Memoriál Ády Hochmanna

Závod v akrobacii a na hrazdě


Datum konání: 25.11. 9:30 - 17:30
Typ akce :Závod
Přihlášky do:10.11.2023
Určena proveřejnost,
Pořadatel / místo konání:T.J. Sokol Pražský
Župa:Pražská - Scheinerova
Kraj:Hlavní město Praha
Kontaktní osoba:, jiri.poes@gmail.com
Ulice:Žitná 42
Město:Praha 2
PSČ:120 00
pořadatel akce:jednota
Odkaz:http://www.sokolprazsky.cz


Memoriál Ády Hochmanna

18. ročník

sobota 25.11.2023

v T.J. Sokol Pražský, Žitná 42, 120 00  Praha 2

dvojboj: hrazda, akrobacie

 

 
 

 

Kategorie jsou rozděleny na ženy a muže

kategorie 0      rok narození 2016 a mladší
kategorie I       rok narození 2015 - 2013
kategorie II      rok narození 2012 – 2009
kategorie III     rok narození 2008 a starší

Všechny bodové srážky dle pravidel SG.
Účast není dovolena závodníkům a závodnicím registrovaným ve Svazu sportovní gymnastiky

Hodnoty prvků jsou uvedeny u jednotlivých kategorií a nářadí. V provedení se hodnotí např. držení těla, paží…a dále technika cvičení. Je zde také možno zhodnotit chování závodníka/ce, (ne)upravený vzhled – vlasy, cvičební úbor jak závodníka, tak cvičitele-trenéra.

Každá jednota smí vyslat max. 5 závodníků za kategorii. Ke každému družstvu musí přidělit jednoho rozhodčího nebo organizátora (např. na měření času, přípravu nářadí). Jednota vysílá jednoho rozhodčího na každých 10 závodníků v ženských, případně mužských kategoriích. (Tzn., pokud vyšlete 4 závodnice ženských a 5 závodníků mužských kategorií, musíte vyslat 2 rozhodčí; avšak pokud vyšlete pouze 5 závodníků mužských kategorií, stačí pouze jeden rozhodčí.) Proti rozhodnutí rozhodčích nelze podávat protesty.

   Přihláška bez rozhodčího či organizátora bude neplatná!  Rozhodčí prozatím nemusí mít zkoušky.

Za zdravotní stav nezletilých závodníků odpovídají rodiče. Dospělí závodníci zodpovídají každý sám za svůj zdravotní stav. Účastníci závodu jsou pojištěni smlouvami sjednanými s příslušnými organizacemi. S sebou si nezapomeňte vzít průkaz zdravotního pojištění. Všichni účastníci musí vyhovět hygienickým předpisům platným v době konání závodu (např. Covid 19)

Závodníci se u prezence prokáží platným členským průkazem, ženy a žákyně (kromě kategorie 0) odevzdají i nahrávku s hudebním doprovodem pro svoji sestavu v akrobacii (audio CD – ne mp3audiokazety nejsou povoleny) – označenou jménem a jednotou. Hudba nemusí být pouze instrumentální. Každá závodnice musí mít vlastní audio CD. Není možné, aby jedno audio CD bylo pro dvě a více cvičenek, a to ani v případě, že budou skladby na jednom hudebním nosiči za sebou. V případě CD, kdy na něm nebude jediná konkrétní skladba, je nutné označit obal i číslem skladby. Skladba by měla být pevně ohraničena tak, aby hudbu nemusel nikdo stopovat a přemýšlet, zda a kdy závodnice již docvičila.

Startovné: 90,- Kč / závodník-ce

Družstva žactva musí mít každé svého vedoucího (ve cvičebním úboru), který za závodníky zodpovídá po celý závod. Cvičitel/trenér bude přítomen nejen při závodě, ale i u každého rozcvičení závodníků, zejména na hrazdě. Závodníci mají gymnastické oblečení (ženy gymnastický dres či kombinézu, délka nohavic u legín a kombinézy nad kolena, muži trenýrky, tričko, nátělník – přiléhavé, neplandavé). Pokud necvičí závodník bos, jsou přípustné pouze gymnastické cvičky.
Oblečení rozhodčích: světlá trička, košile, haleny; tmavé kalhoty, sukně.

