Články

Prevence

Autor příspěvku: Vít Jakoubek

Vložil: Vít Jakoubek dne: 25.03.2009 14:59:48

 

Prevence

Nemocem se někdy nejde vyhnout. Můžeme jim však často předejít vhodným životním stylem anebo jednoduchým vyšetřením, které může včas odhalit případnou odchylku od normy a lze tak bez prodlení zajistit specializovanou péči.

U dětí je za průběžné sledování jejich vývoje zodpovědný praktický lékař pro děti a dorost (PLDD). U nás by mělo každé dítě absolvovat celkem devět preventivních prohlídek v prvním roce života, další v 18 měsících, ve třech letech a dále vždy jednou za dva roky až do věku 19 let. Dětský lékař při těchto prohlídkách sleduje růst a psychomotorický vývoj dítěte a měl by včas odhalit případné odchylky od normálního vývoje. Součástí péče PLDD jsou i pravidelná očkování. Těm se budeme věnovat v některém z příštích článků.

            Po dosažení 18 let přebírá péči o člověka praktický lékař pro dospělé. Na preventivní prohlídku má každý nárok jedenkrát za dva roky. Lékař by se měl zajímat o vaše prodělané nemoci a zhodnotit rizika vyplývající pro vás z případné rodinné zátěže a dále potencionální rizika plynoucí z vašeho zaměstnání nebo z prostředí, ve kterém žijete. Prohlídka má zahrnovat celkové vyšetření, kdy lékař prohlédne kůži a sliznice (např. spojivky), dívá se na jazyk, do hrdla, pohmatem vyšetří štítnou žlázu a hlavní skupiny uzlin. Poklepem a poslechem vyšetřuje srdce a plíce, spočítá tep a změří krevní tlak, prohmatá břicho, zjišťuje bolestivost v oblasti ledvin, stav žil a tepen na dolních končetinách. Dále by vás měl lékař zvážit, orientačně vyšetřit sluch a zrak a provést vyšetření moči, konečníku (lze tak zachytit postižení prostaty nebo nádor střeva), varlat nebo prsů. Od 40 let se provádí vyšetření EKG (v čtyřletých intervalech). Od 45 let se provádí i kontrola hladiny cukru v krvi. V 18, 40, 50 a 60 letech lékař zajistí vyšetření cholesterolu a tukových látek v krvi.    

Důležitou součástí prevence je péče o chrup. Dospělí mají nárok na preventivní prohlídku dvakrát ročně. Děti by na první preventivní prohlídku zubů měli rodiče přivést mezi 6.-12. měsícem života a dvakrát za rok. Těhotné mají nárok na preventivní prohlídku dvakrát v průběhu těhotenství.                                                                                       Prevence, týkající se pouze žen, spočívá v pravidelných gynekologických prohlídkách. Na preventivní prohlídku má nárok každá dívka při ukončení povinné školní docházky a od 15 let pak jednou ročně. Součástí preventivního vyšetření je zjištění osobních i rodinných údajů a vlastní vyšetření s přihlédnutím k věku a zdravotnímu stavu. Vyšetření se provádí pohledem, pomocí zrcadel a pohmatem. Podle potřeby se odebírá materiál na mikrobiologické nebo cytologické vyšetření. U žen starších 40 let výrazně stoupá riziko vzniku rakoviny prsu. Mamografické vyšetření je v současné době považováno za nejúčinnější a nejefektivnější metodou zjištění rakoviny v raném stádiu. Od července 2002 je ženám starším 45 let hrazeno toto vyšetření jednou za dva roky z veřejného zdravotního pojištění.                                                                                                                          Nakonec je důležité zmínit prevenci rakoviny tlustého střeva, která by zejména v naší zemi, mající smutné prvenství v četnosti tohoto onemocnění, měla být obzvláště dodržována. Na toto vyšetření mají nárok všichni lidé starší 50 let bez rozdílu pohlaví. Provádí se formou odběru vzorků stolice, která je dále vyšetřována na skryté krvácení. Uskutečňuje se ve dvouletých intervalech a lze o něj zažádat u ošetřujícího praktického lékaře v rámci preventivních prohlídek.

 

MUDr. Vít Jakoubek, zdravotní komise ČOS

 

Hodnocení článku:

3pozn. 5 hvězdiček - nejlepší
0
0průměrné hodnoceni:
05
0
Počet hlasů 3

Diskuse k tomuto článku:

Přidejte diskusní příspěvek zde

Počet příspěvků 0.

zobrazeno: 3892 x