Články

Florbal v regionu Preha a středočeský kraj

Autor příspěvku: ing Kvičinská

Vložil: dne: 07.10.2004

Regionální soutěž ve florbalu 4 + 1 a v malém florbalu

Region Praha a Středočeský kraj.

Župy: Barákova, Budečská, Podbělohorská , Podlipného

1. Základní předpis regionální soutěže.

Regionální soutěž ve florbalu je postupová a končí oblastním přeborem ČOS. Soutěž se hraje systémem turnajů nebo samostatných utkání dle dohody zúčastněných družstev, přičemž je nutné sehrát všechna utkání jednokolovým systémem každý s každým.

2. Pravidla.

Hraje se podle upravených pravidel florbalu vydaných ČFbÚ, úprava pravidel pro systém 4 + 1 (případně 3+1 v závislosti na rozměrech tělocvičny) a 4+0 (malý florbal), zveřejněných, mimo jiné, v metodickém dopise Základy florbalu. Nejmenší povolený rozměr tělocvičny je 20*10 m, prostor musí být ohraničený stěnami nebo lavičkami tak, aby míček nemohl opustit hrací plochu, při zachování maximální možné bezpečnosti hráčů.

Hrací doba pro systém 4+1 (3+1) je 2 x 15 minut s přestávkou 10 minut

Hrací doba pro systém 4+0 je 2 x 10 minut s přestávkou 5 minut

V případě, že to budou podmínky soutěže vyžadovat, má pořadatel turnaje právo časy utkání upravit.

Pořadatel zodpovídá za zajištění regulérních podmínek pro konání turnaje – ohraničení hřiště, značení hřiště ve stylu a rozměrech blížících se pravidlům ČFbU s přihlédnutím k rozměrům tělocvičny, regulérní branky, míčky pro zápasy, zajištění pořadatelské služby, zajištění rozhodčích. V případě, že nebudou splněny podmínky pro klidný a regulérní průběh turnaje, nebudou výsledky turnaje započítány do celkových výsledků.

3. Kategorie

a) žáci od 8 do13 let - ročník narození 1996 - 1992

b) žáci, dorostenci od 14 do 17 let - ročník narození 1991 - 1988

c) junioři od 18 do 21 let - ročník narození 1987 - 1984

4. Podmínky účasti a organizace

Regionální soutěž vypisuje vedoucí regionu ve spolupráci se župami, které jsou v daném regionu. Do oblastního přeboru postupují sokolská družstva, která se v dané věkové kategorii umístí na 1., případně dalším místě, přičemž počet postupujících družstev z regionální soutěže bude záviset na počtu zúčastněných družstev.

Podmínkou účasti v soutěži je včasné zaslání závazné přihlášky nejpozději do 20.10. 2004, na přihlášky došlé po tomto datu nebude brán zřetel a družstvo nebude zařazeno do soutěže!

Před každým vzájemným utkáním předloží vedoucí družstev aktuální soupisku hráčů spolu s platnými průkazy (včetně fotografie a členských známek) ke kontrole věkové kategorie hráčů, přičemž platí, že vyšší kategorie se smí zúčastnit hráči pouze nižší věkové kategorie. Při turnaji je tato kontrola prováděna před zahájením turnaje, kontrolu provádí rozhodčí nebo vedoucí regionální soutěže.

Organizace soutěže.

Z rozhodnutí Komise florbalu náčelnictva ČOS jsou vedoucími regionální soutěže Praha a Středočeský kraj Dr. Zbyněk Kvičinský a Ing. Hana Kvičinská.

Hlavní rozhodčí soutěže – Tomáš Kvičinský (Licence rozhodčího C – ČFbU)

5. Řízení utkání v turnajích:

Jednotlivá utkání musí řídit pouze rozhodčí s licencí C - ČFbU, nebo s průkazem rozhodčího ČOS, vydaným Náčelnictvem ČOS.

6. Určení výsledku a pořadí.

Hodnocení: vítězství 2 body

Remíza 1 bod

Porážka 0 bodů

Pořadí bude určeno na základě součtu bodů ze všech sehraných utkání. V případě rovnosti bodů je dalším kritériem větší rozdíl vstřelených a obdržených branek. V případě stejného rozdílu rozhoduje lepší poměr branek ve vzájemném utkání. Poslední možností je sehrání rozhodujícího zápasu.

7. Ekonomické zajištění.

Jednotlivá družstva platí za účast v turnaji startovné 300 - 700,- Kč za jedno družstvo, dle výše nájemného, cen, počtu družstev a odměn pro rozhodčí. Poplatek se hradí v hotovosti na místě pořadateli turnaje, nebo předem na konto T.J..O výši startovného rozhoduje vedoucí regionu po dohodě s pořadatelem.

