Články - vzdělavatelé

Miroslav Tyrš aneb kam s ním ...?

postřeh k článku "Podstata sokolské myšlenky", časopis Sokol č.1/2007

Autor příspěvku: Milan Sobota

Vložil: Milan Sobota dne: 07.03.2007 04:50:08

    Výše uvedený článek pojednává o veskrze důležitém tématu, ke kterému se nehodlám v těchto řádkách vyjadřovat. Chci se zmínit o poučení zcela jiného druhu, které poskyt mně osobně.

    Přestože jsem se snažil přečíst veškerou dostupnou literaturu, rozhodně se necítím být odborníkem na dílo bratra Miroslava Tyrše, takže mně ani nepřekvapilo, když jsem jeden z uvedených citátů nedokázal nikam zařadit. Nicméně motivován závěrečnými slovy článku, jsem přece jen uvedený citát zadal do internetového vyhledávače, netušíc jaký hanebný komplot odhalím.

    Zjistil jsem, že Jan Neruda, tento proradný Tyršův současník drze použil Tyršovo "kdo chvíli stál, již stojí opodál ..." ve své sbírce Zpěvy páteční. Omluvou mu nemůže být ani fakt, že ji za svého života nenechal vydat knižně a tak vyšla až pět let po jeho smrti, dvanáct let po skonu bratra Miroslava.

    Napáchané škody jsou neoddiskutovatelné! Veškerá literární věda naprosto bezelstně (až tupě) na toto plagiátorství přistoupila a celé generace studentů se tudíž v literatuře učí tyto zcestné údaje. O skutečném autorovi se naprosto nezmiňující.

    Neruda tuto myšlenku navíc použil v naprosto nevhodném, ba z dnešního sokolského hlediska až přidrzlém kontextu. Posuďte sami:


Pryč s klímotem již u kormidla lodi:

kdo chvíli stál, již stojí opodál,

den žádný dvakráte se nenarodí,

čin dvakrát nezraje - jen dál, jen dál!

    Úplně se ztotožňuji se závěrečenou větou sestry náčelnice, opravdu nestačí pouze věřit. Ušetříme si tím totiž (h)různá překvapení, že spousta věcí je vlastně jinak, než se dlouhodobě jeví.


    Kdo jiný by nás o tom měl poučit fundovaněji než kandidát na vzdělavatele ČOS.

Hodnocení článku:

5pozn. 5 hvězdiček - nejlepší
0
0průměrné hodnoceni:
02.7
7
Počet hlasů 12

Diskuse k tomuto článku:

Přidejte diskusní příspěvek zde

Počet příspěvků 0.

zobrazeno: 5694 x