Informace pro účastníky WG2007z ČR

Informační bulletin o WG2007

Autor příspěvku: Miroslav Vrána

Vložil: Miroslav Vrána dne: 26.06.2007 18:37:00

Informace

 

o

13. světové gymnaestrádě

 

 

DORNBIRN – Rakousko

 

 

2007

 

 

13. světová gymnaestráda, Dornbirn 2007

 

Gymnaestrády jsou významné sportovní události pořádané světovou gymnastickou organizací FIG. České (Československé) výpravy se zúčastnily, po dlouhé přestávce způsobené minulým režimem, světových gymnaestrád v r. 1991 v Amsterodamu, v r. 1995 v Berlíně, v r. 1999 v Goteborgu a v r. 2003 v Lisabonu. Každé gymnaestrády se zúčastňuje cca 17 – 24 tisíc účastníků, kteří předvádějí svoje vystoupení ostatním cvičencům i dalším divákům. Je to vlastně přehlídka pódiových a hromadných skladeb cvičenců z oblasti „Sportu pro všechny“.

I letos, na 13. světové gymnaestrádě (13th World Gymnaestrada 2007, WG2007), které se uskuteční v Rakousku, v zemi Vorarlberg, v Dornbirnu a okolí,  se sejde asi 24 tis. účastníků z 52 národních výprav. Česká výprava cvičenců se WG2007 také zúčastní. Organizací je pověřena Česká gymnastická federace (ČGF) ve spolupráci s Českou asociací spotu pro všechny (ČASPV), Česká asociace univerzitního sportu (ČAUS) a Česká obec sokolská (ČOS). Celkový počet účastníků výpravy ČR je 795, z toho ČASPV 457, ČOS 286, ČAUS 33, skupina pro FIG GALA 6 a vedení 13.

 

Vedení české výpravy na WG2007 :

 

Marie Kalašová           –    ČGF, vedoucí výpravy ČR

Josef Bučko                -     ČGF zástupce vedoucí výpravy ČR

Miroslav Zítko             -     vedoucí výpravy ČASPV

Miroslav Vrána           -      vedoucí výpravy ČOS

Eva Hložková             -      vedoucí výpravy ČAUS

Šárka Panská             -      VŠ

Daniel Kobr                 -      lékař výpravy

Iveta Šimůnková         -      tajemnice výpravy ČR

Lucie Mazačová          -      tlumočnice

Zdeněk Šneberger      -      kameraman

Miroslav Šneberger     -      kameraman

Ferdinand Mazal         -      prac. ve stánku výpravy

Jan Nitka                     -      prac. ve stánku výpravy

 

Všem, kteří dobrovolně věnují svůj volný čas a finanční prostředky tomu, aby by se 13. světové gymnaestrády v Dornbirnu za ČR zúčastnili děkujeme. I když někdy nebude pobyt v Dornbirnu snadný, věříme, že společně překonáme všechny problémy  a nakonec zbude pěkná vzpomínka na úspěšnou reprezentaci naší republiky v, mnohdy opomíjeném, sportovním odvětví, ve kterém máme dlouholetou tradici. Přejeme Vám příjemný pobyt a radost z pohybu i ze setkávání s cvičenci z celého světa. K tomu jsme se snažili udělat maximum, a pokud budete mít vážné problémy jsem připraveni vám pomoci. Ukažme světu, že český národ umí nejen cvičit, ale je i kulturní národ, který je slušný, tolerantní, ukázněný, obětavý a umí pomoci tam, kde je potřeba.

Udělejme společně všechno pro úspěšnou reprezentaci České republiky.

 

Vedení výpravy ČR na WG2007

  

 

Zkoušky, generálka a odjezd do Dornbirnu

 

Česká výprava se shromáždí v pátek dne 6.7.2007 v Praze – Řepích ve dvou základních školách. Pro účinkující jsou zajištěny šatny, WC, sprchy, elektrický přívod.  Tam si všichni odloží svoje zavazadla (již zabalená k odjezdu do Dornbirnu), zúčastní se zkoušek podle rozpisu a od 18 hod i generálky.

