Míčový trojboj - PRAHA - kategorie Rodiče + děti, Předškolní děti, Nejmladší žactvo

P R A H A - O P E N 2021


Datum konání: 17.11. 8.30 -
Typ akce :Závod
Přihlášky do:07.11.2021
Určena pročlenové, cvičitelé,
Pořadatel / místo konání:T. J. Sokol Karlín
Župa:Pražská - Scheinerova
Kraj:Hlavní město Praha
Kontaktní osoba:
Ulice:Malého 1
Město:Praha 8
pořadatel akce:pražské župy

Google Maps Mapy.Cz OpenStreetMap
Vyberte vrstvu:Sport pro všechny Praha

a

Pražské sokolské župy ČOS

J. Podlipného, Podbělohorská, Pražská – Scheinerova

 

P R A H A  -  O P E N  2021

 

 

Vyhlášení Pražského společného závodu

„Míčový trojboj“

kategorie Rodiče + děti, Předškolní děti, Nejmladší žactvo

 

 

Datum konání:   17. 11. 2021 - středa

Místo konání:    T.J. Sokol Karlín, Malého 1, Praha 8

 

Ředitel soutěže:                 Zuzana Mathauserová

Hlavní rozhodčí:                Iva Pízová  

Kategorie:                         NŽ  -  ročník 2014

                                           PD   -  ročník 2015 - 2016

                                           R+D  -  ročník 2017 a mladší + rodič (nebo osoba starší 18 let)

                                           V kategorii R+D soutěží děti spolu s rodiči, vždy celý pár.

 

Časový harmonogram závodu:

 

R+D                   prezence   8.30 –   9.15 hod.             zahájení závodu         9.30 hod.

NŽ               prezence 12.00 – 12.45 hod.            zahájení závodu         13.00 hod.

PD                  prezence 14.15 – 14.45 hod.            zahájení závodu          15.00 hod.    

 

Závazné přihlášky (jmenovitě) je nutno zaslat nejpozději do 7. 11. 2021

na adresu: e-mail:  pizova@caspv.cz

 

Na pozdější přihlášky nebude brán zřetel, nepřihlášené TJ i ZS se do závodu nepřipouštějí.
Závod je vyhlášen jako soutěž jednotlivců a družstev pro TJ a zájmové skupiny.

 

TJ či ZS může do každé kategorie soutěže přihlásit pouze jedno čtyřčlenné družstvo bez ohledu na jeho složení.

 

Na přihlášce bude uvedeno: příjmení a jméno závodníka a rok narození,

                                              jméno a kontakt vedoucího družstva.  

                                       

Porada rozhodčích a organizátorů 20 minut před zahájením každého závodu.

 

Startovné - hradí se při prezenci závodníků:   100,- Kč za dítě PD a NŽ

                                                                           100,- Kč za pár R+D

 

Každá jednota, která má závodníky v kategorii R+D, je povinna přihlásit jmenovitě

minimálně dva rozhodčí (organizátory), kteří budou pracovat po dobu závodu této kategorie.

Každá jednota, která má závodníky v kategorii PD,

je povinna přihlásit jmenovitě jednoho rozhodčího (organizátora),

který budou pracovat po dobu závodu této kategorie. 

Pro kategorii NŽ platí stejné pravidlo jako pro kategorii PD.

Na přihlášku je nutné u každého rozhodčího nebo organizátora uvést, na kterou kategorii je přihlášen.

Před zahájením každého závodu bude provedena kontrola přihlášených

a nepřítomnost bude pokutována částkou 300 Kč nebo vyřazením družstva ze závodu.

 

Další pokyny a upozornění pro všechny účastníky:

 

 • Každá skupina dětí musí mít vedoucího (ve sportovním úboru a obuvi), který za děti zodpovídá po celou dobu závodu.
 • Za zdravotní stav dětí zodpovídají rodiče.
 • Účastníci jsou pojištěni v rámci pojištění svých organizací.
 • Plánované vyhlášení vítězů – max. 30 min. po ukončení každého závodu.

       

Každý dospělý účastník (rozhodčí, organizátor, vedoucí družstva, soutěžící rodič)

a dítě starší 6 let musí předložit buď doklad o úplném očkování,

platný test nebo lékařské potvrzení o prodělané nemoci.

Stejná podmínka platí i pro diváky na galerii.

