Sletová štafeta


Datum konání: 1.10.2023 13:00 - 23:45
Určena pro
Župa:Jana Podlipného
Město:
pořadatel akce:župa


Sletová štafeta se blíží!

Milí sokolští přátelé,
v neděli 1. října 2023 pořádá Sokolská župa Jana Podlipného v sokolovně T. J. Sokol
Hostivař od 13 hodin doprovodný program ke sletové štafetě.
Zveme vás, delegace žup z Prahy a Středočeského kraje, k účasti na tomto programu
a společné jízdě historickou tramvají, tak jak bylo avizováno na jednání trojžupí a také
na koordinační schůzce žup Středočeského kraje. Nabízíme touto cestou pražským župám
a rovněž středočeským župám účast na naší akci a společný dojezd z Hostivaře vyzdobenou
historickou tramvají za hudebního doprovodu do Tyršova domu. (Konečná tramvaje, kde
bude přistavena historická tramvaj, je poblíž sokolovny a trasa bude kopírovat linku tramvaje
č.22). V Tyršově domě se uskuteční tentýž den návazně celosokolský program pod vedením
náčelnictva ČOS, kde všechny župy ČOS budou přivítány a budou předávat své štafetové
kolíky s poselstvími. Podrobnosti k tomuto slavnostnímu závěru vám zašleme v září.
Při vlastní akci v sokolovně v Hostivaři budou do rukou bratra náčelníka župy předávány
štafetové kolíky a sletová poselství jednot župy Jana Podlipného. Další zúčastněné župy
budou mít rovněž možnost v rámci připravovaného programu vystoupit, přečíst svá sletová
poselství a prezentovat štafetový kolík.
Rádi bychom, aby se s krátkým vystoupením do společného programu zapojily všechny
župy, které se této akce zúčastní. Vystoupení, které bude zařazeno do programu, může být
dle volného výběru (cvičení, taneček, zpěv, recitace apod.). V případě vašeho zájmu
o účast s vystoupením se prosím ozvěte na mail
petr.cizkovsky@seznam.cz
do 10. 9. 2023.
Nahlaste nám prosím pro další organizaci akce, zájem o účast na programu a o jízdu
tramvají: název jednoty/župy, druh vystoupení, počet vystupujících v programu, vedoucí vystoupení
vč. kontaktu (telefon a mail), jmenovitě delegaci vaší jednoty/župy (mimo jednot župy
J. Podlipného) se zájmem o jízdu historickou tramvají (delegace max. 3–5 osob), odhadovaná
jen divácká účast v počtu cca osob (všechny jednoty župy J. Podlipného a ostatní župy) bez
účasti na vystoupení v programu.
V případě pouze divácké účasti, bez účasti na společném programu, je vstup na akci
možný, zatím bez jistoty jízdy historickou tramvají. Podrobnější informaci vám zašleme
po uzávěrce vašich hlášení v září.
Těšíme se na vaši účast a společně prožité předsletové okamžiky, které nás všechny
budou motivovat v dalších přípravách na sletový rok 2024.

Za Sokolskou župu Jana Podlipného s pozdravem Nazdar!
Petr Čížkovský, náčelník


vloženo dne: 07.09.2023 23:35:56 poslední změna: 07.09.2023 23:36:16 Župa Jana Podlipného - kalendář

zobrazeno: 257 x