Sokol.Cz

Pražský společný závod v atletice Rodiče + děti, Předškolní děti a Nejmladší žactvo

Memoriál Marie Kvapilové


Datum konání: 9.6. 8.15 -
Typ akce :Závod
Přihlášky do:27.05.2019
Určena proveřejnost, členové, cvičitelé,
Pořadatel / místo konání:stadion Dukla Praha - Juliska
Kraj:Hlavní město Praha
Kontaktní osoba:
Město:Praha 6
pořadatel akce:pražské župy

Google Maps Mapy.Cz OpenStreetMap
Vyberte vrstvu:Sport pro všechny Praha a

Pražské sokolské župy ČOS

J. Podlipného, Podbělohorská, Pražská - Scheinerova

P R A H A  -  O P E N  2019

Bulletin č. 12

 

„Memoriál Marie Kvapilové“

 

 

Pražský společný závod v atletice

Rodiče + děti,  Předškolní děti a Nejmladší žactvo

 

Pořadatel:                      SPV Praha a Pražské sokolské župy ČOS

Termín:                          neděle   9. 6. 2019

Místo konání:                stadion Dukla Praha - Juliska – Praha 6

 

Doprava:     metro A, výstup. stanice Dejvická, nebo tram. Vítězné náměstí, 

pokračovat tramvají č. 8 do stanice Podbaba a dále pěšky cca 10 min.

do kopce ulicí Pod Juliskou  (za hotelem CROWNE PLAZA)

metro A, výstup stanice Hradčanská nebo Bořislavka  dále autobusem č. 131 do stanice Juliska

                    

Časový harmonogram závodu:

 

R+D     prezence   8.15 – 8.50 hod.             zahájení závodu     9.00 hod.

NŽ       prezence 10.50 – 11.20 hod.           zahájení závodu   11.30 hod.

PD       prezence 13.15 – 13.50 hod.            zahájení závodu   14.00 hod.    

 

Ředitel soutěže:                 Anna Horáková

Hlavní rozhodčí:               Iva Pízová

 

Přihlášky:   nejpozději do 27. 5. 2019  

e-mail: pizova@caspv.cz

 

Přihlášky musí obsahovat: - příslušnou věkovou kategorii

                                          - jména závodníků včetně roku narození

                                           - jméno vedoucího závodníků příslušné kategorie včetně telefonu

- TJ či ZS uvede na přihlášce i jméno rozhodčího a organizátora
  včetně telefonického spojení

Termíny přihlášek nutno dodržet, na pozdní přihlášky nebude brán zřetel!

Nepřihlášené tělovýchovné jednoty (TJ) či zájmové skupiny (ZS) se do závodu nepřipouštějí.

 

 

TJ či ZS může do každé kategorie soutěže přihlásit:

 

 1. Jedno družstvo dívek (4 závodnice) a jedno družstvo chlapců (4 závodníci) – tj. 2 čtyřčlenná družstva (8 závodníků)

nebo

                                                                     

2)                                                 a) jedno družstvo mix (6 závodníků) – 4 závodníci tvoří družstvo (musí zde být
                                                  alespoň jeden závodník druhého pohlaví)  + 2 jednotlivci                      

nebo

b) jedno družstvo dívek (6 závodníků) – 4 závodnice tvoří družstvo +  2 jednotlivci

nebo

         c) jedno družstvo chlapců (6 závodníků) – 4 závodníci tvoří družstvo + 2 jednotlivci

      

         k tomuto bodu: na přihlášce musí být vyznačeno, kteří závodníci soutěží za družstvo a kteří jsou jednotlivci

                                                                     

nebo  

    3)  Jednotlivce (pokud nemá celé družstvo)

 

Z přihlášky musí být jasně zřetelné, kteří závodníci tvoří družstvo a kteří závodí jako

jednotlivci.

 

U prezence se závodníci prokáží platným členským průkazem ČOS nebo ČASPV nebo předloží

soupisku potvrzenou odborem TJ či ZS.  Z podkladů musí být patrno datum narození závodníka.

 

Startovné - hradí se při prezenci závodníků:   70,- Kč za dítě PD nebo NŽ

                                                                           70,- Kč za pár R+D
 

Za každého závodníka, který bude závodit mimo rozsah možnosti přihlášek bude

vybíráno startovné 200,- Kč.

 

Pokud se změní složení družstva při prezenci, je vedoucí družstva povinen IHNED opravy provést u počtářské komise.

Žádné úpravy po zahájení závodu nebudou možné.