Po generálce od cca 20:15 hod nezbytná osobní hygiena, definitivní zabalení a osvěžení. Odjíždět se bude autobusy z ulice nedaleko od obou škol (blízko Delvity). Autobusy budou označeny a každý bude vědět do kterého autobusu půjde. Odjezdy autobusů do Dornbirnu budou rozfázovány od 21 do 23 hod. týž den, t.j. 6.7.2007 a stanoviště pro cvičence ze ZŠ Socháňova v ulici Drahoňovského (proti východu ze hřiště školy), pro cvičence za ZŠ Laudova v ulici Skuteckého (viz plánek Mapa repy dornbirn.pdf)

 

Rozdělení do škol v Praze:

- výprava ČASPV a ČOS (Pohoda i pódiovka Život) v Základní škole Socháňova Praha 5 – Řepy. Škola bude otevřena od 11 hod. Plánek cesty od tramvajové zastávky je uveden níže (viz plánek Mapa repy dornbirn.pdf).

- výprava ČOS (Chlapáci, pódiovky Výlet s aerobikem, Na pouti) a výprava VŠ (pódiovka Vivat Academia) v Základní škola Laudova, Praha 5 – Řepy. Plánek cesty od tramvajové zastávky je uveden níže (viz plánek Mapa repy dornbirn.pdf)

 

 

Plán zkoušek v Praze české výpravy na 13. světovou gymnaestrádu, Dornbirn 2007

Základní informace:

-         cvičební prostor = umělá tráva

-         nejsou značky – jen hrubé vymezení prostoru

Program zkoušek:

12.00 – 13.45                       příprava plochy, ozvučení…

13. 50 – 14.35                      Proper Fellows (Chlapáci, ČOS, Pavelka, Dosedla)

14.40 – 15.25                       Life (Život, ČASPV, Havrlantová)

15.30 – 16.15                       Vivat Academia (Ať žije Akademie, VŠ, Skopová, Hájková)

16.20 – 17.05                       Trip with aerobic (Výlet s aerobikem, ČOS, Beránková)

17.10 – 17.55                       Czech Relax (Česká pohoda, ČASPV, Novotná)

 

On a wake (ČOS, Buroňová) bude zkoušet v Tyršově domě.

 

Generální zkouška (v úborech)

 

18.00                         Zahájení (Kalašová, hosté…)

18.10 – 18.25                       Proper Fellows (bílá trička, šortky z úboru, nátepníčky)

18.30 – 18.45                       On a wake (Na pouti)

18.50 – 19.05                       Life

19.10 – 19.25                       Vivat Academia

19.30 – 19.45                       Trip with aerobic

19.50 – 20.05                       Czech relax

Všeobecné informace pro pobyt v Dornbirnu a okolí WG2007

 

Příjezd do Dornbirnu a ubytování ve školách:

V sobotu 7.7.2007 cca 6:00 – 9:00 hod.

Každý autobus zajede k příslušné škole tam vystoupíme, vyložíme zavazadla a počkáme na další pokyny vedoucích škol (uvedeno v tabulce ubytování).

Bydlíme celkem v 6ti školách: tři jsou v Dorbirnu (skladby ČASPV Pohoda a Život, vedení výpravy a skladby ČOS Na pouti), po jedné v Klausu, Weileru a Sulz-Röthisu (výprava ČOS a VŠ). Informaci o rozmístění do škol bude vyvěšeno při zkouškách v příslušné škole v Praze. Rozmístění ve školách bude také známo předem, obdrží vedoucí jednotlivých učeben.

Po příjezdu do škol obdrží každý účastník:

program WG2007, průvodce WG2007, mapu Dornbirnu a okolí s vyznačením škol, míst konání WG a veřejnou dopravní síť, informace (anglicky, německy),

účastnickou kartu, která opravňuje majitele:

- k dopravě veřejnými dopravními prostředky (vlak, autobus)

- k volnému vstupu na vystoupení mimo Národní večery a akademie Gala FIG

- ke vstupu do příslušné (své) školy

- k volnému vstupu do vybraných museí ev. dalších míst

Během WG všechna jednání mezi českou delegací a Organizačním výborem WG2007 (OC), musí vést jen vedoucí delegace.

