Články

Podzimní výlet pražských a středočeských žup, Lány, 19.10.2008

Tradiční podzimní výlet proběhl již po 26., celkem se sešlo 165 účastníků.

Autor příspěvku: Petr Mikysek

Vložil: Petr Mikysek dne: 15.03.2009 12:24:13

Podzimní výlet pražských a středočeských sokolských žup

 Lány - 19.10.2008

Tradiční podzimní výlet proběhl již po 26., celkem se sešlo 165 účastníků.

Výlety pořádají dvakrát ročně (začátkem října a koncem dubna či začátkem května) tělocvičné jednoty pražských a středočeských žup pod záštitou člena komise pobytu v přírodě odboru všestrannosti ČOS bratra Zdeňka Lauschmanna. Kromě poznání určitého koutu naší vlasti v širším okolí Prahy bývají na programu hry, rozdělání a likvidace ohně a speciality akce jako zpěv písně, jazykohrátky, pamatovačka, a koupání v přírodě (tzv. modrá stuha).

Hlavním bodem programu bylo tentokrát setkání u příležitosti 90. výročí republiky.

První část účastníků (74) přijela vlakem do Rynholce a do Lán došla po trase bývalé koňské dráhy. Cestou se hrála hra „Ztracené stařenky“. Po slavnostním setkání u hřbitova si tito opekli buřty a poté bylo koupání v obecním rybníku (vykoupalo se nejméně 24 účastníků). Poté byl volný program.

Druhá část přijela dvěma zájezdovými autobusy a po společném setkání pokračovala ve vlastivědném programu, mj. návštěvou Hudlic (rodiště Josefa Jungmanna), Nového Jáchymova (zde Dr. Tyrš působil jako vychovatel) a Svaté (místo prvního setkání Tyrše s Fügnerem). Zde přednesl krátký projev starosta župy J.Podlipného bratr Novotný.

Všichni jsme se sešli, jak již bylo zmíněno v úvodu, na louce vedle lánského hřbitova. Zde jsme se pozdravili a ses. Věra Šťastná a br. Lubomír Novotný přednesli projevy k výročí republiky. Závěrem jsme si všichni zazpívali písně „Ach synku, synku“ a „Lví silou“ za doprovodu kytary bratra Lauschmanna.

Dále si jednotlivé skupiny (zástupci jednot) si připravily zdravice republice - například:

„Naše česká zemičko, Ty devadesátiletá babičko!

Přejeme Ti dobrý lid, do budoucna vždycky klid.

Zdar a sílu sokolí, ať jsme pevné soukolí!“ (Zlíchov)

“Republiko naše drahá, nastupuje Sokol Praha;

sokolík Tě "Nazdar!" zdraví, on je pro Tebe ten pravý!“ (Libeň)

“Máme radost, že jsme tady, zdravíme sokolské řady,

stojíme tu pěkně v šiku, máme rádi republiku!“ (St.Město)

„Republice zdar, jejím škůdcům zmar“ (Sokol Pražský, Košíře, na Mělníce).

Poté jsme se odešli poklonit památce T.G. Masaryka na lánský hřbitov. Kytici na hrob za všechny položila ses. Decastelová s jedním z nejmladších účastníků setkání a závěrem jsme všichni zazpívali státní hymnu.

V Lánech je možno kromě překrásného zámeckého parku se skleníkem a jezírkem  navštívit Muzeum T. G. Masaryka, které je citlivě umístěno do bývalého špejcharu. Této příležitosti jsme využili. V prvním a druhém patře jsou různé upomínky na prezidenta Masaryka a vznik republiky. Najdeme zde mj. písemnosti týkající se Hilsneriády a rukopisných bojů různá vyobrazení a sochy T.G. Masaryka. Mě nejvíce zaujal model bojiště u Zborova a jídelní stůl Masarykovy rodiny, kde měl každý člen rodiny své místo a k němu připojen stručný životopis. V přízemí muzea je výstavní síň a urna na příspěvky na jezdeckou sochu Masarykovu, která má stát před muzeem.

Výlet byl opět dobře připraven a podařilo se nám opět setkat se v hojném počtu, tentokrát na památné půdě Lán. A již se těšíme na 27. výlet na jaře 2009.

Nejstarší účastnicí byla ses. Decastelová ze Sokola Libeň, nejstarším účastníkem br. Ladislav Vácha ze Sokola Pražského, nejmladším účastníkem Václav Blahunek ze Sokola Libeň (cvičitelské dítě, necelé 4 měsíce, v kočárku). Tyto kočárky byly celkem tři: svými potomky se byli pochlubit i cvičitelé bratři Novákovi s manželkami (také z Libně).

Účast jednot:

01 župa Podlipného: Sokol Libeň, Sokol Staré Město, Sokol Hloubětín, Sokol Vysočany, Sokol  

                                               Satalice, Sokol Dolní Chabry, Sokol Karlín, Sokol Vršovice

02 župa Barákova: Sokol Brandýs nad Labem, Sokol Kostelec nad Labem, Sokol na Mělníce,

                        Sokol Říčany a Radošovice

03 župa Podbělohorská:  Sokol Košíře, Sokol Malá Strana, Sokol Hanspaulka

04 župa Jungmannova:   Sokol Dobříš

05 župa Scheinerova:     Sokol Pražský, Sokol Zlíchov, Sokol Pankrác.

 

 

Mělník, 12.3.2009                                         Zpracoval Petr Mikysek podle podkladů účastníků

 

Hodnocení článku:

0pozn. 5 hvězdiček - nejlepší
0
0průměrné hodnoceni:
0
0
Počet hlasů 0

Diskuse k tomuto článku:

Přidejte diskusní příspěvek zde

Počet příspěvků 0.

zobrazeno: 3832 x