Cvičitelé rodičů a dětí, předškolních dětí III. třídy II. konzultace Praha 2023


Datum konání: 17.-19.2.2023
Určena pro
Pořadatel / místo konání:Česká obec sokolská
Kontaktní osoba:, tel. +420257007111
Město:Praha
pořadatel akce:
Odkaz:https://www.sokol.eu/akce/cvicitele-rodicu-a-deti-predskolnich-deti-iii-tridy-ii-konzultace-praha-2023


cviČiTel rodiČů a děTí, Předškolních děTí iii. Třídy

Školení je určeno cvičitelkám i cvičitelům, kteří se věnují našim nejmenším cvičencům.

Podmínkou pro přihlášení je věk 18 let. Školení bude organizováno formou dvou víkendových

konzultací a samostatnými zkouškami. Kvalifikace cvičitele RDPD III. třídy opravňuje cvičitele

k samostatnému vedení hodin oddílů rodičů a dětí i v oddílech předškolních dětí především

v rámci České obce sokolské.

Termíny konzultací Místo: Praha

27.–29. 1., 17.–19. 2., 25. 3. 2023

Přihlášky: do 13. 1. 2023 Poplatek: člen ČOS 3 100 Kč / veřejnost 5 900 Kč

Více informací na https://prosokoly.sokol.eu/seznam-skoleni-a-seminaru

Google Maps Mapy.Cz OpenStreetMap
Vyberte vrstvu:


vloženo dne: 02.02.2023 22:01:01 poslední změna: 02.02.2023 22:01:01

zobrazeno: 145 x