Účastnickou kartu opatrujte, z bezpečnostních důvodů nemůže být vystaven duplikát, za novou kartu nutno zaplatit znovu 180 Euro !

V sobotu není zajištěno stravování, každý si zajistí sám!

 

Ubytování:

Školy (označení není oficielní, adresy platí)

Dornbirn 1: ČASPV

Bergmann Str., DORNBIRN

Dornbirn 2: ČASPV a ČOS Na pouti

Realschule Str., DORNBIRN

Dornbirn 3: ČASPV

Hochschule Str., DORNBIRN

Klaus: ČOS - vedoucí Pavel Brada a ČGF – vedoucí Josef Bučko

Volksschule, KLAUS

Weiler: ČOS – vedoucí školy Pavel Strejček

Volksschule, WEILER

Sulz-Röthis: ČOS – vedoucí školy Miroslav Vrána, VŠ – vedoucí Eva Hložková

Hauptschule, SULZ_RÖTHIS

Vzdálenost škol od sebe školy v Dornbirnu dostupné pěšky, školy v ostatních místech mezi sebou dostupné pěšky nebo autobusem, od Dornbirnu cca 40 min. vlakem

Příchod do ubytoven je povolen jen členům ubytovaných skupin a členům vedení výpravy. Každý se musí prokázat platnou účastnickou kartou nebo kartou OC WG:

- v každé ubytovně/škole bude jeden vchod a východ neustále dostupný a bude hlídán službou pořadatelů

- Vchod do ubytovny bude uzavřen v 0:00 hod. Po této hodině bude otevírán každou půlhodinu

- každá třída bude mít klíč, je nutno třídy zamykat a dávat klíč k pořadatelům

- cennosti nenechávejte ve třídách, nejlépe je dát je do uzamykatelného zavazadla a uložit u služby . Recepce, nouzové východy, světla, sprchy, toalety místnost pro vydávání snídaně atd budou zřetelně označeny.

- Doporučujeme chodit (zvláště v noci)i jezdit hromadnými prostředky ve skupinách

- Noční klid na ubytovně od 0:00 do 6:00 hod. respektujme.

- Každé poškození nábytku nebo zařízení musí uhradit národní delegace.

 

Hygiena

- každý musí udržovat nutnou hygienu. Pro odpadky používat určená místa.

- každý den musí osoba za skupinu ve třídě shromáždit odpadky z místnosti a dát je do kontejnerů.

- společné zařízení toalety, sprchy, koupelny musí být používány pouze pro osobní hygienu

Zákazy a omezení

- je zakázáno kouřit, brát drogy a pít alkoholické nápoje ve všech prostorách ubytoven, vč. toalet, sprch a pod. Služba v ubytovně je oprávněna osobu, která zákaz poruší vykázat/nevpustit z/do ubytovny

- je zakázáno používat jakékoliv vařiče

 

akce v neděli 8.7.2007

Zahajovací ceremoniál:

Stadion Birkenwiese, DORNBIRN, neděle 8.7.2007 - všichni

Časový harmonogram:

- 15:00 – 15:30 hod. výprava ČR má označení CZE 39 a shromáždiště na severozápadě od stadionu, vstup vchodem 2 nebo 3

- 16:15 hodzačátek slavnostního nástupu/pochodu na stadion vejdeme vstupem „North“ (sever)

- 16:30 – 18:30 hod. program zahájení. Výprava ČR bude sedět na vyhrazeném prostoru severní tribuny vedle.

Všichni účastníci výpravy budou mít společné oblečení výpravy. Vlajkonoš výpravy bude Jarda Vokáč. OC zajistí nosiče tabule s označením delegace.

Po odchod ze stadionu nasedneme do vlaku směr Feldkirch a vystoupíme s příslušné stanici blízko školy.