Kontrola diváků bude prováděna při vchodu do budovy,

prosíme, aby si každý potřebný dokument připravil,

aby zde nevznikaly zbytečné fronty.

 

Vedoucí družstev prosíme, aby k prezenci přicházeli včas,

nejlépe hned po jejím otevření, protože kontrola vedoucích družstev

a závodníků bude prováděna při prezenci.

 

Veškerá opatření týkající se koronavidové situace mohou být dodatečně upravena tak,

aby odpovídala případným změnám v době trvání závodu.

Přihlášená družstva budeme včas informovat.

 

Občerstvení není zajištěno.

 

 

Praha, říjen 2021

 

 

 

Renata Čáslavová, v.r.                                                          Václav Šercl, v.r.

za Pražské župy ČOS                                                              za SPV Praha

 

 

 

 

 

Za správnost: J. Rosenbaumová

 

Pravidla míčového trojboje pro nejmladší žactvo, předškolní děti a rodiče a děti

 

Disciplíny:

 • kop na branku
 • hod na branku
 • hod na dětský basketbalový koš děti, rodiče na basketbalový koš
  1. Kop na branku – děti
   • ze vzdálenosti 5 m pro R+D, 7 m pro PD a 9 m pro NŽ, gumový míč Ø 15 – 16 cm
   • brankou je spodní díl švédské bedny na šířku nebo florbalová branka
   • každý závodník (i z páru rodič-dítě) má 5 pokusů – kopů, provádějí se v celku, tj. všech 5 za sebou

      Hodnocení: každá branka (gól) je jeden bod

  1. Kop na branku – rodiče
   • ze vzdálenosti 9 m (1/2 volejbalového hřiště), gumový míč Ø 15 – 16 cm
   • brankou je spodní díl švédské bedny na šířku nebo florbalová branka
   • každý závodník má 3 pokusy – kopy, provádějí se v celku, tj. všechny 3 za sebou

      Hodnocení: každá branka (gól) je jeden bod

  1. Hod na branku – děti
   • ze vzdálenosti 2 m pro R+D, 3 m pro PD a 4 m pro NŽ, gumový míč velikosti tenisáku
   • hod jednou rukou horním obloukem
   • brankou je spodní díl švédské bedny na výšku
   • každý závodník  má 5 pokusů – hodů, provádějí se v celku, tj. všech 5 za sebou

      Hodnocení: každá branka (gól) je jeden bod, branka odrazem od podlahy je neplatná

  1. Hod na branku – rodiče
   • ze vzdálenosti 9 m (1/2 volejbalového hřiště), gumový míč velikosti tenisáku
   • hod jednou rukou horním obloukem
   • brankou je spodní díl švédské bedny na výšku
   • každý závodník  má 3 pokusy – hody, provádějí se v celku, tj. všechny 3 za sebou

      Hodnocení: každá branka (gól) je jeden bod, branka odrazem od podlahy je neplatná

  1. Střelba na koš – děti
   • hod z libovolného místa při zachování podmínky, že nejmenší vzdálenost od koše = výška dítěte, gumový míč Ø 15-16 cm
   • hod horním obloukem obouruč
   • koš = jakýkoli ve výšce min. 1,5 m pro PD a 1,7m pro NŽ, min. 1 m pro R+D
   • každý závodník má 5 pokusů – hodů, provádějí se v celku, tj. všech 5 za sebou

      Hodnocení: každý zásah (koš) je jeden bod

  1. Střelba na koš – rodiče
   • vzdálenost – „trestný hod v košíkové“, basketbalový míč
   • hod horním obloukem
   • basketbalový koš
   • každý závodník má 3 pokusy – hody, provádějí se v celku, tj. všechny 3 za sebou

      Hodnocení: každý zásah (koš) je jeden bod

 

Další ustanovení:            Hodnocení celkového výkonu = součet bodů ze všech disciplín

Vyhodnocení:             -    PD, NŽ    družstva, jednotlivci chlapci, jednotlivci dívky

 • R+D        družstva, jednotlivci chlapci, jednotlivci dívky, páry

 

 

Helena Vaňková            vedoucí Pražského sboru cvičitelů RDPD

vloženo dne: 22.09.2021 09:14:13 poslední změna: 20.10.2021 11:16:18 Michal Pávek

Přílohy:

Propozice Míčový trojboj
1503005347_micovy_trojboj_pd,_nz,_r_d.doc

(velikost 58880 bajtů)
zobrazeno: 268 x