Přihlášky zasílejte do 10. listopadu 2023
na e-mail: mirek.vrana@seznam.cz (v kopii na jiri.poes@gmail.com)

 

V přihlášce MUSÍ být uvedeno: název jednoty, župa, jméno, příjmení a rok narození závodníka. Dále jméno, příjmení a kontakt (e-mail, mobil) na rozhodčího.

 

Všechny e-mailové přihlášky potvrdíme zpětným e-mailem. Nepřijde-li někomu do týdne potvrzení, kontaktujte mě, prosím, znovu.

 

Přihláška bez uvedených náležitostí a zaslaná po 10. listopadu 2023 nebude akceptována.

 

Časový harmonogram

(změna programu vyhrazena podle počtu přihlášených závodníků, případnou změnu se pokusím sdělit včas na e-mail, ze kterého obdržím přihlášku – prosím, překontrolujte Vaše e-maily):

 

8:30 – 9:00  PREZENCE

                    kategorie II   rok narození  2012 – 2009
                      kategorie III  rok narození   2008 a starší


8:30            porada rozhodčích v Tyršově sále (v 1. patře vlevo)
                     (případní organizátoři se zúčastní také porady rozhodčích)

 

9:15            řazení závodníků v Tyršově sále (v 1. patře vlevo)
 

9:30            ZAHÁJENÍ ZÁVODU – kat. II a III. ve Fügnerově sále (v 1. patře vpravo)
 

11:45 – 12:15  PREZENCE

                      kategorie 0 rok narození 2016 a mladší

                      kategorie I rok narození 2015 - 2013

12:30         řazení závodníků v Tyršově sále (v 1. patře vlevo)

13:00         ZAHÁJENÍ ZÁVODU – kat. I a 0. ve Fügnerově sále (v 1. patře vpravo)
 

vyhlašování výsledků jednotlivých kategorií bude průběžné. Výsledky všech

závodníků budou vyvěšeny do 15 minut po každém vyhlášení a po skončení celého závodu uvedeny na webových stránkách www.sokolprazsky.cz a www.sokol.cz.

 

VŠECHNY ZÁVODNÍKY, ORGANIZÁTORY A ROZHODČÍ PROSÍM O DODRŽOVÁNÍ ČASOVÉHO

HARMONOGRAMU!

 

DIVÁCI MAJÍ MOŽNOST SLEDOVAT ZÁVOD Z GALERIE –

- 2. PATRO VPRAVO.     Do tělocvičny, kde bude probíhat závod, jim vstup

nebude povolen.

 

Požadavky sestav MAH 2023

Hrazda - volné sestavy se skladebními požadavky:

 

Kategorie 0 - hrazda po ramena (platí pro žáky i žákyně).

Sestava musí obsahovat nejméně 3 - 4 prvky, z nich alespoň 3 různé z následujících skupin:

 • náskok do vzporu (např.: odrazem snožmo vzpor, odrazem střídnonož výmyk; může být užit můstek)
 • prvek na žerdi (např. ze vzporu výšvih únožmo levou i pravou - oběma, přešvih únožmo, ..)
 • druhý jiný prvek na žerdi, sešin nebo seskok (např. sešin vpřed do shybu stojmo zákmihem seskok,.)

 

Bodové srážky – hodnocení z 10 bodů:

- za každý nesplněný skladební požadavek 2,5 bodu;

- ostatní srážky dle pravidel SG ČASPV, ASŠK a ČOS (2007).

 

Kategorie I - hrazda po čelo (platí pro žáky i žákyně).