Pořadatel jednotlivých zápasů nebo turnajů hradí veškeré náklady na utkání nebo turnaj z vybraného startovného (pronájem, energie, a pod). Odměna rozhodčím činí min.150,-Kč za hrací den, odměny vyplatí pořadatel turnaje na místě.

8. Zaslání přihlášek:

Závaznou přihlášku do soutěže je nutné zaslat nejpozději do 20.10. 2004 na adresu:

RNDr. Zbyněk Kvičinský

U Ladronky 28

169 00 Praha 6

Dr. Zbyněk Kvičinský

Ředitel regionální soutěže ČOS

ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA

Do regionální soutěže ve florbalu

Region Praha a Středočeský kraj

Župa:.....................................................................TJ:...........................................................

Kategorie:..............................................................

Vedoucí družstva:................................................................................................................................

Kontaktní adresa, PSČ, telefon:...................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

Datum:............................ Podpis vedoucího a razítko TJ:............................................

________________________________________________________________________

ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA

Do regionální soutěže ve florbalu

Region Praha a Středočeský kraj

Župa:.....................................................................TJ:...........................................................

Kategorie:..............................................................

Vedoucí družstva:................................................................................................................................

Kontaktní adresa, PSČ, telefon:...................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

Datum:............................ Podpis vedoucího a razítko TJ:............................................

...............................................................................................................

Termíny konání turnajů Regionální soutěže Praha na rok 2004/2005

Kategorie I – mladší žáci:

Datum: 18.12. 2004

Místo: Sokolovna TJ Sokol Košíře (Klamovka)

Startovné: 500,-Kč (pronájem tělocvičny + ceny)

Startovné se hradí na místě před turnajem.

Kategorie II – Starší žáci:

Datum: 4.12. 2004

Místo: Tělocvična ZŠ Na Dlouhém lánu, Praha 6 Dejvice

Startovné: 700,- Kč (pronájem tělocvičny, mantinely, ceny)

Úhradu je nutno provést buď složenkou typu C nebo převodem na účet TJ Sokol Břevnov č. 161691359/0800, variabilní symbol 3333, nejpozději do 15.11. 2004.

Kategorie III – Junioři:

Datum: 26.3. 2005

Místo: Tělocvična ZŠ Na Dlouhém lánu, Praha 6 Dejvice

Startovné: 700,- Kč (pronájem tělocvičny, mantinely, ceny)

Úhradu je nutno provést buď složenkou typu C nebo převodem na účet TJ Sokol Břevnov č. 161691359/0800, variabilní symbol 3333, nejpozději do 20.2. 2005.

Výše uvedených turnajů se přihlášená družstva musí povinně zúčastnit, aby si zajistila případný postup na oblastní přebor.

Mimo soutěž:

Mikulášský turnaj pro kategorii I Mladší žáci,

Datum: 5.12. 2004

Místo: Tělocvična TJ Sokol Břevnov, Heleny Malířové 14, Praha 6

Startovné: 400,- (náklady na provoz, ceny a mikulášská nadílka pro děti)

Startovné se hradí na místě před turnajem. Přihlášky do 20.10. 2004 na adresu uvedenou v Rozpisu soutěže.

Další volné termíny pro uspořádání turnajů regionální soutěže:

2005

Leden : 29.1. , 30.1.

Únor: 20.2., 26.2, 27.2.

Březen: 6.3., 12.3., 13.3., 27.3.

Duben: 2.4., 3.4., 16.4., 17.4., 24.4.

Termíny jsou voleny až po Novém roce, aby zájemci o organizaci turnaje měli dostatek času na jejich přípravu. Termín uspořádání turnaje je třeba oznámit řediteli regionu nejpozději 3 týdny před datem konání turnaje. Výsledky všech uspořádaných turnajů v jednotlivých kategoriích se sčítají.

Pokud některý oddíl uspořádá turnaj, je jeho povinností pozvat s dostatečným předstihem (2-3 týdny) k účasti všechna přihlášená družstva v příslušné kategorii. Seznam družstev, která se přihlásila do soutěže bude po uzávěrce taktéž rozeslán. Přihlášená družstva mají povinnost zúčastnit se všech vypsaných turnajů.

Pokud se nikdo další k organizaci turnaje nepřihlásí, proběhne regionální soutěž jednokolově na vypsaných turnajích a jejich vítězové postoupí přímo do Oblastního přeboru ČOS.

Ředitel regionální soutěže

RNDr. Zbyněk Kvičinský

Ing.Hana Kvičinská

Hodnocení článku:

0pozn. 5 hvězdiček - nejlepší
0
0průměrné hodnoceni:
0
0
Počet hlasů 0

Diskuse k tomuto článku:

Přidejte diskusní příspěvek zde

Počet příspěvků 0.

zobrazeno: 4659 x