Články - vzdělavatelé

..něco aktuálního z května 2002

Autor příspěvku: Vilma Ottová

Vložil: Vilma Ottová dne: 12.10.2009 22:37:12

 

Sokolskou župu Prostějovskou nalezneme v malebné krajině na Hané, na poměrně rozsáhlém území. Severovýchodní hranicí je městečko Konice v oblasti Malé Hané, jihovýchodní výspu tvoří Rozstání na Drahanské vrchovině a na jih od Prostějova se rozkládá nejníže položené městečko Němčice nad Hanou. Hranice župy dále pokračuje na západ Kralicemi na Hané a celý okruh uzavírají Olšany s Kostelcem na Hané.

Naše župa byla obnovena v prvních měsících roku 1990, tehdy se jmenovala Okresní výbor Sokola Prostějov. Začínali jsme jako všichni s holýma rukama a bez finančních prostředků. Všechno bylo zničené, sokolský župní majetek ani archiv nebyl znám a to znamenalo mravenčí práci. S nezdolným úsilím bratří a sester se župa postupně rozrostla na 25 sokolských jednot. Činnost tehdy vyvíjelo 22 oddílů sokolské všestrannosti, 10 oddílů turistiky nebo pobytu v přírodě, 10 fotbalových oddílů, 1 oddíl hokejový, 2 oddíly tenisové, 1 oddíl minifotbalu, 3 oddíly stolního tenisu, 1 oddíl juda, 1 oddíl nohejbalu, 2 oddíly kuželek, 4 oddíly volejbalu, 2 oddíly šachové a konečně 2 oddíly orientačního běhu.

Na poli vzdělavatelském byl vydán pro mládež list o historii Sokola a nepravidelně vycházel Župní zpravodaj. Byla navázána spolupráce s Muzeem Prostějovska a uspořádána výstava Sokol od minulosti k dnešku.

Připravovali jsme postupně nové cvičitele a župní náčelnictvo, schopné dovést cvičence na XII. Všesokolský slet v roce 1994. V této době měla župa 29 jednot a 3988 členů, oddílů měla celkem 75. Činnost sportovní probíhala formou přeborů, závodů a soutěží, pořádaly se letní tábory žactva, zájezdy do Polska, Itálie, ale i do Jeseníků. Jarní dny v přírodě, Sokolské dětské dny a Šibřinky začínají být tradicí.

Do nácviku na slet je zapojeno 24 tělocvičných jednot. Většina z nich také v Praze cvičila. V roce 1996 uspořádala župa vzpomínkový večer k 85. výročí Sokolské župy Prostějovské, byl promítnut film ze sokolského průvodu městem při otevření sokolovny v Prostějově v roce 1908, také byl k vidění záznam z položení základního kamene sochy TGM na hlavním náměstí. Toto znovuobnovení památníku iniciovali naši Sokolové.

Je třeba připomenout, že máme Loutkové divadlo, bylo součástí T.J. Sokolu II. Prostějov od roku 1925 až do roku 1943. Nyní těší svými pohádkami malé i velké z celého okolí.

Po celou dobu pracovala župní kancelář na ukončení převodu majetku z ČSTV na naše jednoty, přesto nejsou všechny problémy dosud vyřešeny. V roce 1999 sdružovala župa 27 jednot se 3500. členy. Předsletový rok byl ve znamení příprav na XIII. Všesokolský slet, náčelnictvo se opíralo především o pomoc Věrné gardy, do nácviku se zapojilo celkem 486 cvičenců. Uspořádali jsme Župní slet v Prostějově a Veřejné sokolské cvičení v TJ Sokol Vrchoslavice. Vyvrcholením naší práce bylo cvičení na stadionu E. Rošického v Praze. Součástí XIII. Všesokolského sletu byly sportovní soutěže a mezi nimi Zálesácký závod zdatnosti a naše družstvo TJ Sokol Přemyslovice bylo mezi 15. župami nejlepší a zúčastnilo se za odměnu mezinárodního tábora Světového svazu sokolstva v Detroitu.

V roce 2001 došlo k výrazné změně ve složení předsednictva župy. Starosta br. Tesárek klade důraz zejména na zviditelnění a celkovou propagaci Sokola.

Postupně oslavují některé jednoty kulatá výročí založení a pořádají malé akademie, veřejná cvičení, výstavky – podle svých možností si vypomáhají navzájem.

V září 2001 se konal turistický výstup na Kosíř – byla to celostátní akce Sokolské vrcholy. Běh Terryho Foxe proběhl za účasti 1754 osob, vybralo se celkem

39.229,- Kč, které byly poslány na konto Ligy proti rakovině.

Postupně se řeší případy navracení majetku a vznikají také nové jednoty: Stražisko, Bystročice - Žerůvky a při Ústavu sociální péče ve Víceměřicích. V listopadu se uskutečnilo setkání starostů obecních úřadů a tělocvičných jednot, této akce se zúčastnilo 30 osob a byla velmi zajímavá a podnětná. Rozhodli jsme se také zorganizovat I. Reprezentační ples Sokolské župy Prostějovské a založit tak novou tradici, ples s bohatým zábavným programem se vydařil a příští rok bude ještě lepší.

Bratr Přidal znovu obnovil vydávání župního zpravodaje Nazdar, který bude pomocníkem a rádcem pro všechny tělocvičné jednoty. V rámci oslav 140. výročí Sokola jsme v květnu připravili dětem soutěž Pro chytré hlavičky. Děti soutěžily ve dvou kategoriích a prověřily si své znalosti z historie a současnosti Sokola. V říjnu 2002 uspořádáme slavnostní akademii v Národním domě v Prostějově. 

Stočtyřicáté výročí založení Sokola nás nutí k zamyšlení. Co se nám podařilo udělat, jakých jsme dosáhli úspěchů? Nyní máme v naší župě 31 tělocvičných jednot, 3600 členů a 57 sportovních oddílů. Zdá se, že bychom mohli být spokojeni, ale to se nám jen zdá. Jsme teprve na začátku cesty a ta bude dlouhá.  

Hodnocení článku:

8pozn. 5 hvězdiček - nejlepší
0
0průměrné hodnoceni:
04.6
1
Počet hlasů 9

Diskuse k tomuto článku:

Přidejte diskusní příspěvek zde

12.10.2009 22:44:05, Vilma Ottová, vilma.ottova@volny.cz
Úryvek z archivu Sokolské župy Prostějovské

Počet příspěvků 1.

zobrazeno: 3999 x