Články

O.S.O.

Soutěž pro každého !!!

Autor příspěvku: Milan Sobota

Vložil: dne: 17.11.2003

Co znamená posloupnost vysílacích znaků SOS, ví asi každý - volání o pomoc "Spaste naše duše". Výše uvedený titulek se snaží nenápadně naznačit, že nejen naše duše je třeba spasit ... S otevřeně přiznanou nadsázkou se jedná o pokus "spasit" obraz naší organizace v očích veřejnosti. Zkratka v nadpise totiž skrývá název výtvarně propagační soutěže právě vyhlašované Klubem cvičitelů Č.O.S., jenž zní:

OZNAČME SVOJE OŘE

Podstatou soutěže je označení libovolného dopravního prostředku tak, aby byla jasně patrna příslušnost jeho majitele či uživatele k Sokolské organizaci.Toto označení by mělo být trvalého charakteru, tedy ne jen pro tuto soutěž.

Soutěžní příspěvky budou hodnoceny v následujících kategoriích:

1) Označený oř. Zahrnuje všechny, kteří na svoji čest prohlásí, že již uvedený postup na svém oři aplikovali. Stačí stručný popis.

2) Nejvhodněji ztvárněné označení oře (po stránce vzhledu a funkčnosti s přihlédnutím k dostupnosti pro širší užití).

3) O nejkurióznějšího označeného oře. Prostor pro fantazii v celé její šíři (vysokou laťku nasadil pan Werich v pohádce "Až opadá listí z dubu.").

Všechny kategorie jsou rozděleny věkem na účastníky do patnácti let a na starší.

Zatím nejsem schopen seriózně slíbit divácko-čtenářské hlasování, tudíž v první kategorii budou výherci vylosováni a zbylé dvě kategorie vyhodnotí "odborná" jury. Pořadatel si vyhrazuje právo udělit zvláštní ceny mimo pořadí určeném jury, za mimořádně napadnuté (rozuměj s nápadem) počiny.

Pořadí v jednotlivých kategoriích budou vyhlášena, vítězové získají nejen slávu a uznání, ale i hodnotné ceny.

Přihlásit se můžete na následujících kontaktech:

E-mail: oso@cvik.cz

SMS na telefon: +420 604 518 141

pošta: Milan Sobota, Hromnice 120, PSČ 330 04

v případě telefonu a pošty uveďte výrazně, že se jedná o soutěž O.S.O.

V hlášení uveďte: jméno a příjmení, věk, jednotu, kontakt (nejraději E-mail), stručný popis, nákres či fotografii (papírové poctivě vrátím).

Vaše přihlášení se budu snažit potvrzovat.

Osobní data budou použita pouze pro jednoznačnou identifikaci soutěžících a nebudou v žádném případě poskytována pro jakékoliv další využití. Případná grafická řešení i fotografie zůstávají majetkem autora, jejich zaslání si dovoluji považovat za souhlas se zveřejněním, avšak výhradně v rámci této soutěže.

Výsledky soutěže najdete na adrese www.sokol.info do konce ledna příštího roku.

Uzávěrka prvního kola je ve středu 31.prosince 2003 24:00 hod.

s úctou

Milan Sobota

Hodnocení článku:

1pozn. 5 hvězdiček - nejlepší
0
0průměrné hodnoceni:
01.3
11
Počet hlasů 12

Diskuse k tomuto článku:

Přidejte diskusní příspěvek zde

26.10.2004 , Autor
Soutěž zahynula na úbytě. Nepřihlásil se ani jeden soutěžící.

Počet příspěvků 1.

zobrazeno: 3586 x