 

neděle 8.7.2007 od 20 hod v Klausu

„Vítejte v národních vesnicích“ (Welcome in National Villages) účast ubytovaných v Klausu, Weileru a Sulz-Röthisu

- vzájemný kulturní a sportovní program národních reprezentací a hostitelských vesnic (zatančí skupina z T.J. Vítkovice, vystoupí VŠ s pódiovkou a zahrajeme a zazpíváme s přinesenými hudebními nástroji (muzikanti – nezapomeňte!) Sejdeme se všichni z uvedených škol vedle základní školy v Kalusu (je tam malé, kryté pódium v parčíku) opat ve společném oblečení.

 

Vystoupení a zkoušky:

 

Pódiové skladby (Group Performance):

v halách v areálu výstaviště v Dornbirnu podle časového plánu a určené haly (hall). 60 minut před vystoupením se vedoucí skupiny ohlásí u zodpovědného pracovníka u vchodu do šatny, 40 minut před vystoupením přejde skupina do společné rozvičovny a 20 minut před vystoupením přejde do rozcvičovny v prostorách pro vystoupení.

Označení skupin:

CZE11 – Výlet s aerobikem (Trip with Aerobic) ČOS Jana Beránková

CZE12 – Na pouti (On a Wake) ČOS – Anna Buroňová, Jaroslav Chyba

CZE13 – Život (Life) - Havrlantová

CZE14 – Ať žije Akademie (Vivat Academia) – Skopová, Hájková

 

Vystoupení ve městech (City Performance):

ve vybraných městech budou vyhrazeny prostory – pódia pro vystoupení pod širým nebem.

Označení skupin:

CZE51 = CZE14

CZE52 = CZE13

CZE 53 = část Flying Boys ze skupiny CZE12

 

 

Hromadné skladby:

budou vystupovat na stadionu v Lustenau. Povrch stadionu je travnatý, rozměry stadionu jsou 115 m x 70 m. Před stadionem j velká plocha na rozcvičení a seřazení ( mohou se zde řadil 3 hromadné skladby. V blízkosti bude i prostor pro uložení nářadí (duchny s tyčemi) a náčiní (pivní přepravky). Šatny na převléknutí budou v kontejnerech a dozor nad věcmi nezajišťují pořadatelé ale některý člen příslušné skladby. Značky na stadionu jsou 2 m od sebe, jsou bílé a každá je označena číslem sloupce a písmenem řady.

Lustenau je asi 4 km západně od Dorbirnu, od vlaku tam jede autobus.

Každá skupina má 15 min. na vystoupení vč. příchodu, odchodu a přípravy nářadí.

Označení skupin:

CZE01 – Česká pohoda (Czech Relax) – skladba ČASPV (cvičí i cvičenci ČOS) - Novotná

CZE02 – Chlapáci (Proper Fellows) – skladba ČOS (cvičí i cvičenci ČASPV)- Pavelka, Dosedla – vede Miroslav Vrána

 

Výukové programy: zajišťují VŠ

CZE101 

CZE102

CZE103

CZE104

 

Gala FIG:

CZE06   Kolb Dance

 

Časový program zkoušek a vystoupení:

 

Pondělí 9.7.2007

CZE06    zkouška                      7:30 – 10:30 hod.       hala 6

CZE11    1. vystoupení              9:20 hod.                    hala 1

CZE01     zkouška                     10:30 – 11:00 hod       Reichshofstadion Lustenau

CZE14     1. vystoupení             11:00 hod.                   hala 2

CZE02     zkouška                     12:30 – 13:00 hod       Reichshofstadion Lustenau

CZE12     1.vystoupení              16:00 hod.                   hala 3

 

Úterý 10.7.2007

CZE06     zkouška                        7:30 – 10:30 hod.    hala 6

CZE01     1. vystoupení             13:20 – 13:35 hod.     Reichshofstadion Lustenau

CZE13     1. vystoupení              13:40 hod.                  hala 2

CZE02     1. vystoupení              14:30 – 14:45 hod.     Reichshofstadion Lustenau

CZE14     2. vystoupení              16:20 hod.                  hala 2

CZE52     vystoupení ve městě   17:00 hod.                  Bregenz

 

