Články

Tři roky na Webu

malé ohlédnutí za třemi roky provozu našeho serveru

Autor příspěvku: Vladislav Voráč, administrátor

Vložil: dne: 01.01.2005

Tři roky na WEBu

Píše se rok 2000, vrcholí přípravy na XIII. všesokolský slet. Jakožto vedoucí nácviků skladeb mladších žáků a vedoucí nácviku skladby pro starší žáky a žákyně pociťuji poprvé naprostou nepružnost našeho informačního systému a nutnost si neustále vše obtelefonovávat a zjišťovat sám. Těch telefonátů a změn v organizaci například nácviků bylo opravdu mnoho a ani nepočítám počty telefonátů nutných pro předání aktuálních informací jednotlivým cvičitelům v jednotách. V té době měla email opravdu jenom hrstka lidí. A klíčové informace ? Ty většinou zůstávaly ležet jaksi většinou ,,na nesprávném stole“.

Již koncem roku 2000 se postupně začala rodit myšlenka informačního internetového serveru o Sokole. Oficiální stránky ČOS v té době byly pro tento účel naprosto nevhodné. Ač měly schopné administrátory Mirka a Jakuba Vránu, tak tito administrátoři velmi těžko získávali materiály k zveřejnění od jednotlivých útvarů. Výsledkem byla velmi zřídká aktualizace obsahu serveru a prakticky žádná užitečná informace pro členy a cvičitele.

Již od počátku je server SOKOL.INFO navrhován právě s ohledem na cvičitele a členskou základnu a to hlavně díky mé znalosti tohoto prostředí a znalosti potřeb těchto skupin. Od počátku je systém koncipován jako dynamický, což znamená, že jsou zavedeny jednotlivé databáze pro konkrétní evidence (např. akce, články, jednoty …) a pomocí programového kódu jsou z těchto evidencí zpracovávána data dle požadavků uživatele stránek.

Na podzim 2001 získává na popularitě operační systém Linux. Objevují se nové internetové servery umožňující uveřejnění stránek zadarmo na internetu. A právě díky této situaci byl právě Linux zvolen jako operační systém pro stránky SOKOL.INFO. Okolo listopadu 2001 se objevují zprávy o nové koncovce INFO pro internetové adresy. Neváhám a ihned si ji registruji pro využití pro svůj systém. Bohužel doména www.sokol.cz byla v té době, a dodnes je, v držení nesokolského subjektu, tak doména s koncovkou info byla dobrou alternativou. Systém je veřejně spuštěn v lednu 2002.

Na podzim roku 2001 ještě vznikají další informační systémy:

- Sokolská emailová konference, autor Aleš Müller, Sokol Malešice, která slouží k hromadnému rozesílání zpráv o dění v Sokole pomocí emailů

- Cvik.Info, což je informační server pro členy tehdy nově ustanoveného Cvičitelského klubu, jejichž jedním z cílů je komplexní informovanost členské základny a cvičitelů o akcích, autorem systému je Martin Sobota, Sokol Plzeň

Sokolská emailová konference posloužila velmi dobře například k vytvoření sborníku článků k cvičitelské konferenci, která se konala v březnu 2002. A právě na březnové konferenci byly poprvé představeny širšímu vedení jednot, žup a ústředí a cvičitelům všechny tři internetové systémy a v sekci modernizace bylo předneseno možné využití emailu pro komunikaci mezi členstvem Sokola.

Ihned od počátku je systém SOKOL.INFO tvořen jako otevřený, což znamená, že na tvorbě obsahu serveru se může podílet široká sokolská veřejnost. Tato vlastnost serveru byla naprostou novinkou mezi internetovými servery a byla velmi dobře přijata všemi členy a cvičiteli. Koncepce jednoho člověka, který se stará na serveru o vše je již v té době poněkud zastaralá – úspěchu se dá dosáhnout pouze při týmové práci.

Bohužel je mi mnohokrát naznačováno od nejvyšších představitelů ČOS, že tato koncepce je pro ně naprosto nepřijatelná. Mezi hlavní argumenty patří dodnes jejich otázka: Kdo by to kontroloval ? (či spíše cenzuroval, ale doba pokročila). Našim argumentem je, že každý kdo vloží do našeho systému informaci tak za ni ručí ! A jsme demokratický spolek, tudíž každý má možnost vyjádřit veřejně svůj názor !

