Články - vzdělavatelé

Knihovnička Sokola Spořilov

Autor příspěvku: Vladimír Prchlík

Vložil: Jana Sobotová dne: 06.04.2009 10:53:48

 

KNIHOVNIČKA SOKOLA SPOŘILOV

 

Oddíl : Poválečná sokolská literatura

1.      Cvičební hodiny všeobecné průpravy ve vesnické tělocvičně/Kouřimský Gustav, Státní tělových. nakl. 1953

 1. Cvičební rozvrh žáků/Ot. Záboj, ČOS 1948
 2. Cvičení na bedně – Abeceda cvičitele/Jiří Žižka
 3. Cvičení s lavičkami/Ladislav Serbus, Sport. a tur. nakl. 1967
 4. Cvičitelka ZTV (metodic. listy)
 5. Česká tělovýchovná a sportovní literatura 1919 – 45 –1. díl/Přemysl Ježek, 2008
 6. Česká tělovýchovná a sportovní literatura 1919 – 45 –2. díl/Přemysl Ježek, 2008
 7. Česká tělovýchovná a sportovní literatura 1919 – 45 –3. díl/Přemysl Ježek, 2008
 8. Dějiny Sokola Londýn a začátky čs. obce v Anglii/Milan Kocourek, ČOS-Olympia 1990
 9. Dějiny Sokola Londýn a začátky čs. obce v Anglii/Milan Kocourek, ČOS-Olympia 1990
 10. Dopravní pokyny – XI. Všesokolský slet 1948 – Sletový výk. výbor 1948
 11. Drobné hry pro žactvo – Abeceda cvičitele/Zdeněk Svoboda
 12. Drobné tělovýchovné skladby/Ot. Záboj,.ČOS 1950
 13. Drobné tělovýchovné skladby (pro vyspělé žáky a dorostence)/Ot. Záboj, ČOS 1950
 14. Franta Erben, sokolský náčelník/ R. Procházka (uspořádal), ČOS 1947
 15. Gymnastické hry – Abeceda cvičitele – V. část/Appelt dr. – Petr Dr.
 16. Horolezecká abeceda/Fr. Kutta, KČT 1944
 17. Hovoříme k sokolské mládeži/ Miluše Waitová dr., ČOS 1948
 18. Hovoříme k sokolské mládeži/ Miluše Waitová dr., ČOS 1948
 19. Náčelník sokolské jednoty (cvičitelský rádce – I. část), ČOS 1947
 20. O samosprávě sokolského dorostu/L.Jandásek, ČOS 1946
 21. Pohybem ke zdraví i kráse ženy/Helena Vojáčková dr., St.zdrav.nakl. 1959
 22. Pokyny k závodům o odznak zdatnosti, St. nakl. 1948
 23. Pokyny k závodům o TOZ, ČOS 1950
 24. Prázdninové osady žákyň, ČOS 1946
 25. Prostní cvičení žen/Matějovcová - Matějovec, ČOS 1947
 26. Prostná s různostmi/Ant. Friedl,ČOS 1946
 27. Průpravná cvičení, STN 1956
 28. Příklady cvičebních hodin pro žactvo (pro předškolní věk a nejmladší žactvo), Příloha čas. TV a Sport 1956
 29. Příklady lehkoatletických cvičení na letním cvičišti (pro I. a II. stupeň), ČOS 1947
 30. Sletové pokyny pro cvičitelky – XI. Všesokolský slet 1948, Slet. výk. výbor 1948
 31. Sletové pokyny pro cvičitelky žákyň – XI. Všesokolský slet 1948, Praha 1948
 32. Sokolská cvičební praxe/Augustin Pechlát,dr, ČOS 1948
 33. Sokolská myšlenka za totality, Dostál Olomouc
 34. Sokolská zdatnost /testování tělesné kondice/, Příloha čas. SOKOL č.3-1996
 35. Sokolský den 1951, ČOS 1950
 36. Společná cvičení prostná (pro žákyně)/J.Žerovnická, ČOS 1946
 37. Sportovní gymnastika/Svatoň dr-Zámostná dr-Zítko, ČÚV ČSTV 1987
 38. Sportovní hry v ZTV/Beneš-Kobliha-Mareš-Wirth,STN 1963
 39. Sto deset let Sokola/Jul. Dolanský a kol., Olympia 1973
 40. Úřední pořad/XI. Všesokolský slet 1948, Výk. výbor XI. všesokolského sletu 1948
 41. Úvodní a průpravná cvičení/Kos-Teplý-Vollráb, STNL
 42. Tělocvičné různosti/Hanák Vladimír, dr. , St. nakl. 1948
 43. Základní cvičení na kladině a na bradlech (Abeceda cvičitele III. část)/Vlad. Janoušek,
 44. Závodní řád ČOS – muži, ČOS 1948
 45. Závodní řád žen ČOS, ČOS 1948
 46. Závodní řád dorostenek ČOS, ČOS 1947
 47. Záznam o TOZ, MŠO

 

