Články - vzdělavatelé

Sokolská cena fair play A.Hudce 2011

přihlášky do 31.10.2011

Autor příspěvku: Doc. RNDr. Zdeněk Mička, CSc. - vzdělavatel ČOS

Vložil: Michal Pávek dne: 23.09.2011 16:34:48

 

                              Sokolská cena fair play A.Hudce

 

Vážené sestry a bratři,

v letošním roce budou již potřetí vybíráni cvičenci, sportovci a činovníci, kteří získají sokolskou cenu fair play Aloise Hudce. Ocenění je určeno těm, kteří svým vystupováním a jednáním při soutěžích i v každodenním sokolském životě si často zaslouží větší pozornost a ocenění než nositelé medailí, vítězství a rekordů. Bývají však často opomenuti a rychle upadnou v zapomnění. V olympijském hnutí existuje již dlouhodobě propracovaný způsob, jak takovéto významné skutky v oblasti tělovýchovy a sportu ocenit a zveřejnit, přičemž zásady naší organizace také plně odpovídají olympijské myšlence fair play. Proto vzdělavatelský odbor ČOS  vypracoval po konzultacích s Českým olympijským výborem řád pro udílení sokolské ceny fair play, která nese název po významném sokolském sportovci a olympijském vítězi A.Hudcovi.

Uvedené ocenění obdrží dle příslušného řádu, který je včetně formuláře pro podávání přihlášek v plném znění zveřejněn na internetové adrese www.sokol.eu,  každoročně vybraní jednotlivci nebo kolektivy za dlouholeté šíření a podporu myšlenky fair play nebo za mimořádný čin, který může vést až k  záchraně života nebo zdraví jiných soutěžících, případně budou odměněni  sportovci, kteří   snížily svou šanci na výhru podle hesla „vítězit ano, ale ne za každou cenu“. Z toho je zřejmé, že možnost ocenění se nevztahuje pouze na soutěžící sportovce, čin vhodný k ocenění můžeme nalézt v jakékoliv sokolské činnosti, včetně všestrannosti.

Komise, která v oblasti fair play v ČOS pracuje a vybírá navržené k ocenění, je složena ze zástupců odborných útvarů. Jejími členy jsou dále významní sokolští sportovci a trenéři, například  ses.V.Růžičková (Sokol Brno I), olympijská vítězka v gymnastice a nositelka hlavní ceny Českého klubu fair play při Českém olympijském výboru, br.J.Ježek (Sokol Dejvice I), několikanásobný vítěz paralympijských her v cyklistice a br.F.Večeřa, trenér několikanásobných mistrů světa a Evropy v akrobatickém rokenrolu. Velkým přínosem je i skutečnost, že členkou komise delegovanou Českým olympijským výborem je několikanásobná olympijská medailistka a v současné době předsedkyně Českého klubu fair play Květoslava Jeriová - Pecková.

Návrhy na ocenění z jednot a žup je možno pro letošní rok podávat do 31.10.2011 vyplněním příslušné přihlášky (viz sokolské www stránky). Ocenění sportovci a cvičenci budou při vhodné slavnostní příležitosti v TD v Praze odměněni pamětní plaketou, ostatní navržení diplomem. Pokud tato cena najde cestu do jednot a žup a získá co nejvíce svých propagátorů v řadách cvičitelů, trenérů a vzdělavatelů, může výrazně přispět k motivaci naší sokolské mládeže k pozitivním činům a přispěje i k propagaci Sokola a objektivnímu pohledu na naší organizaci.

 

V Praze 15.9.2011

                                                                                                 doc. Zdeněk Mička

                                                                                                    vzdělavatel ČOS

                                                                                                              a

                                                                                  předseda komise pro udělování ceny A.Hudce           

Hodnocení článku:

0pozn. 5 hvězdiček - nejlepší
0
0průměrné hodnoceni:
01
1
Počet hlasů 1

Diskuse k tomuto článku:

Přidejte diskusní příspěvek zde

Počet příspěvků 0.

zobrazeno: 3560 x