Články

Novinky v očkování

Autor příspěvku: Vít Jakoubek

Vložil: Vít Jakoubek dne: 10.01.2010 17:37:56

Novinky v očkování

 

Očkování ( vakcinace)  je proces, při kterém je podáván do organismu antigen (neživé nebo oslabené mikroorganismy, případně jen jejich části) s cílem zahájení tvorby protilátek (imunizace organismu). Účelem očkování je zabránit rozvoji řady infekčních nemocí a propuknutí epidemií u lidí a zvířat. Očkování můžeme rozdělit na povinná a nepovinná: první z nich jsou upravena v Česku upravena vyhláškou 537/2006, v aktuální úpravě vyhláškou 65/2009.

Je to známý očkovací kalendář:

Očkovací kalendář povinných očkování platný od 12. 3. 2009

Věk

Nemoc, proti které očkujeme

4. den až 6. týden

tuberkulóza

Od 13. týdne (3. měsíc)

Záškrt, tetanus, dávivý kašel, invazivní onemocnění Haemophilus influenzae, přenosná dětská obrna, žloutenka typu B (1. dávka)

4. měsíc

 

Záškrt, tetanus, dávivý kašel, invazivní onemocnění Haemophilus influenzae, přenosná dětská obrna, žloutenka typu B (2. dávka)

5. měsíc

Záškrt, tetanus, dávivý kašel, invazivní onemocnění Haemophilus influenzae, přenosná dětská obrna, žloutenka typu B(3. dávka)

15. měsíc

spalničky, příušnice, zarděnky (1. dávka)

11. - 18. měsíc

Záškrt, tetanus, dávivý kašel, invazivní onemocnění Haemophilus influenzae, přenosná dětská obrna, žloutenka typu B (4. dávka)

21. - 25. měsíc

spalničky, příušnice, zarděnky (2. dávka); přeočkování v minimálním odstupu 6 - 10 měsíců, horní věková hranice není omezena

5. - 6. rok

záškrt, tetanus, dávivý kašel (přeočkování)

10. - 11. rok

záškrt, tetanus, dávivý kašel (přeočkování);dětská přenosná obrna (přeočkování)

14. - 15. rok

tetanus (přeočkování) ; další vždy po 10 - 15 letech, pro děti očkované mezi 10. a 11. rokem přeočkování až v 25 letech

 První změnou je zrušení přeočkování proti tuberkulose ve 2 letech - o toto přeočkování je však možné požádat na kalmetizačních stanicích po provedení tuberkulinové zkoušky. Další významnou změnou je zařazení přeočkování proti záškrtu, tetanu a dávivému kašli, spojenému v jedné vakcíně s dětskou přenosnou obrnou, mezi 10.-11. rokem života, vzhledem k opakovanému výskytu dávivého kašle v populaci. Mezi povinné očkování se nově dostalo očkování proti pneumokokům. Podstoupení tohoto očkování je však dosud dobrovolné- zájemcům bude plně uhraženo. Do současné doby bylo očkování proti pneumokokům hrazeno tzv. rizikovým skupinám: děti po opakovaných zánětech středouší a osoby s chronickým onemocněním, případně osob v kolektivních zařízeních.

Do další skupiny patří očkování nepovinná: V dětském věku je možné očkování proti rotavirům ( původcům dětských průjmů). Další očkování jsou pak možná aplikovat jak dětském , tak dospělém věku:

Plané neštovice – očkujeme dvěma dávkami jednotlivé vakcíny nebo v kombinaci s očkováním proti spalničkám, zarděnkám a příušnicím

Klíšťový zánět mozkových blan ( klíšťová meningoencefalitida)- očkujeme 3 dávkami a další přeočkování následuje dle typu vakcíny a epidemiologické situaci po 3-5 letech.

Bakteriální zánět mozkových blan způsobená meningokokem typu A a C:  dle typu přípravku očkujeme 1-2 dávkami. Na typu vakcíny též záleží přeočkování za 5-10 let.

Lidský papillomavirus ( jeden z vyvolavatelů rakoviny děložního čípku)- očkujeme 2 dávkami vakcíny dívky nejlépe před začátkem pohlavního života.

Chřipka: jedna dávka vakcíny, která se připravuje každý rok nová, neboť chřipkový virus mění v průběhu času své vlastnosti.

Hepatitida typu A:očkujeme 2 dávkami , můžeme očkování kombinovat i s vakcínou proti hepatitidě typu B ( jedna očkovací látka). Proti hepatitidě typu B je samozřejmě možné nechat se očkovat i zvlášť.

Tetanus: přeočkování každých 10-15 let.

Při cestách do zahraničí je vhodné , a někdy pro vstup do dané země i nutné, podstoupit doporučená očkování např. proti břišnímu tyfu nebo žluté zimnici. Před každou cestou do ciziny je vhodné informovat se na pracovištích cestovní medicíny od o doporučeném či povinném očkování pro danou zemi.                                                              

 Díky povinnému očkování je v naší republice vysoká proočkovanost proti jednotlivým očkovaným chorobám. Nevýhodou může být jakási nesvoboda, která je odpůrci vnímána jako neoprávněný zásah do práv jednotlivce, Povinnost v očkování je často ve světě nahrazována informovanou dobrovolností ( u nás je první pokus právě s nově zaváděným očkováním proti pneumokoku), přesto ve fungujících systémech zůstává proočkovanost nad hladinou 90%. Je zapotřebí říci, že dostatečná proočkovanost musí být zachována a ti, kteří se bez pádných důvodů nechtějí očkování podrobit , vlastně zneužívají ostatních, protože díky očkovaným je riziko získání případné infekce nižší. Existují samozřejmě stavy, kdy je očkování nevhodné, ba přímo nedoporučené. Takové případy se pak řeší individuálně ve spolupráci s očkovacími středisky.

Do budoucnosti se počítá se zaváděním nových vakcín- očekává se vakcína proti hepatitidě typu C a nová vakcína proti tuberkulose. Ve výzkumu jsou již také vakcíny proti zubnímu kazu nebo např. proti některým plicním nádorům.

MUDr. Vít Jakoubek, Ph.D., zdravotní komise ČOS                Literatura u autora    

 

 

 

 

 

 

Hodnocení článku:

2pozn. 5 hvězdiček - nejlepší
0
0průměrné hodnoceni:
05
0
Počet hlasů 2

Diskuse k tomuto článku:

Přidejte diskusní příspěvek zde

Počet příspěvků 0.

zobrazeno: 4040 x