Články

Zajímavosti ve sportovní medicíně

Autor příspěvku: MUDr. Tomáš Jelen

Vložil: Vít Jakoubek dne: 04.06.2010 11:34:56

 

Zajímavosti ze sportovní medicíny

 

V listopadu loňského roku jsem se účastnil inovačního kurzu v tělovýchovném lékařství a sportovní medicíně. S některými poznatky vás nyní seznámím.

 

V poslední době se často hovoří o náhlé smrti ve sportu. Zajímavou přednášku na toto téma měl doc. MUDr. Jiří Radvanský, CSc. z Kliniky tělovýchovného lékařství UK – 2. LF a FN Motol. Předeslal, že náhlá smrt je jen vrcholem ledovce zdravotních problémů sportovce. Ve většině případů smrti předchází zhoubná porucha srdečního rytmu z více příčin. Mezi nejčastější oběhové příčiny náhlé smrti mladých sportovců s ověřenou patologií patří hypertrofická kardiomyopatie, arytmogenní dysplázie pravé komory, vrozené anomálie věnčitých tepen, časné formy ischemické choroby srdeční, myokarditidy atd. Díky vysokému výskytu arytmogenní dysplázie v části Itálie tam stát platí povinné sportovní prohlídky. Ve sportu jsou muži častěji postiženi náhlou smrtí než ženy. Otřes (komoce) srdce jako další příčina náhlé smrti se vyskytl při nárazu (míčem) na hrudník při baseballu, hokeji, softbalu, fotbalu, dále při karate a lakrosu.

Dále se hovořilo o vrcholovém sportu a jeho rizicích v souvislosti se zneužíváním nepovolených prostředků jako např. EPO, betablokátorů nebo o tréninku v sauně před vážením v úpolových sportech.

Pro cvičitele a trenéry by měla být alarmující sdělení svěřence, že má bolesti nebo svírání na hrudi například při běhu, náhlé bušení srdce nebo nepravidelnost (výpadky) tepu, je dušný, píská až kašle při nebo po sportovní činnosti, omdlí během cvičení, má záchvaty křečí… Rovněž by měl být cvičitel nebo trenér seznámen s tím, zda sportovec má cukrovku, epilepsii, alergii (na bodnutí hmyzem, astma, léky), momentálně užívá antibiotika atd.

 

O preventivních prohlídkách pro sport hovořila doc. MUDr. Jiřina Máčková, CSc. ze subkatedry TL IPVZ a Kliniky TL FN Motol. Připomněla, že ani komplexní prohlídka nemusí odhalit vážné problémy, zejména srdečně cévní, které nemusí mít vliv na schopnost sportovat, ale mohou být možnou příčinou náhlé smrti. Před zahájením účasti ve sportu je nutná nejméně jedna prohlídka. Nejdůležitější je identifikovat rizikové osoby s rizikem náhlé smrti při velké zátěži. Ideálně 6 týdnů před začátkem sezóny. Je tak dost času na diagnostické testy, konzultace, zahájení nezbytné rehabilitace atd.

 

Doc. Máčková také pohovořila o auxologii. Tento biomedicínský obor se zabývá růstem a vývojem člověka, hodnotí hmotnost, výšku, vývoj jedince, věk kalendářní a biologický, zralost, složení těla (BMI, tělesný tuk). Při hodnocení pohybového systému si všímáme páteře, pánve a délky dolních končetin, postavení kolenních kloubů, klenby nožní atd. Svalové dysbalance u dětí a dospívajících (bolesti hlavy a zad, úponové bolesti) bývají způsobeny zkrácením posturálního svalstva (hamstringy, sval bedrokyčlostehenní, horní trapézový sval, prsní svaly, čtyřhranný sval bederní atd.). Jako příčinu můžeme uvést růstový spurt, nadměrnou statickou zátěž např. při sezení, nadměrnou dynamickou zátěž např. při sportování bez kompenzačních cviků. Nakonec se zmínila o hypermobilitě.

 

Všichni přednášející se shodli na tom, že vývoj a zdravotní stav dětí a mládeže mají přednost před potřebami tréninku a závodění. Vhodná sportovní příprava může stimulovat tělesný, duševní a sociální vývoj jedince. Naopak neetické a zdravotně závadné metody k rychlému získání výkonnosti jsou nepřípustné. Opět všichni varovali před předčasnou specializací, což ukázalo, že sokolská všestrannost má stále své místo ve smyslu zdravotně orientované zdatnosti a hraje v dětském věku pozitivní roli. Doc. Radvanský okomentoval výkonnostní posun za poslední období. Například to, s čím zvítězila Věra Čáslavská na OH v Mexiku, je dnes nezbytný požadavek na každou 11letou gymnastku reprezentačního týmu. Rovněž extrémně dlouhé vytrvalostní závodní běhy jsou doporučovány až po skončení tělesného vývoje.

 

Pevně věřím, že se s některým z přednášejících setkáme letos na tradičním listopadovém srazu sokolských zdravotníků.         

                                                                                                             

MUDr. Tomáš Jelen, zdravotní komise ČOS

 

 

Hodnocení článku:

0pozn. 5 hvězdiček - nejlepší
0
0průměrné hodnoceni:
0
0
Počet hlasů 0

Diskuse k tomuto článku:

Přidejte diskusní příspěvek zde

Počet příspěvků 0.

zobrazeno: 3974 x