Středa 11.7.2007

CZE06     zkouška                        7:30 – 10:30 hod.       hala 6

CZE12     2. vystoupení              14:30 hod.                    hala 2

CZE01     zkouška na závěr WG 12:30 – 15:00 hod. Stad. Birkenwiese, DORNBIRN

 

Čtvrtek 12.7.2007

CZE06      zkouška                       7:30 – 10:30hod.         hala 6

CZE103    výukový program         9:00 – 10:00 hod.        hala 1

CZE01      2. vystoupení              10:20 – 10:35 hod.       Reichshofstadion Lustenau

CZE 02     2. vystoupení              11:30 – 11:45 hod.       Reichshofstadion Lustenau

CZE102    výukový program        11:30 – 12:30 hod.       hala 7

CZE51      vystoupení ve městě 15:00 hod.                     Hard

CZE13      vystoupení 2               15:45 hod.                    hala 10

CZE53      vystoupení ve městě 16:00 hod.                     Hard

CZE11      vystoupení 2               16:40 hod.                    hala 14

 

Pátek 13.7.2007

CZE06      zkouška                       7:30 – 17:30 hod.         hala 6

CZE13      3. vystoupení               9:20 hod.                      hala 7

CZE12      3. vystoupení             11:00 hod.                      hala 3

CZE11      3. vystoupení             12:40 hod.                      hala 9

CZE14      3. vystoupení             13:20 hod.                      hala 2

CZE06      1. vystoupení              18:00 hod.                     hala 6          

CZE06      2. vystoupení              21:00 hod.                     hala 6         

 

Sobota 14.7.2007

CZE101    výukový program         9:45 – 10:15 hod.         hala 2

CZE06      3. vystoupení              10:00 hod.                     hala 6

CZE100    výukový program        10:30 – 11:00 hod.        hala 2

CZE01     generálka na závěr     12:30 -  15.00 hod. Stad. Birkenwiese, DORNBIRN    

 všichni     závěr WG2007           16:00                      Stad. Birkenwiese, DORNBIRN

 

Závěrečný ceremoniál:

v sobotu 14.7.2007 od 16:00 hod na stadionu Birkenwiese, DORNBIRN. Národní výpravy se posadí do hlediště, bude následovat program a nakonec se všichni sejdou na ploše stadionu.

 

Odjezd z Dornbirnu:

15.7.2007 dostaneme ve školách poslední snídani, zabalíme, uklidíme a pojedeme cca v 9:00 hod od škol autobusy co nejblíže do většího města podle místa bydliště. Seznamy účastníků výpravy ČR do autobusů pro odjezd budou k dispozici nejpozději v Dornbirnu.

 

Lékařská služba:                        

Bude zajištěna v místech vystoupení, v lékařském středisku v areálu výstaviště i stadionu v Lustenau.

Každý účastník musí mít stále u sebe individuelní doklad o pojištění. Cěská výprava má svého lékaře, kterým je MUDr. Daniel Kobr, ubytován je v Dornbirnu 2.

.

Evropská tísňová linka (sdružené služby)            112

Linka na hasiče                                                    122

Linka na policii                                                      133

Linka na rychlou záchrannou službu - úraz          144

Doporučení:

Buďte opatrní na sluneční paprsky a nepřehánějte pití piva. Z každého kohoutku v Rakousku teče pitná voda!

Veřejná dopravní síť v Rakousku:

Účastnická karta je současně jízdenkou na veřejné dopravní prostředky v Dornbirnu a okolí: vlak (jezdí sever – jih a naopak), autobusy (jezdí ve směru východ a západ a zpět k vlakovým zastávkám). Mapu obdrží každý účastník, kromě toho služba v ubytovnách připraví jednoduché plánky nejbližších zastávek vlaků, autobusů i pěších tras.

Při dopravě sledujte směr vlaku: ze tří národních vesnic výpravy ČR je do Dornbirnu směr na sever (konečná je Bregenz), ve zpětném směru jsou národní vesnice směrem jižním (na Feldkirch). Vlaky budou jezdit ve dne každé 3 – 4 minuty a autobusy mají mít přípoj na vlaky.