 

     Rozlosování soutěže bude provedeno po uzavření přihlášek a časový rozpis bude vyhlášen před zahájením závodu.

     Základní kola soutěže v Atletice doporučujeme uskutečnit v odborech, oddílech a zájmových skupinách v květnu 2019

 

Každá jednota přihlásí jmenovitě minimálně jednoho rozhodčího, který musí rozhodovat všechny tři kategorie, a jednoho organizátora, který se může mezi kategoriemi vystřídat.

Při nesplnění této podmínky nebude družstvo do soutěže připuštěno!

Porada rozhodčích a organizátorů v 8.20 hod.

 

Soutěžní kategorie:     družstva chlapců, družstva dívek, družstva mix

                                       jednotlivci dívky, jednotlivci chlapci, páry

Další pokyny a upozornění pro všechny účastníky:

 

 1. Tretry a kopačky jsou nepřípustné, pouze sportovní obuv vhodná na tartan (tj. bez černé podrážky).
 2. Vstup rodičů (kromě dospělého závodníka v kategorie R+D) na hřiště je přísně zakázán.
 3. Každá skupina dětí musí mít vedoucího (ve sportovním úboru a obuvi), který za děti zodpovídá po celou dobu závodu.

   K převlékání je k dispozici tribuna; doporučujeme vedoucím, aby zajistili hlídání   
   oblečení dospělou osobou.

 1. Za zdravotní stav dětí zodpovídají rodiče.
 2. Pojištění všech účastníků je zajištěno v rámci pojištění jednotlivých organizací.
 3. Vyhlášení výsledků je minimálně 30 min. po ukončení závodu.
 4. Na závodech budou pořizovány dokumentační fotografie a po závodě bude zveřejněno pořadí závodníků.

 

POZOR: v místě nebude k dispozici stánek s nápoji a občerstvením.

 

Soutěžní kategorie a disciplíny:

 

 • R+D                                      rok narození 2015 a mladší
  Disciplíny:
  Dítě: skok do dálky z místa, hod tenisovým míčkem z místa, běh na 10 m
  Rodič (nebo osoba starší 18 let): skok do dálky z místa, hod „hadrákem“ z místa (bez poskoku)

 

 • PD                                           rok narození 2013 a 2014
  Disciplíny: 
  skok do dálky s rozběhem (odraz ne z prkna, ale z vymezeného prostoru o šířce 50 cm), hod tenisovým míčkem z místa, ne z rozběhu, běh na 20 m (sprint), běh na 100 m (vytrvalostní)

 

 • NŽ                                                 rok narození 2012
  Disciplíny: 
  skok do dálky s rozběhem (odraz ne z prkna, ale z vymezeného prostoru o šířce 50 cm), hod tenisovým míčkem z rozběhu (nezvládne-li, je povolen i hod z místa),  běh na 20 m (sprint),

      běh na 150 m (vytrvalostní)

                

 

 

Praha, duben 2019

 

 

 

 Luděk Pokorný, v.r.                                              Václav Šercl, v.r.

za Pražské župy ČOS                                               za SPV Praha

 

 

Za správnost: J. Rosenbaumová

 

 

 

 

 

Přihláška na závody:  Atletika 9. 6. 2019

                                   

Kategorie   … ……………………   (RD, PD , NŽ)

 

Jednota  … ……………………….

 

Župa ………………………………

 

BUĎ (družstvo hochů a dívek - maximálně  po 4 závodních)

a)  hoši

číslo

příjmení jméno

ročník

1

 

 

2

 

 

3

 

 

4

 

 

b) dívky

číslo

příjmení jméno

ročník

1

 

 

2

 

 

3

 

 

4

 

 

 

NEBO maximálně 6 závodníků: 1 družstvo -  mix, hoši nebo dívky = 4 závodníci

            + 2 jednotlivci

Družstvo

číslo

příjmení jméno

Ročník

1

 

 

2

 

 

3

 

 

4

 

 

 

a jednotlivci

5

 

 

6

 

 

 

vedoucí družstva………… ……………………………….

                             (jméno, spojení)

 

rozhodčí …………………………………………………….

                                   (jméno, spojení)

 

organizátor  ………………………………………………..

                                  (jméno, spojení)

vloženo dne: 14.05.2019 09:14:22 poslední změna: 14.05.2019 09:14:22 Michal Pávek

Přílohy:

Bull 12-19 Juliska
1503004246_bull12-19_juliska.doc

(velikost 67072 bajtů)
zobrazeno: 276 x