Sestava musí obsahovat nejméně 4 prvky z následujících skupin:

 • náskok do vzporu (např.: odrazem snožmo vzpor, odrazem střídnonož nebo snožmo výmyk; může být užit můstek)
 • 2 prvky na žerdi, z toho minimálně jeden musí být toč (např.: toč jízdmo vpřed nebo vzad, toč vzad, ze vzporu výšvih únožmo levou i pravou - oběma, přešvih únožmo, ..)
 • seskok (např.: zákmihem seskok, přednožením povýš seskok, podmet, ..)

 

Bodové srážky – hodnocení z 10 bodů:

- za každý nesplněný skladební požadavek 2 body;

- ostatní srážky dle pravidel SG ČASPV, ASŠK a ČOS (2007).

 

Kategorie II - hrazda po čelo (platí pro žáky i žákyně).

Sestava musí obsahovat nejméně 5 různých prvků z následujících skupin:

 • náskok do vzporu (např.: odrazem střídnonož výmyk, vzepření závěsem v podkolení, ..)
 • toč (např.: toč závěsem v podkolení, toč jízdmo vpřed, toč vzad, ..)
 • přešvihy (např.: přešvih schylmo, přešvih skrčmo, přešvih únožmo, ..)
 • seskok (např.: podmet, zákmihem seskok s obratem, ze vzporu skrčka, ..)

 

Bodové srážky – hodnocení z 10 bodů:

- za každý nesplněný skladební požadavek 1.5 bodů;

- ostatní srážky dle pravidel SG ČASPV, ASŠK a ČOS (2007).

 

Kategorie III

Ženy - hrazda po čelo.

Sestava musí obsahovat nejméně 5 různých prvků z následujících skupin:

 • náskok do vzporu - libovolný výmyk či vzepření
 • libovolný toč
 • přešvih
 • vzepření nebo výmyk uvnitř sestavy
 • seskok

Bodové srážky – hodnocení z 10 bodů:

- za každý nesplněný skladební požadavek 1,5 bodu;

- ostatní srážky dle pravidel SG ČASPV, ASŠK a ČOS (2007).

 

Muži - hrazda doskočná.

Sestava musí obsahovat nejméně 5 různých prvků z následujících skupin:

 • nejméně jednou přechod z polohy nižší do polohy vyšší (výmyk, vzepření vzklopmo, vzepření zákmihem..)
 • alespoň jeden z těchto přechodů musí být proveden švihem (vzepření jízdmo, ..)
 • libovolný toč
 • seskok

Bodové srážky – hodnocení z 10 bodů:

- za každý nesplněný skladební požadavek 1,5 bodu;

- ostatní srážky dle pravidel SG ČASPV, ASŠK a ČOS (2007).

Akrobacie - volné sestavy se skladebními požadavky:

 

Žákyně – kategorie 0.

Volná sestava se skladebními požadavky, bez hudebního doprovodu;

 • gymnastický pás 10 - 12 m dlouhý
 • nejméně 1 krát projít délku pásu (alespoň 8 metrů – vyznačeno na páse)
 • sestava musí obsahovat (skladební požadavky):
 1. gymnastický skok (čertík, kufr, ..)
 2. rovnovážný prvek s výdrží v postoji jednonož
 3. akrobatický prvek, např. kotoul vpřed, přemet stranou

 

Bodové srážky – hodnocení z 10 bodů:

- za každý nesplněný skladební požadavek 2 body;

- za neprojití stanovené délky pásu 0,5 bodu;

- ostatní srážky dle pravidel SG ČASPV, ASŠK a ČOS (2007).

 

Žáci – kategorie 0.

Volná sestava se skladebními požadavky;

 • gymnastický pás 10 - 12 m dlouhý
 • nejméně 1 krát projít délku pásu (alespoň 8 metrů – vyznačeno na páse)
 • sestava musí obsahovat (skladební požadavky):
 1. gymnastický skok (čertík, kufr, ..)
 2. rovnovážný prvek s výdrží, např.: sed s přednožením, váha předklonmo, stoj na hlavě
 3. akrobatický prvek, např. kotoul vpřed, přemet stranou

 

Bodové srážky – hodnocení z 10 bodů:

- za každý nesplněný skladební požadavek 2 body;

- za neprojití stanovené délky pásu 0,5 bodu;

- ostatní srážky dle pravidel SG ČASPV, ASŠK a ČOS (2007).