Trnem v oku každého vedení je jakákoli otevřenější diskuse o nějaké problematice. Onou problematickou částí serveru jsou články a reakce na ně. Do této sekce má každý člen možnost vložit svůj článek nebo napsat svou reakci na jiný článek. Některé články se zabývají stěžejními problémy. Argument vedení: Některé články se neshodují s názorem spolku (či spíše jeho vedení) nebo ho poškozují navenek v očích veřejnosti. Naše otázka: Není tajení našich problémů před veřejností vůči veřejnosti nesolidním přístupem ?

Mnohá jednání o jakémsi posunu SOKOL.INFO dál většinou ztroskotala na výše uvedených argumentech vedení. Ovšem podařila se navázat spolupráce s nižšími stupni vedení ČOS, žup a jednot. Mnoho jednot pochopilo přínos našeho serveru a začaly vkládat své informace. I odborné útvary ČOS se chopily této možnosti. Velmi dobrá spolupráce je nyní s náčelnictvem ČOS a ústřední školou ČOS. Díky tomuto přístupu se na našem serveru objevuje množství informací z ústředí.

Během roku 2003 se ustaluje nabídka informací na serveru. Stejně jako na počátku provozu serveru patří k nejdůležitějším evidencím databáze pořádaných akcí. Tato evidence je postupně zdokonalována až do dnešní podoby. Velmi potřebnou se ukázala evidence dokumentů k stažení, kde je v současnosti množství výsledků soutěží a propozic k soutěžím. Největším našim překvapením je velký zájem o výměnu fotografií z proběhlých akcí.

Začátkem roku 2003 též spouštíme automatické rozesílání emailů s informacemi registrovaným uživatelů. Tyto emaily obsahují aktuální informace o všech změnách na našem serveru (nové akce, články, soubory …). Tento způsob je mezi členy velmi oblíbený a v současnosti se posílají stovky emailů uživatelům serveru.

Evidence na serveru jsou již v takovém stavu, že během roku 2004 probíhají pouze kosmetické úpravy serveru a jeho evidencí. Server již pokrývá většinu potřeb členů i cvičitelů a nepředpokládají se žádné velké novinky.

Aby se neopakovala v prvním odstavci popsaná situace okolo sletu v roce 2000 je náš server plně připraven na výměnu dat ohledně připravovaného sletu v roce 2006. Záleží teď na zodpovědnosti patřičných činovníků zda budou tyto schopnosti plně využity.

A jak jsme oblíbení u uživatelů ?

Úspěšnost internetových serverů se hodnotí podle počtu přístupů. Počet přístupů je vlastně počet žádostí klientů o nějaká data ze serveru. Například pokud uživatel prohlédne deset stránek udělal právě deset přístupů na server.

Když jsme po prvním roce provozu serveru prolomili na podzim magickou hranici 5000 přístupu měsíčně vůbec jsme netušili, že za dva roky prolomíme hranici desetkrát vyšší. Ano více jak 50000 přístupů měsíčně (!), takto vysoký je zájem o informace na našem serveru.

A co říci závěrem ?

I nadále budeme aktivně pracovat na vylepšování našeho serveru. Budeme se snažit neustále prosazovat přenos informací v elektronické podobě. Server si získal za ty tři roky svou pevnou pozici v informačních strukturách Sokola a je stále nejpropracovanějším nabízeným řešení. Na rozdíl od jiných systémů, vznikají tyto stránky dobrovolnou činností cvičitelů, čili zadarmo bez nároku na honorář a ve volném čase.

Za tři roky provozu děkuji všem svým spolupracovníkům na tomto systému. Bez vašich nápadů a vaší podpory by to opravdu nešlo.

Za všechny autory Vladislav Voráč, administrátor

Hodnocení článku:

2pozn. 5 hvězdiček - nejlepší
0
0průměrné hodnoceni:
03.7
1
Počet hlasů 3

Diskuse k tomuto článku:

Přidejte diskusní příspěvek zde

03.01.2005 , Vlastík Růžička, vruz@entu.cas.cz
Když to sem napíšeme všichni, zabereme tím hrozně místa a času čtenářům. Ale tohle mi nedá. "Sokol.info" je ohromná věc, hodně bezkonkurenční příklad naprosto profesionální a přitom naprosto obětavé práce pro naši věc. Tyrš by měl z tebe, Vláďo, radost.