Oddíl : Předválečnásokolská literatura

 1. Cvičební hodiny pro dorost/V. Pergl, ČOS 1923
 2. Cvičení žactva metodou sokolskou – Díl I. (žáci 8 – 9 let)/Jar. Javlůrek, ČOS 1922
 3. Cvičení žactva metodou sokolskou – Díl II. (žáci 9 – 10 let), Jar. Javlůrek, ČOS 1922
 4. Cvičení žactva metodou sokolskou – Díl III. (žáci 10 – 11 let), Jar. Javlůrek, ČOS 1923
 5. Cvičení žactva metodou sokolskou – Díl IV. (žáci 11 – 12 let), Jar. Javlůrek, ČOS 1925
 6. ČOS v X. období (1912 – 1913), ČOS 1914
 7. Dra. Miroslava Tyrše Spisy tělocvičné (díl 2.), ČOS 1920
 8. Náčelnice sokolské jednoty (Cvičitelský rádce I. část), ČOS 1939
 9. Osvětová škola: Sokolství, 1920
 10. Různosti pro žáky (6 – 14 let)/Kamil Cziviš dr, ČOS 1925
 11. Vzdělávací škola ČOS, ČOS 1932
 12. Šplh, žebřík, kladina… (pro cvičitele dorostenců)/V. Pergl, ČOS 1927
 13. Tělesná cvičení v prvním školním roce/Agathon Heller, Čes. Graf. unie 1931
 14. Tělocvičné různosti žactva 6 – 14 let/Št. Drásal, Brno 1929
 15. Tělocvičné různosti žactva 6 – 14 let/Št. Drásal, Brno 1929

 

Oddíl : Zpěvníky

 1. České lidové tance (pro školy I. – III. stupně)/Špičková- M.Matoušková, Komenium 1950
 2. Slovácké pěsničky I./Jan Poláček dr. (uspořádal), Orbis 1951
 3. Sokolský zpěvník, Supraphon 1968
 4. Sokolský zpěvník, Supraphon 1968
 5. Sokolský zpěvník (XII. Všesokolský slet 1994), Supraphon 1994
 6. Spevník nár. piesní slovenských/Hynek Bím (sestavil), ČOS 1947
 7. Zpěvník národních písní/Hynek Bím (sestravil), ČOS 1946
 8. Zpěvník sokolského táborníka/J. Ondráček (sestavil), ČOS 1948

 

Oddíl : Osobnosti národa

 1. Česká otázka/T.G. Masaryk, Svoboda 1990
 2. Československý zahraniční odboj 1939 - 1945/Karel Richter, Naše vojsko 1985
 3. Čtení o TGM/Karel Čapek, Melantrich 1969
 4. Dr. Beneš/Compton Mackenzie, Družstevní práce Praha 1947
 5. Hovory s Janem Masarykem/Viktor Fischl, Mladá ftronta 1991
 6. President dr. Edvard Beneš Sokolstvu, ČOS 1948
 7. Volá Londýn/Jan Masaryk, Panorama 1990
 8. T.G. Masaryk, Sokol a dnešek/Zora Dvořáková, Hříbal 1991

 

Oddíl : Osobnosti Sokolstva

 1. Fügnerova čítanka (na paměť 100. narozenin J. Fügnera)/R.V.Novák (uspořádal)
 2. Fügnerova ideálnost, T.J.Vinohrady 1922
 3. Jindřich Fügner vzor lidství a vlastenectví/V.Havlíček, leták ČOS 1947
 4. Jindřich Fügner – vzpomínky sokolské/Jar.B. Zyka (upravil), Topič
 5. Kdo je Miroslav Tyrš/Věnceslav Havlíček, Orbis 1947
 6. Miroslav Tyrš – prohry a vítězství/Zora Dvořáková,Olympia 1989
 7. Náš úkol, směr a cíl/Miroslav Tyrš, dr., Vzlet 1992
 8. Náš úkol, směr a cíl/Miroslav Tyrš, dr., Vzlet 1992
 9. Náš úkol, směr a cíl/Miroslav Tyrš, dr., Vzlet 1992
 10. Náš úkol, směr a cíl/Miroslav Tyrš, dr.,, ČOS 1946
 11. Paní Renata Tyršová (Památník na počest jejích 70. narozenin), Nár. rada českosl. Praha 1926
 12. Sokolské úvahy a řeči dr. M. Tyrše (neúplné), Grégr 1919
 13. Sto deset let Sokola/Jul.Dolanský a kol, Olympoia 1973
 14. To byl SOKOL/Marie Provazníková, Mnichov 1988
 15. Tyrš hovoří k dnešku/Věnceslav Havlíček, ČOS 1946
 16. Tyrš stále živý/V. Havlíček, leták ČOS 1946
 17. Tyršovo slovanství/Jaroslav Jandásek, ČOS 1947
 18. „Tyršův sen“ (slav. Hra sletová), ČOS 1932

 

Zpracovali:

Ivana Drbalová-Krausová, Vladimír Prchlík

Vzdělavatelská komise TJ. SOKOL Praha – Spořilov, Roztyly

4. dubna 2009

Hodnocení článku:

3pozn. 5 hvězdiček - nejlepší
0
0průměrné hodnoceni:
05
0
Počet hlasů 3

Diskuse k tomuto článku:

Přidejte diskusní příspěvek zde

Počet příspěvků 0.

zobrazeno: 5128 x