 

Žákyně – kategorie I.

Volná sestava se skladebními požadavky, s libovolným hudebním doprovodem na audio CD, délka sestavy 30 - 50 s;

 • gymnastický pás 10 - 12 m dlouhý
 • nejméně 1 a ½ krát projít délku pásu
 • sestava musí obsahovat (skladební požadavky):
 1. gymnastický skok (čertík, kufr, nůžky, dálkový skok, ..)
 2. rovnovážný prvek s výdrží v postoji jednonož
 3. akrobatickou řadu (spojení alespoň 2 různých rychlých akrobatických prvků bez vloženého kroku; výjimku tvoří 2 rychlé přemety vpřed či 2 rychlé přemety vzad, a to i ve spojení v 3prvkové řadě)

 

Bodové srážky – hodnocení z 10 bodů:

- za každý nesplněný skladební požadavek 2 body;

- za neprojití stanovené délky pásu 0,5 bodu;

- za nesplnění časového limitu 0,5 bodu;

- ostatní srážky dle pravidel SG ČASPV, ASŠK a ČOS (2007).

 

Žáci – kategorie I.

Volná sestava se skladebními požadavky;

 • gymnastický pás 10 - 12 m dlouhý
 • nejméně 1 a ½ krát projít délku pásu
 • sestava musí obsahovat (skladební požadavky):
 1. gymnastický skok (čertík, kufr, nůžky, dálkový skok, ..)
 2. rovnovážný prvek s výdrží, např.: sed s přednožením, váha předklonmo, stoj na hlavě
 3. akrobatickou řadu (spojení alespoň 2 různých rychlých akrobatických prvků bez vloženého kroku; výjimku tvoří 2 rychlé přemety vpřed či 2 rychlé přemety vzad, a to i ve spojení v 3prvkové řadě)

 

Bodové srážky – hodnocení z 10 bodů:

- za každý nesplněný skladební požadavek 2 body;

- za neprojití stanovené délky pásu 0,5 bodu;

- ostatní srážky dle pravidel SG ČASPV, ASŠK a ČOS (2007).

 

Žákyně – kategorie II.

Volná sestava se skladebními požadavky, s libovolným hudebním doprovodem na audio CD, délka sestavy 45 - 60 s;

 • gymnastický pás 10 - 12 m dlouhý
 • nejméně dvakrát projít délku pásu
 • sestava musí obsahovat (skladební požadavky):
 1. gymnastický skok s velkým rozsahem,
 2. rovnovážný prvek s výdrží v postoji jednonož,
 3. prvek stojem na rukou
 4. dvojný obrat jednonož (360°)
 5. akrobatickou řadu (spojení alespoň 3 různých rychlých akrobatických prvků bez vloženého kroku; výjimku tvoří řady obsahující 2 rychlé přemety vpřed + další prvek, nebo 2 rychlé přemety vzad + další prvek - tyto řady budou uznány jako tříprvkové, i když obsahují pouze 2 různé prvky)

 

Bodové srážky – hodnocení z 10 bodů:

- za každý nesplněný skladební požadavek ze skupin 1-4 (skok, rovnovážný prvek, prvek stojem na rukou, obrat) 1,5 bodu;

- za nesplněnou akrobatickou řadu 2 body;

- za neprojití stanovené délky pásu 0,5 bodu;

- za nesplnění časového limitu 0,5 bodu;

- ostatní srážky dle pravidel SG ČASPV, ASŠK a ČOS (2007).

 

Žáci – kategorie II.

