Články

Sokolský slet pod Ještědem -- Sletový bulletin č. 7.

Sokolský slet pod Ještědem -- Sletový bulletin č. 7.

Autor příspěvku: Jarina Žitná

Vložil: Michal Pávek dne: 06.03.2008 21:24:53

 

                         Sletový bulletin č. 7.

 

 

                                                           

 

                                                            Motto:

                                                            Státy se udržují těmi ideály,

                                                            z nichž se zrodily.

                                                            (TGM)

 

 

Nazdar sestry a bratři!

      Čas pokročil, posíláme tedy další důležité informace.

 1) Znovu prosíme, aby veškerá korespondence byla vedena přes župu.

           Nemáme tolik organizátorů, abychom se mohli domlouvat s jednotami.

            Požadavek přímého jednání se župami byl uveden hned v prvních

            propagačních materiálech.

 2) Organizace vlastního sletu v Liberci.

      Pátek – 20. 6.    -              příjezd účastníků do Liberce, ubytování

                                     19,00  zahájení sletu v divadle F. X. Šaldy

                                                 představením Dvořákovy Rusalky

      Sobota – 21. 6.  -               zkoušky.

                                                 Chceme-li, aby předvedení skladeb mělo úroveň,   

                                                 Potřebujeme pro každou skladbu nejméně hodinu.

                                                 Z toho vyplývá i začátek první ranní zkoušky v 7,00

                                                 ráno, takže řazení od 6,15 hod. 

                                                 Pro sobotní zkoušky uvádíme časy na ploše, řazení

                                                 vždy o 40 minut předem.

                                                 Případné změny se dozvíte včas.

                          7,00 – 8,00   „Ta naše písnička česká“  - Věrná garda

                                                 ceremoniál zahájení sletu          

                          8,00 – 9,00    „ To všechno přines čas“  - ženy

                         9,00 – 11,00   „Malá hezká chvilka“ kužele, ženy

                                                 Obě garnitury, výměna cvičenek a závěr sletu

                       11,00 -  12,00  „Výlet s aerobikem“ – ženy a dorostenky

                       12,00 – 13,00  „Zpěv naděje“ – ženy

                       13,00 -  14,00   „Chlapáci II.“ – muži

                       14,00 -  15,00  „Bossa nova“ – žákyně

                       15,00 -  16,00  „Léto“  - ženy

                                                „Hrátky s hudbou“ – R + D a PD budou zkoušet

                                                až v neděli.

                                                 Čas vymezený na jednotlivé zkoušky musí být

                                                 bezpodmínečně dodržen, nelze připustit jakékoliv

                                                 zdržení. (To se, samozřejmě týká i generální

                                                 zkoušky v neděli dopoledne!!)

                        17,00  -            nástup před libereckou radnicí na náměstí

                                                 Dr. E. Beneše, vztyčení vlajek.

                                                 Zúčastní se všichni cvičenci a cvičenky!

                                                 Přijetí u primátora města.

                                                 Veškeré další pokyny později.

                        Večer -             setkání účastníků v hale.

                                                 V rámci setkání budou předvedeny

                                                 předem přihlášené pohybové skladby žup.

 

Neděle – 22. 6.

                    7,00 – 12, 30  generální zkouška – pořadí skladeb podle

                                           programu  odpoledního vystoupení

                   14,00 -             zahájení hlavního sletového programu

3)      Podrobnosti k řazení, nástupům dostanete nejdéle v dubnu. 

4)      Vstupenky do divadla.

5)      Během sletu se chceme pochlubit velkým bohatstvím, které máme v jednotách

            a  župách – tedy prapory. Prosíme Vás tedy, abyste je přivezli s sebou –

a předem nám oznámili, kolik jich bude. Potřebujeme to pro organizaci

slavnostního zahájení a ukončení sletu.

Upozorňujeme, že součástí zahajovacího ceremoniálu bude také

odhalení nového praporu župy Ještědské.

6)      Prosíme o rychlé vyřízení všech župních objednávek noclehů, stravování

a odznaků. Potřebujeme, aby vše bylo vyřízeno do 15. března!!

7)      Při rozmístění cvičenců jednotlivých skladeb na ploše jsme vycházeli

z nahlášených údajů. Doufáme, že už nedojde k velkým změnám

v počtech, znamenalo by to hýbat s celou choreografií, což je přesně to, co nejméně potřebujeme.

8)      Nezapomeňte, že každá přihlášená župa má povinnost přivézt si svého

ubytovatele a zařídit si vlastní služby v ubytovacím zařízení.

Pořádek a veškerou organizaci v ubytovnách má na starosti a zodpovědnosti

ubytovaná župa.

9)      Do konce března obdržíte na všechny župy formulář s požadovanými

údaji – na těchto formulářích budou i počty přivezených praporů,

jména zodpovědných činovníků za ubytování atd.  

Moc Vás prosíme o řádné vyplnění všech kolonek tohoto dotazníku, který

bude pro nás konečným dokumentem při přípravě sletu. Trváme na

vyplnění dotazníku tak, jak ho dostanete – prosíme, nevymýšlejte si

vlastní formulace – je to v zájmu korektního zpracování všech ´údajů.

V dotazníku bude místo i na případné připomínky. 

 

 

Snažíme se připravit třetí Sokolský slet pod Ještědem, jak nejlépe umíme,

Včasným plněním našich požadavků nám nesmírně pomůžete. Moc Vás prosíme

o předávání jednotlivých metodických pokynů zodpovědným cvičitelům včas,

stále jsme totiž nuceni vyřizovat spoustu stížností a dotazů, které jsou v podstatě zbytečné – jestliže ovšem byly zaslané údaje včas použity. 

Všem Vám již dnes děkujme za spolupráci, těšíme se na Vás a doufáme,

že sv. Petr nám bude milostivý.

 

                                                       Nazdar!

 

Milan Štryncl                            Vlasta Landová                             Jarina Žitná

    náčelník                                       starostka                                      náčelnice

Hodnocení článku:

3pozn. 5 hvězdiček - nejlepší
1
1průměrné hodnoceni:
23.7
0
Počet hlasů 7

Diskuse k tomuto článku:

Přidejte diskusní příspěvek zde

06.03.2008 22:31:57, Milan Sobota, sobotak@seznam.cz
Dovoluji si upozornit, že spolu s Bulletinem přišla douška, že uvedené informace budou ještě upřesňovány. Je to asi logické v tomhle předstihu, uvádím to jen aby to někdo nebral příliš dogmaticky.
:o)

24.06.2008 20:54:19, otakar
Nazdar vsesokolskemu sletu ,zde vam posilam na zaznam ze sobotniho vecera pro pobaveni a vzpominku http://www.youtube.com/watch?v=eMf4tiFnwds


uzijte si to

Počet příspěvků 2.

zobrazeno: 5179 x