Články - Všesokolský slet

Sokol.Info a Slet 2006

jak přispěje náš server k informovanosti o Sletu, nabídka pro autory,cvičitele, jednoty, župy a ústředí

Autor příspěvku: Vladislav Voráč, Sokol Libeň

Vložil: dne: 13.07.2005

Vážení vedoucí nácviků sletových skladeb, ústřední cvičitelské sbory a cvičitelé z řad jednot,

protože se nám Slet blíží, blíží se první regionální (župní) nácviky, jednoty se připravují na nábory cvičenců do jednotlivých sletových skladeb je třeba přehledně začít distribuovat i informace směrem k cvičitelům v jednotách i případným zájemcům o nácvik skladeb z řad členstva a veřejnosti.

1. Informace směrem k cvičitelům v jednotlivých jednotách – regionální nácviky skladeb

Sokol.Info je plně připraveno na distribuci pozvánek na regionální (župní) nácvičné srazy i informací o jednotlivých župních sletech a ukázkách sletových skladeb.

Doporučujeme všem ústředním cvičitelským sborům vkládat termíny nácvičných srazů do termínové listiny akcí na www.sokol.info

Informace z termínové listiny proniknou nejen k plno členům Sokola, ale i např. do časopisu Sokol - redakce ji využívá pro tisk první strany metodických listů vložených do každého časopisu.

Trocha práce se zveřejněním na internetu se Vám vyplatí, protože sokol.info je v současnosti nečtenějším server o Sokole. Jako jediný server o Sokole se můžeme pochlubit nyní s 80000 (!) přístupy měsíčně.

Nemusíte se obávat složitosti práce se serverem. Všechna data se vkládají pomocí jednoduchých formulářů.

Příklad správného vložení termínu nácviku skladby na sokol.info:

a. Pokud jste tak ještě neučinili zaregistrujte se na adrese http://www.sokol.info/ca/usereng/registrace.php

Registrací se Vám otevřou možnosti vkládání a opravování informací na serveru.

b. Je nutné uvést správný email, protože se Vám na něj odešle tajný aktivační klíč, kterým dokončíte registraci.

c. Nácvičné srazy doporučujeme vkládat výhradně do evidence akcí. Pokud máte nějakou zajímavou informaci k vaší sletové skladbě můžete ji vložit do Sekce Slet 2006.

d. Doporučujeme při zadávání typu akce uvést: Slet – regionální nácvik a do titulku uvést též název vaší skladby (např. Župní nácvičný sraz skladby Výlet s aerobikem).

e. Doporučujeme zvolit zobrazení akce v daných sekcích sokol.infa tj. zaškrtnout všechny volby: hlavní server (www.sokol.info), sekce o sletu (slet2006.sokol.info)

f. Po vyplnění všech povinných údajů se data uloží na server a po kontrole administrátorem budou uveřejněny.

Celý postup nezabere při troše cviku více jak 5 minut za předpokladu, že už někde máte pozvánku napsanou (pozvánka lze bez problémů přenést pomocí schránky systému do formuláře na internetu).

2. Obecné informace o Sletu

Sokol.Info nebude příliš duplikovat informace již uveřejněné na oficiálních stránkách ČOS. Na těchto stránkách je již obsaženo množství obecných informací o Sletu. Sekci o Sletu spravuje přímo Mirek Vrána, náčelník ČOS.

Sokol Info se bude soustředit hlavně na efektivní přenos informací směrem k cvičitelům i členstvu a rychlou výměnu informací mezi všemi úrovněmi (ústředí – župy – jednoty- cvičitelé – členové)

3. Sokol Info pro jednoty

Uvažuje se o možnosti průběžného uveřejňování jaká skladba se v jaké jednotě cvičí a poznámek jednot k nácvikům. Tyto informace jsou velmi důležité pro členstvo i případnou veřejnost.

Informace půjdou průběžně upravovat přímo zástupci jednotlivých jednot či žup přes připravované formuláře na sokol.info

Tuto funkci spustíme pouze při dostatečném zájmu ze strany jednot a žup.

4. Propagace vaší sletové skladby na sokol.info

Pokud bude zájem a jisté technické podmínky jsme schopni zřídit prostor pro stránky s informacemi o jednotlivých skladbách, který bude spravován např. autory skladby či ústředním sborem, který bude mít plnou kontrolu nad obsahem.

Příkladem může již být skladba Výlet s aerobikem na adrese: http://aerobik.sokol.info

Věřím, že vás předešlé body tohoto textu zaujaly a že se dle svých možností zapojíte do informačního serveru sokol.info

Za všechny autory

Vladislav Voráč, administrátor

Hodnocení článku:

4pozn. 5 hvězdiček - nejlepší
0
0průměrné hodnoceni:
04.2
1
Počet hlasů 5

Diskuse k tomuto článku:

Přidejte diskusní příspěvek zde

14.07.2005 , Janča laumanova@volny.cz
Je to super.Informace o sletu takhle budou konkrétnější a budou víc přehledné.Dík Janča.

18.07.2005 , Šárka Brothánková, zjihoceska@sokol-cos.cz
To je přesně ono! Díky Vláďo. Jdu do toho. Jako tajemnice župy jsem připravená pomoci všem jednotám, cvičitelům a členům naší župy při výměně informací o sletovém dění.Šárka

Počet příspěvků 2.

zobrazeno: 4591 x