03.01.2005 , Miroslav Skořepa, mskorepa@karneval.cz
Plně se ztotožňuji s Vlastíkem Růžičkou. Mám z Tebe Vláďo velkou radost.

03.01.2005 , Patrik Borkovec
Vláďa svým počinem, který ho stál nejen spoustu času a umu, zacelil místo, které zde velice chybělo. Je smutné, že jeho dílo je bráno bratry Bernardem a Lomeckým negativně. Sokol.info je nástroj, který pomáhá především cvičitelům a ti se zde mohou dozvědět mnoho informací, které jsou pro jejich práci potřebné, nebo alespoň užitečné. Určitě nechápeme sokol.info jako konkurenci sokol-cos.cz, ale jako doplněk, který dokáže nabídnout cílené skupině (cvičitelé, vzdělavatelé) rychlejší a obsáhlejší informace. Pokud tyto dva servery poběží pod "jednou střechou" s jasným rozdělením "kompetencí", bude to pro Sokoly výhra. Výše jmenovaní bratři by se neměli obávat ani odkazu "články". Sokol byl vždy demokratickým spolkem a jedním ze základů demokracie je i otevřená diskuse. Pokud bychom ji zakazovali, nebo jí kladli překážky, nevrhalo by to Sokol dobré světlo. Diskutujme, debatujme, kritizujme, obhajujme a sami budeme překvapení, kolik problémů tím dokážeme vyřešit.

05.01.2005 , Václav Dostál, Olomouc, Tom.Dostal@centrum.cz

05.01.2005 , Václav Dostál
Výborně, Vláďo! Nenechej se odradit. Nenechejte se odradit ani vy ostatní mladí. Zdá se, že nadešel čas, abyste - zatím třeba jen duchovně - převzali "štafetu" od nás starších, bohužel v mnoha případech namyšlených.Omlouvám se za předčasné odklepnutí (hned po uvededení jména) při předchozím vstupu. Pravděpodobně je to způsobeno mou "sklerózou". Je mi 66 let a tak snad na ni mám "nárok". Moje správná adresa: Tom.Dostal@centrum.cz.Právě dnes - na schúzi župního náčelnictva - se chystám navrhnout vstup naší Olomoucké - Smrčkovy župy do stránek sokol info. (Došla mi trpělivost s čekáním na kompetentní). Jak jsem dopadl, to "ihned" napíšu.

12.01.2005 , Darina Tvrdíková, Sokol Královské Vinohrady, darcat@centrum.cz
Souhlasím se vším, co bylo řečeno. Hlavně se nenechat odradit nějakými zaostalci, kteří se nedokáží smířit s tím, že člověk chce taky vyjádřit svůj vlastní názor.

21.01.2005 , Miluše Pokorná, TJ Sokol Kralupy n/Vlt. ,pokornyp@raz-dva.cz
Jiné hodnocení servru sokol.info nemůže být jiné než kladné. Aktuálnost a přehlednost informací je úžasná výhoda. Takže v naší jednotě se zvýšila účast na sokolských akcích o 100%. Neumím si už představit jinou informační cestu k nám na jednoty. Negativní hodnocení snad nemůže být bráno vůbec vážně, pokud neslouží ke "zvýšení publicity" tohoto servru.

13.02.2005 , Terezie Schafferhansová, TJ Sokol Hluboká, rezinka07@centrum.cz
Musím jen a jen gratulovat a souhlasím s výše napsaným. Stránky jsou moc fajn a myslím že přesně to Sokol potřeboval. Co je pro mě "trochu" překvapující, že čtu o nějaké cenzuře či o tom, že někdo někde nahoře by chtěl hlídat co kdo napíše. Copak jsme komunistická organizace aby se tu hlídalo co, kdo, kdy, kde řekne či napíše?? NEJSME. Tak mi přijde i zbytečná ta anketa o zveřejňování článků, myslím jestli něco poškozuje jméno SOkola na veřejnosti tak je to tohle a je pro mě nepochopitelné že vůbec někdo může volit něco jiného než svobodné vyjádření. Nikdo přeci není dokonalý a ani Sokol ne, proč se před veřejností tvářit jinak, jsme lidi jako všichni a jen přiznáním chyb a otevřenou komunikací se můžem všem ostatním přiblížit. Vždyť, jak se musí cítit člověk, který přijde do organizace, která vypadá naprosto dokonale a najednou zjistí že je to jinak?

Počet příspěvků 8.

zobrazeno: 4211 x