Sokol.Cz
Upozorňujeme všechny uživatele, že dne 10.2.2020 proběhl přesun systému na nový server. Žádáme uživatele, aby při jakémkoli problému nás kontaktovali na email admin@sokol.cz. Děkujeme všem za spolupráci a přejeme mnoho zdaru.

Noc sokoloven 2018


Datum konání: 21.9.2018
Typ akce :Jiná
Určena proveřejnost, členové,
Kategorie:muži, ženy, muži senioři, ženy seniorky,
Kontaktní osoba:-
Město:Celá ČR
pořadatel akce:jednota
Odkaz:http://www.sokol.eu
Již přihlášené jednoty: https://goo.gl/WnecSr

Informace na webu pro jednoty: http://sokol.eu/obsah/5852/noc-sokoloven-manual-2018

Přihlašovací formulář: https://goo.gl/hCMq2S

 

Sokolské župy a Tělocvičné jednoty

Vážené sestry, vážení bratři,

Česká obec sokolská již po čtvrté bude letos pořádat celorepublikovou akci Noc sokoloven. V loňském roce se této akce zúčastnilo téměř 100 jednot. Vzhledem ke kladným ohlasům v minulých letech byla za nejvhodnější termín vybrána druhá polovina září – pátek 21. 9. 2018. Česká obec sokolská považuje Noc sokoloven za jednu ze stěžejních akcí, která je směřována k nesokolské veřejnosti a svojí povahou má velký mediální potenciál. Tato událost by se neuskutečnila bez velké účasti jednot. Byli bychom rádi, kdybyste se i v tomto náročném sletovém roce do této akce zapojili. Z naší strany se Vám opět budeme snažit zajistit co největší celorepublikovou propagaci, zaslat Vám plakáty, případně další ujednocené materiály a předměty související s touto akcí.

Hlavní myšlenkou letošní akce je strávit v sokolovně večer či celou noc tak, že stávající sokolové si s sebou přivedou další kamarády. Aktuálně jednáme s Českým rozhlasem o tom, že by pro tento večer připravil cca 40 minutový program se sokolskou tematikou, který by bylo možné ve stejnou chvíli naladit na přenosných rádiích v sokolovnách po celé republice.

Do akce se ovšem jednota může zapojit i tak, že ve stanovený termín připraví jakýkoli program v sokolovně pro veřejnost a přihlásí se nám přes online formulář. Program může být různý – přehlídka činnosti, komentované prohlídky, kulturní akce, společenské posezení, přednášky, závody, soutěže atp. Na webových stránkách jsou podrobné informace s inspirací z minulých let.

Noc sokoloven je jako v loňském roce součástí týdenního programu Sokol spolu v pohybu a v letošním roce jsou navíc oba tyto programy zařazeny do celoevropského programu Evropský týden sportu.

Další informace a kontakty se dozvíte na sokolském webu v sekci projekty.

Předem děkujeme.

Se sokolským pozdravem Ing. Hana Moučková, v. r.

Doc. Zdeněk Mička, v. r.

starostka České obce sokolské

vzdělavatel České obce sokolské

 

vloženo dne: 11.08.2018 13:09:03 poslední změna: 11.08.2018 13:09:03 Vladislav Voráč

zobrazeno: 780 x