 

Stravování, jídlo, nápoje:

Snídaně bude ve školách (celkem 8 snídaní od 8.7. do 15.7. včetně)

Časový pořad se dozvíme na místě.

Oběd:  harmonogram je podle skupin, aby se zamezilo frontám

 Ne      Po      Út       St       Čt        Pá      So

 

CZE 01          12:45 14:15 11:15 11:00 14:00 12:30 13:30      ČASPV - Pohoda

CZE 02          12:30 14:15 11:00 12:30 14:00 12:00 13:30      ČOS - Chlapáci

CZE 06          11:30 12:15 11:45 12:15 12:30 12:15 12:30      GALA FIG

CZE 11          12:00 13:00 12:15 11:15 11:30 13:15 12:00      ČOS – Trip with AE

CZE 12          13:15 11:30 11:45 11:15 11:45 11:45 12:45      ČOS – On a wake

CZE 13          11:15 11:45 14:00 11:30 12:00 11:15 13:00       ČASPV - Life

CZE 14          13:30 11:45 12:45 13:45 11:45 14:15 12:45        VŠ –Vivat academica

CZE 51          13:30 13:15 12:45 11:45 11:30 14:15 14:15         VŠ – Vivat acamica                                                                                                          

CZE 52          11:15 11:45 14:00 11:30 12:00 11:15 13:00              ČASPV – Life

CZE 53          13:30 11:45 14:15 11:30 13:00 14:00 12:45          ČOS – Flying Boys

Obědy se vydávají v halách č. 11, 12 a 13 na výstavišti v Dornbirnu.

Máme zaplaceno celkem 7 obědů (od 8.7. do 14.7. včetně).

Obědy jsou buď s masem nebo pro vegetariány (možnost volby). nápoj bude součástí oběda.  Přesnou organizaci výdeje snad brzy pochopíme.

Večeře:

se budou vydávat na stejném místě jako obědy. Máme zaplaceny 4 večeře a je jedno, kdy si je vyzvednete (podle časového harmonogramu otevření Výstaviště vyplývá - otevřeno do 15 hod., že se večeře nebude vydávat v neděli 8.7. – je zahajovací ceremoniál.)

 

Národní stánek ČR:

bude v hale č. 4 a může ev. sloužit jako místo srazu skupin.

 

Turistické možnosti:

Cestovní kanceláře nabízejí řadu výletů, ale většina z nich je časově i finančně náročná.

Zajímavá je lanovka z Dornbirnu na jeden z místních vysokých kopců svýhledem na okolí, cesta do Bregenzu s návštěvou jezera Constanz a výlet vlakem do Feldkirchu a pak autobusem (není na účastnickou průkazku) do Lichtejštejska (hlavní město Vadúz).

 

Seznam mobilních telefonů:

 

Marie Kalašová           –    ČGF, vedoucí výpravy ČR                  606 267 103

Josef Bučko                -     ČGF zástupce vedoucí výpravy ČR    603 205 836

Miroslav Zítko             -     vedoucí výpravy ČASPV                     777 315 545

Miroslav Vrána           -      vedoucí výpravy ČOS (prosí SMS)    728 180 021

Eva Hložková             -      vedoucí výpravy ČAUS                       728 886 812 

Šárka Panská             -      VŠ                                                       603 244 035

Daniel Kobr                 -      lékař výpravy                                      775 128 998

Iveta Šimůnková         -      tajemnice výpravy ČR                        777 235 352

Lucie Mazačová          -      tlumočnice                                          608 961 997

 

 

Na závěr:

sledujte vývěsky ve vašich ubytovnách, mohou tam být aktuální informace!

 

 

 

 

 

 

 

Zpracoval: Miroslav Vrána a Miroslav Zítko

V Praze 26.6.2007

Hodnocení článku:

0pozn. 5 hvězdiček - nejlepší
1
0průměrné hodnoceni:
04
0
Počet hlasů 1

Diskuse k tomuto článku:

Přidejte diskusní příspěvek zde

Počet příspěvků 0.

zobrazeno: 4695 x