Školení činovníků


Datum konání: 16.-17.10.
Typ akce :Školení
Určena pro
Pořadatel / místo konání:Česká obec sokolská
Kontaktní osoba:, tel. +420257007111
Ulice:újezd 450/40
Město:Praha
pořadatel akce:ČOS
Odkaz:https://prosokoly.sokol.eu/akce/skoleni-cinovniku
Školení je určeno především nově zvoleným činovníkům. Učivo zahrnuje základní tematické okruhy, nezbytné pro kvalitní řídící a organizátorskou činnost na všech organizačních stupních ČOS. Zájemci se seznámí se současným postavením Sokola, jeho základními dokumenty a organizační strukturou, hospodařením ČOS včetně investiční a grantové politiky, správou majetku, náplní činnosti odborných útvarů a systému vzdělávání. Významnou složkou učiva bude i vlastní řídící a organizátorská činnost v tělocvičných jednotách a župách spojená s informacemi o pojištění, sokolském tisku, propagaci apod.

 

vloženo dne: 15.09.2021 13:36:46 poslední změna: 15.09.2021 13:36:46

zobrazeno: 140 x