Sokol.Cz

[ZRUŠENO] Přehlídka pódiových skladeb a skladeb Aerobik Team sportovní všestrannosti ČOS


Datum konání: 21.3.
Typ akce :Veřejné vystoupení,akademie
Přihlášky do:05.03.2020
Určena proveřejnost, členové, cvičitelé, trenéři,
Pořadatel / místo konání:Tyršův dům
Kraj:Hlavní město Praha
Kontaktní osoba:Lenka Kocmichová tel. 257007339, mobil: 723064137, e-mail:
Ulice:Újezd 450
Město:Praha 1
pořadatel akce:náčelnictvo ČOS

Google Maps Mapy.Cz OpenStreetMap
Vyberte vrstvu:POZVÁNKA  

na

Přehlídku pódiových skladeb

a skladeb Aerobik Team sportovní všestrannosti ČOS

21. března 2020 (sobota)
 
Pořadatel: Odbor všestrannosti ČOS
 
Místo konání:      Tyršův dům, Újezd 450, Praha 1
 
Informace pro účastníky:
 
 Přehlídka je nesoutěžní, ale všechny skladby bude hodnotit odborná komise, která na závěr přehlídky vybrané skladby ocení. Autoři skladeb mají možnost ústní konzultace s odbornou komisí přímo na místě. 

 Pokud jedna skupina přihlašuje více skladeb, vyhrazuje si pořadatel v případě velkého počtu přihlášek právo výběru. Přihlášky budou zařazovány podle data doručení. (Přehlídka není určena pro skupiny společenského tance a formace mažoretek).

 Cvičební plocha má rozměry 12x12 m a je kryta kobercem, vstup do tělocvičny je povolen pouze ve cvičební obuvi nebo bez obuvi 

 Počet a věkové složení cvičenců: Pódiové skladby - minimální počet cvičenců ve skladbě – 3, věkové složení cvičenců není ničím omezeno, skladba nesmí být vytvořena profesionálním choreografem  Aerobic team - do každé kategorie se družstvo řadí dle věku závodníků celého družstva:  I.kategorie  (mladší žactvo)  7 – 11 let  II. kategorie  (starší žactvo)  12 – 15 let   III. kategorie  (dorost)   16 – 18 let   IV. kategorie     nad 18 let  U kategorie I.,II. a III., mohou být až dva závodníci o věkovou kategorii mladší nebo starší. Počet cvičenců v družstvu  4 - 18

 Délka skladby: Pódiové skladby - maximální povolená délka skladby je 4 minuty  - časový limit nelze překročit! Aerobik Team – délka skladby se musí pohybovat v limitu: I. kategorie 1:40 - 2:00 min.,  II., III., IV. kategorie 2:00 - 2:30 min.

 Hudební doprovod ke skladbě zašlete elektronicky spolu s přihláškou. Název souboru musí být shodný s názvem skladby v přihlášce!

 Účastnický poplatek 500,- Kč za jednu skladbu zašlete nejpozději do data uzávěrky přihlášek na účet ČOS č. 27-7699580257/0100  VS 1302103

 Účastníkům bude uhrazeno jízdné na přehlídku (cvičícím a jednomu členu doprovodu) dle platných směrnic OV ČOS. Při prezenci předloží všichni členové skupiny platné průkazy České obce sokolské (řádně vyplněné, s fotografií a s vylepenými známkami na rok 2020) – při nesplnění této podmínky nebude skupina do přehlídky zařazena a cestuje na vlastní náklady!

 Stravování z vlastních zdrojů a na vlastní náklady. 

 Ubytování – v nutném případě možné pro cvičence zajistit – objednejte na přihlášce

 Dotazy a informace: ses. Lenka Kocmichová tel. 257007339, mobil: 723064137, e-mail: lkocmichova@sokol.eu
 
Podrobné informace a časový rozpis přehlídky obdrží účastníci po uzávěrce přihlášek

(předběžně – 21. 3. 2020 dopoledne zkoušky, odpoledne vystoupení)
 
Přihlášky na přiloženém formuláři zašlete elektronicky spolu s hudebním doprovodem

na email lkocmichova@sokol.eu nejpozději do 5. března 2020!
 
Přehlídka je určena nejen pro zkušenější, ale i pro začínající autory a skupiny z oddílů sportovní všestrannosti, neváhejte s přihláškou!

Získáte nové zkušenosti, nápady, srovnání a odborné rady pro vaši další tvůrčí práci!
 
 
Nazdar!
 
 
Anna Jurčíčková v. r.                     Petr Svoboda v. r.     

náčelnice ČOS                          náčelník ČOS
 
 

vloženo dne: 01.12.2019 13:30:08 poslední změna: 21.03.2020 09:47:21 Vladislav Voráč

Přílohy:

Pozvánka
1503004325_pozvanka_na_prehlidku_podiovych_skladeb_a_aet_2020.pdf

(velikost 498294 bajtů)
Přihláška
1503004325_prihlaska_podiove_skladby_2020.xls

(velikost 113152 bajtů)
zobrazeno: 428 x