Články

Držme si klobouky, jedeme z kopce

napsáno pro zVěstník 1/2009 SKV Sokol München

Autor příspěvku: Karel Pokorný (Kpokorny41@aol.com)

Vložil: Milan Sobota dne: 07.04.2009 00:20:34

   Rozdíl mezi kapitalistickým a socialistickým společenským řádem spočívá jak je známo v tom, že ten socialistický nejdříve všechno znárodní a pak zruinuje, kdežto ten kapitalistický nejdříve vše zrui­nuje a až pak znárodní. Likvidaci hodnot pro­vádějí za socializmu revoluční masy pro­střed­nictvím svých manifestačně zvolených zástupců, instituce které to­též provádějí za kapitalizmu se nazývají banky a je­jich likvidační metody pod­lé­hají různým variacím.

...

   Hodnoty určené k likvidaci do bank dodávají ve formě finančních příspěvků – stejně jako za so­cia­lizmu – dělníci, rolníci a pracující inte­li­gence. Činí to dobrovolně, likvidací svých peněz bývají opa­ko­vaně překvapeni, ale banky svými penězi na­dále zásobují, což mimochodem nesvědčí o přílišné inte­li­genci, ani v případě té pracující.

...

   Jelikož však dělníci, rolníci atd. nejsou finančně be­zední, je výsledkem shora uvedené bohulibé čin­nosti stát bez peněz, neplnící své úkoly, ke kterým patří i podpora tělovýchovy a sportu, což se dlouhodobě pozitivně projeví na nevalném zdraví obyvatelstva, které pak příliš dlouho ne­za­těžuje penzijní kasu.

...

celý článek si můžete přečíst zde.

Hodnocení článku:

21pozn. 5 hvězdiček - nejlepší
3
0průměrné hodnoceni:
23.6
10
Počet hlasů 36

Diskuse k tomuto článku:

Přidejte diskusní příspěvek zde

Počet příspěvků 0.

zobrazeno: 3426 x