Články - stalo se

Kandidátky na náčelnici a náčelníka ČOS

Zápis ze schůzky kandidátní komise žen a mužů všestrannosti ČOS konané 20.4.2007

Autor příspěvku: Ludmila Ryšavá -předsedkyně kandidátní komise žen

Vložil: Michal Pávek dne: 09.05.2007 12:09:32

Z  Á P I S 

ze schůzky kandidátní komise žen všestrannosti ČOS konané 20.4.2007

 

Účast : Ludmila Ryšavá, Štěpánka Bartošová, Marie Bartošová, Věra Pařízková

Omluvena : Jarmila Neckařová

 

Komise obdržela návrhy z 24 sokolských žup a 8 T.J. Návrh župy Sladkovského byl odeslán po stanoveném termínu a nebyl zařazen.

 

Návrhy podané na činovnické místo náčelnice zněly na sestry :

Lenka Kocmichová

Jana Pechmanová

I. místonáčelnice :

Jana Pechmanová

Ludmila Raková

Věra Vránová

místonáčelnice :

Věra Drápalová

Helena Justová

Vanda Marušová

Jana Pechmanová

Ludmila Raková

Dagmar Toncarová

Věra Vránová

Jmenované sestry byly s návrhem seznámeny a souhlasí.

Poznámka : Seznam je řazen abecedně, bez ohledu na počet podaných návrhů.

Charakteristiky :

Ing. Lenka KOCMICHOVÁ

narozena : 23.6.1959

členství v ČOS od roku 1991

T.J. Sokol Královské Vinohrady, župa Jana Podlipného

kvalifikace : I. tř. SV, I. tř. RG, cvičitel lyžování

funkce v T.J. : náčelnice

cvičitelka starších žákyň, dorostenek, RG, AE

funkce v župě : vedoucí komise RG

funkce v ČOS : místonáčelnice ČOS od roku 1994

I. místonáčelnice ČOS : dvě volební období

vedoucí komise RG N ČOS

spoluautorka sletové skladby pro seniory Ta naše písnička česká

Sestra Lenka Kocmichová je odborně na výši, velmi schopná organizátorka a výborná metodička.

 

Ing. Jana PECHMANOVÁ

narozena : 23.10.1961

členství v ČOS od roku 1990

T.J. Sokol Spořilov, župa Pražská Scheinerova

kvalifikace : II. tř. RD+PD

funkce v T.J. : náčelnice, vzdělavatelka

cvičitelka RD

spoluautorka sletové skladby pro RD Korálky

Ludmila RAKOVÁ

narozena : 6.10.1953

členství v ČOS od roku 1991

T.J. Sokol Český Brod, župa Barákova

kvalifikace : III. tř. SV, II. tř. Zdr.TV

funkce v T.J. : náčelnice

funkce v župě : místonáčelnice

funkce v ČOS : místonáčelnice ČOS od r. 2004

členka komise Zdr.TV N ČOS

Sestra Ludmila Raková je organizačně velmi schopná, spojuje svou profesi fyzioterapeuta s cvičitelskou a lektorskou činností.

 

Věra VRÁNOVÁ

narozena : 14.5.1969

členství v ČOS od roku 1991

T.J. Sokol Spořilov, župa Pražská Scheinerova

kvalifikace : II. tř. SV, II. tř. AE

funkce v T.J. Sokol Pražský : cvičitelka PD

funkce v župě : vedoucí komise školení

funkce v ČOS : členka komise školení N ČOS

 

Věra DRÁPALOVÁ

narozena : 11.7.1955

členství v ČOS od roku 1990

T.J. Sokol Brno – Židenice, župa Dr. Jindry Vaníčka

kvalifikace : III. tř. SV, III. tř. PD

funkce v T.J. : starostka

funkce v župě : vedoucí PD

 

Helena JUSTOVÁ

narozena : 17.6.1975

členství v ČOS od roku 1992

T.J. Sokol Votice, župa Blanická

kvalifikace : II. tř. SV

funkce v T.J. : cvičitelka žákyň a žen

členka předsednictva výboru T.J.

funkce v župě : vedoucí sboru žen

členka župního náčelnictva

funkce v ČOS : členka sboru žákyň N ČOS

členka sboru žen N ČOS

Sestra Helena Justová je zkušená a velmi obětavá činovnice.

