[ZRUŠENO] Soutěž sportovní všestrannosti 2021 - Sokolská župa Jana Podlipného


Datum konání: 23.-25.4.
Typ akce :Závod
Určena pročlenové, cvičitelé,
Pořadatel / místo konání:Sokolská župa Jana Podlipného
Župa:Jana Podlipného
Kraj:Hlavní město Praha
Kontaktní osoba:
Ulice:Vršovické náměstí 111/2
Město:Praha 10
pořadatel akce:župa

Google Maps Mapy.Cz OpenStreetMap
Vyberte vrstvu:Sokolská župa Jana Podlipného

Vršovické náměstí 111/2, Praha 10, 101 01

 

 

                              V Praze 5. 3. 2021

[ZRUŠENO]

Rozpis soutěže sportovní všestrannosti 2021

 

Závody žákovských složek se uskuteční ve třech po sobě jdoucích dnech (pátek, sobota, neděle)

pátek           23. 4. 2021 plavání žactvo + dorost + dospělí    

sobota          24. 4. 2021  atletika žactvo + dorost + dospělí    

neděle          25. 4. 2021 gymnastika, šplh – žactvo

neděle            9. 5. 2021 gymnastika, šplh – dorost + dospělí    

                                                                                                                      

Základní předpis:

Závody jsou určeny členům oddílů sokolské všestrannosti Sokolské župy Jana Podlipného.

Závodník nesmí být registrován a účastnit se závodů příslušného sportovního svazu.

Absolvování celé soutěže je povinné pro závodníky postupující do přeboru ČOS.

Závodí se podle Rozpisu SV pro rok 2020/21.

Odkaz najdete na prosokoly.sokol.eu – Sport pro všechny – soutěže OV – Přebor ČOS ve všestrannosti.

https://prosokoly.sokol.eu/prebor-cos-ve-vsestrannosti

 

Startovné žactvo: přihlášení 100 Kč/os/jeden závod – hradí se při prezenci.

Pokud závodník v kategorii žactva absolvuje celý závod, má závod v gymnastice zdarma.

Startovné dorost + dospělí: přihlášení 100 Kč/os/jeden závod – hradí se při prezenci.

Za nepřihlášeného závodníka v plavání a atletice je startovné 500 Kč/osobu.

Ve sportovní gymnastice nebudou nepřihlášení připuštěni k závodu.

 

Ve sportovní gymnastice kategorie žákyně I., II., III. a IV. platí možnost vyslání pouze 6 závodnic z T.J./kategorii.

 

Sportovně technické zabezpečení hradí župa,

účastníci startují na náklady vysílající T.J. nebo si hradí sami.

Ubytování ani stravování závodníků pořadatel nehradí.

 

Závodníci se u prezence prokáží platným průkazem ČOS

(členská známka na rok 2021 + datum narození, fotografie a podpis)

a průkazem zdravotní pojišťovny (stačí i kopie).

Pokud nebudou tyto body splněny nebude závodník přijat do soutěže.

 

Za zdravotní stav nezletilých odpovídají rodiče,

dospělí závodníci se účastní na vlastní odpovědnost.

Všichni členové ČOS jsou pojištěni v rámci pojištění ČOS (úrazové pojištění).

 

 

 

Kategorie

 

          mladší žáci a žákyně       I.         rok nar.       2012 – 2014

          mladší žáci a žákyně       II.                          2010 – 2011      

starší žáci a žákyně         III.                        2008 – 2009

          starší žáci a žákyně         IV.                         2006 – 2007

          dorostenci a dorostenky                                 2003 – 2005

               muži a ženy                                                  2002 a starší

 

Pořadatel bude při pořádání této hromadné akce, akceptovat systémová opatření vlády České republiky, Bezpečnostní rady státu, Hlavního města Prahy, Krajské hygienické stanice a všech složek záchranného systému v souvislosti s případnou epidemiologickou situací.

 

Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoli změnit termín, zrušit, přerušit či zastavit závod

nebo jiným způsobem reagovat

na nepředvídatelné situace, aby zajistil bezpečnost všech závodníků.

 

 

 

 

   Dana Fischerová v.r.                                           Petr Čížkovský v.r.

náčelnice Sokolské župy J. Podlipného  náčelník Sokolské župy J. Podlipného

vloženo dne: 08.03.2021 10:50:06 poslední změna: 14.04.2021 14:52:42 Michal Pávek

Přílohy:

Předrozpis SV 2021 župa Jana Podlipného
1503004893_rozpis_pred_sv_2021_zupa_01.rtf

(velikost 74683 bajtů)
zobrazeno: 204 x