žádáme uživatele, aby při jakémkoli problému nás kontaktovali na email admin@sokol.cz. Děkujeme všem za spolupráci a přejeme mnoho zdaru.

Malý TeamGym oblast západ - rok 2018/2019


Datum konání: 16.12.2018
Typ akce :Závod
Přihlášky do:02.12.2018
Určena proveřejnost, členové, cvičitelé, trenéři,
Pořadatel / místo konání:T.J. Sokol Praha Královské Vinohrady
Pořádající župa:Jana Podlipného
Kraj:Hlavní město Praha
Kontaktní osoba: Žádejte potvrzení o přijetí e-mailu tel. 728 460 50
Ulice:Polská 1
Město:Praha 2
pořadatel akce:jednota

Google Maps Mapy.Cz OpenStreetMap
Vyberte vrstvu:POŘADATEL: T.J. SOKOL PRAHA KRÁLOVSKÉ VINOHRADY,

ODDÍL SOKOLSKÉ VŠESTRANNOSTI Z POVĚŘENÍ ČOS
POLSKÁ 1, PRAHA 2

 

 

PROPOZICE

 

Závod Malý TeamGym oblast západ - rok 2018/2019

Místo konání - T. J. Sokol Praha Královské Vinohrady

 

ROK 2018

 

Akce je pořádána za finanční podpory OV ČOS

 

 

Pořadatel:            T. J. Sokol Praha Královské Vinohrady

                            Polská 1, Praha 2, z pověření ČOS

 

Datum konání:     neděle 16. 12. 2018

 

Místo konání:       tělocvična T. J. Sokol Královské Vinohrady, Polská 1, Praha 2 (sokolovna v Riegrových sadech)

 

Doprava:              metro A - stanice Jiřího z Poděbrad, tram č. 11, 13 do stanice Vinohradská tržnice, č. 10 a 16 do stanice Šumavská

 

Kategorie:            0 žactvo do 8 let                              rok nar. 2010 a mladší

                            I. žactvo do 11 let                            rok nar. 2007 a mladší

                            II. žactvo do 16 let                          rok nar. 2002 a mladší

                            III. dorost a dospělí nad 16 let          rok nar. 2001 a starší

 

Kategorie žactva 0., I., II. závodí společně žáci, žákyně a smíšená družstva. Kategorie dorostu a dospělých III. závodí společně dorostenci, muži, dorostenky, ženy a smíšená družstva.

 

O zařazení družstva do věkové kategorie rozhoduje věk nejstaršího závodníka.

 

Pravidla:              Soutěž Malý TeamGym vychází z pravidel a technických ustanovení Soutěžního programu TeamGym Junior I – III.

Z těchto pravidel a technických ustanovení jsou odvozena „Technická ustanovení a pravidla pro soutěže Malý TeamGym“ platná od 1. 9. 2015.

 

Dále se soutěž řídí „Soutěžním řádem“ OV ČOS schváleným dne 12. 9. 2014

                            Soutěž je uzavřená, pouze pro družstva ČOS, která se zúčastnila Malých oblastí. Soutěže se nemohou zúčastnit závodníci, kteří startují v podzimní soutěži TeamGym Junior, nebo se rok před daným soutěžním obdobím a v daném soutěžním období zúčastňují postupových soutěží ve sportovní gymnastice a TeamGymu, pořádaných ČGF.

                            Dále se nemohou zúčastnit členové družstev, kteří jsou registrováni současně v ČOS, ČUS (ČGF) a v ČASPV a zabývají se soutěžemi v TGJ a MTG v těchto organizacích. Družstva jsou povinna na základě vyzvání pořadatele prokázat se od ČUS (ČGF) nebo ČASPV potvrzenou soupiskou závodníků, že se jejich členové, kteří jsou v rámci jejich organizace registrovaní, nezabývají uvedenými soutěžemi u této organizace.

 

Disciplíny:

1. Akrobacie

                                     2. Trampolína

 

Přihlášky:            Do 2. 12. 2018 na e-mail: tgjVinohrady@seznam.cz. Žádejte prosím potvrzení o přijetí e-mailu.

Pokud ho neobdržíte do tří dnů, volejte na tel. 728 460 505.

Přihláška musí obsahovat soupisku závodníků s rodnými čísly a s čísly členských průkazů.

U prezence nutno předložit členské průkazy. Formuláře s indexem obtížnosti pro akrobacii a trampolínu musí být odevzdány na předepsaných tiskopisech při prezenci.

Časový harmonogram soutěže a zkoušek bude zaslán přihlášeným družstvům včetně formulářů s indexem obtížnosti do 9. 12. 2018.

 

Podmínka:           Každá TJ, která nominuje do závodu dvě a více družstev, zabezpečí jednoho rozhodčího s platnou licencí, který bude rozhodovat celý závod.

V případě nesplnění této podmínky složí družstvo náhradu 200,-Kč.

U družstev je podmínkou účasti oficiální sokolská symbolika, viditelně a důstojně umístěná na hrudi nebo na rameni cvičebního úboru.

 

Startovné:            600,- Kč

 

Ceny:                   Družstva na prvních třech místech obdrží medaile a diplom, družstva na dalších místech diplom.

 

Vyřazení družstva ze soutěže, pokud:

- nesplní podmínky Rozpisu soutěže,

- se prokáže, že některý z uvedených údajů v přihlášce není pravdivý, bude družstvo ze soutěže bez náhrady vyřazeno a zaplatí pořadateli pokutu 2 000,- Kč, splatnou jeden měsíc po datu zjištění; v případě, že tato částka nebude uhrazena, nebude závodníkům jednoty umožněn start v dalším soutěžním období v soutěžích TGJ ČOS,

- se nezúčastní bez omluvy zahájení nebo zakončení daného stupně soutěže,

- členové družstva nebudou respektovat pokyny pořadatelů.

 

Hudební nahrávky:     Nahrávky pro všechny disciplíny odešlete na mail tgjVinohrady@seznam.cz ve formátu:

                                    JxxxyyyNazevDruzstva

                                    xxx = J0, JI, JII, JIII     

                                    yyy = AKR, TRA

                                    př: JIAKRVinohrady

Hudbu jako zálohu přineste na Flash disku.

 

Na akrobacii bude užit pružný pás.

Jako přeskokové nářadí u trampolíny bude k dispozici:

Kůň, Švédská bedna, „jazyk“

 

Stravování závodníků není zajištěno.

 

 

 

V Praze, listopad 2018

 

Ing. Bohuslav Povondra            Mgr. Zuzana Míková               Ing. Kateřina Zíková

         hlavní rozhodčí                         garant akce                            ředitel závodu

 

 

Přihláška

Velká oblast - Praha Malý TeamGym – Junior

přihláška v příloze

vloženo dne: 11.08.2018 12:39:54 poslední změna: 27.11.2018 16:41:15 Michal Pávek

Přílohy:

Pozvánka MTG 2018
1503004029_mtg_propozice.doc

(velikost 133120 bajtů)
zobrazeno: 578 x