 

PaedDr. Vanda MARUŠOVÁ

narozena : 8.12.1953

členství v ČOS od roku 2000

T.J. Sokol Břevnov – Hradčany, župa Pobělohorská

kvalifikace : I. tř. SV

funkce v T.J. : cvičitelka žactva

funkce v ČOS : členka komise soutěží N ČOS

členka komise Fair play ČOS

 

Dagmar TONCAROVÁ

narozena : 23.5.1953

členství v ČOS od roku 1990

T.J. Sokol Maxičky, župa Severočeská Novákova

kvalifikace : II. tř. SV, II. tř. Zdr.TV, II. tř. PD

funkce v T.J. : náčelnice

funkce v župě : náčelnice

funkce v ČOS : členka sboru RD+PD N ČOS

autorka sletových skladeb RD v letech 1994 a 2000

Ve funkci místonáčelnice by ráda byla nápomocna v oblasti mladších věkových skupin.

 

Návrhy mnohých žup se lišily od kandidátního řádu a proto nejsou v kandidátce uvedeny sestry :

Dana Absolonová, Radka Daňková, Anna Jurčíková, Marcela Kostohryzová, Jarina Žitná – nebyly seznámeny s návrhem a předsedkyni kandidátní komise, Ludmile Ryšavé sdělily, že s návrhem nesouhlasí.

Věra Pařízková, Ludmila Ryšavá, členky kandidátní komise – nemohou kandidovat.

 

 

 

 

Ludmila Ryšavá v.r.

předsedkyně kandidátní komise žen

odboru všestrannosti ČOS

 

 

 

 

ZÁPIS

ze schůzky kandidátní komise mužů všestrannosti ČOS konané 20.4.2007

 

 

Přítomni : Eduard Bartoš,František Beran, Petr Jirků,Miroslav Rohel,Zdeněk Svoboda,

Josef Šrámek,Josef Zedník

 

V určeném termínu obdržela komise návrhy z 18 žup a 4 jednot.

 

Na funkci náčelníka všech 22 návrhů bylo na jméno : Miroslav Vrána

 

Na prvního místonáčelníka byli navrženi :

Jaromír Kučera

Pavel Strejček

Petr Svoboda

 

Na místonáčelníka :

Jaromír Kučera

Petr Svoboda

 

V návrzích na prvního místonáčelníka a místonáčelníka byl navržen Josef Zedník ,který se svým navržením jednak nesouhlasí a jednak jako člen kandidátní komise nemůže kandidovat.

 

Všichni navržení jsou uvedeni v abecedním pořadí bez ohledu na počet návrhů,

 

 

Zapsal : Zdeněk Svoboda

vedoucí kandidátní komise

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stručná charakteristika kandidátů :

 

Jaromír Kučera : narozen 20.srpna 1951 , člen TJ.Sokol Žižkov II, ,

místonáčelník ČOS , metodik , vedoucí komise aerobiku , vedoucí komise školen , cvičitel III.třídy všestrannosti , I. třídy rytmické gymnastiky , I. třídy aerobiku , II. třídy zdravotní T.V.

 

Pavel Strejček : narozen 22.června 1954 , člen TJ.Sokol Plzeň III. vedoucí cvičitelského

sboru starších žáků , cvičitel II. třídy

 

Petr Svoboda : narozen 26.července 1977 , člen TJ.Sokol Hodkovičky ,

I. místonáčelník ČOS , metodik , vedoucí cvičitelského sboru mladších žáků , cvičitel II. třídy

 

Miroslav Vrána : narozen 10.června 1943 , člen TJ. Sokol Pražský , náčelník ČOS ,

vedoucí cvičitelského sboru mužů a dorostenců , cvičitel II. třídy

 

Hodnocení článku:

0pozn. 5 hvězdiček - nejlepší
0
0průměrné hodnoceni:
01
2
Počet hlasů 2

Diskuse k tomuto článku:

Přidejte diskusní příspěvek zde

Počet příspěvků 0.

zobrazeno: 6205 x