Volná sestava se skladebními požadavky;

 • gymnastický pás 10 - 12 m dlouhý
 • nejméně dvakrát projít délku pásu
 • sestava musí obsahovat (skladební požadavky):
 1. gymnastický skok s velkým rozsahem
 2. rovnovážný prvek s výdrží, např.: sed s přednožením, váha předklonmo, stoj na hlavě
 3. prvek stojem na rukou
 4. akrobatickou řadu (spojení alespoň 3 různých rychlých akrobatických prvků bez vloženého kroku; výjimku tvoří řady obsahující 2 rychlé přemety vpřed + další prvek, nebo 2 rychlé přemety vzad + další prvek - tyto řady budou uznány jako tříprvkové, i když obsahují pouze 2 různé prvky)

 

Bodové srážky – hodnocení z 10 bodů:

- za každý nesplněný skladební požadavek ze skupin 1-3 (skok, rovnovážný prvek, prvek stojem na rukou) 1,5 bodu;

- za nesplněnou akrobatickou řadu 2 body;

- za neprojití stanovené délky pásu 0,5 bodu;

- ostatní srážky dle pravidel SG ČASPV, ASŠK a ČOS (2007).

Ženy – kategorie III.

Volná sestava se skladebními požadavky, s libovolným hudebním doprovodem na audio CD, délka sestavy 60 - 80 s;

 • gymnastický pás 10 - 12 m dlouhý
 • nejméně dvakrát projít délku pásu
 • sestava musí obsahovat (skladební požadavky):
 1. gymnastický skok s velkým rozsahem,
 2. rovnovážný prvek s výdrží v postoji jednonož,
 3. akrobatický prvek
 4. dvojný obrat jednonož (360°)
 5. akrobatickou řadu (spojení alespoň 3 různých rychlých akrobatických prvků bez vloženého kroku; výjimku tvoří řady obsahující 2 rychlé přemety vpřed + další prvek, nebo 2 rychlé přemety vzad + další prvek - tyto řady budou uznány jako tříprvkové, i když obsahují pouze 2 různé prvky)

 

Bodové srážky – hodnocení z 10 bodů:

- za každý nesplněný skladební požadavek ze skupin 1-4 (skok, rovnovážný prvek, akrobatický prvek, obrat)

1,5 bodu;

- za nesplněnou akrobatickou řadu 2 body;

- za neprojití stanovené délky pásu 0,5 bodu;

- za nesplnění časového limitu 0,5 bodu;

- ostatní srážky dle pravidel SG ČASPV, ASŠK a ČOS (2007).

 

Muži – kategorie III.

Volná sestava se skladebními požadavky;

 • gymnastický pás 10 - 12 m dlouhý
 • nejméně dvakrát projít délku pásu
 • sestava musí obsahovat (skladební požadavky):
 1. gymnastický skok s velkým rozsahem
 2. rovnovážný prvek s výdrží, např.: sed s přednožením, váha předklonmo, stoj na hlavě
 3. prvek stojem na rukou
 4. akrobatickou řadu (spojení alespoň 3 různých rychlých akrobatických prvků bez vloženého kroku; výjimku tvoří řady obsahující 2 rychlé přemety vpřed + další prvek, nebo 2 rychlé přemety vzad + další prvek - tyto řady budou uznány jako tříprvkové, i když obsahují pouze 2 různé prvky)

 

Bodové srážky – hodnocení z 10 bodů:

- za každý nesplněný skladební požadavek ze skupin 1-3 (skok, rovnovážný prvek, prvek stojem na rukou) 1,5 bodu;

- za nesplněnou akrobatickou řadu 2 body;

- za neprojití stanovené délky pásu 0,5 bodu;

- ostatní srážky dle pravidel SG ČASPV, ASŠK a ČOS (2007).

 

 

Případné nejasnosti budou konzultovány na poradě rozhodčích před závodem.

V Praze dne 19.9.2017

Zpracoval: Bohuslav Povondravloženo dne: 31.10.2023 15:56:42 poslední změna: 31.10.2023 15:56:42 Miroslav Vrána

Přílohy:

Propozice k memoriálu Ády Hochmanna
1503008084_memorial_ady_hochmanna_2023.pdf

(velikost 172793 bajtů)
Požadavky estav MAH 2023
1503008084_pozadavky_sestav_mah_2023.pdf

(velikost 1940283 bajtů)
zobrazeno: 193 x